Интегрална теория и Интегрален подход

„Това, което наистина е необходимо, е по-високо ниво на съзнание – и то е трудно да се създаде, но то идва. Както казват африканците: ако искаш да вървиш бързо, върви сам; ако искате да стигнете далече, вървете заедно. Трябва да стигнем далеч, бързо.Кен Уилбър

Кен Уилбър е психолог и виден учен на интегралния етап на човешкото развитие. Той е международно признат лидер, основател на Integral Institute и съосновател на Integral Life. Кен е създателят на може би първата наистина всеобхватна и интегрираща световна философия, уместно наречена „Интегралната теория“, която лежи в основата на Интегралната психология.

Защо интегрална? Защото интегрира и обединява в една обща Интегрална прегръдка различни теории и мисловни системи в едно цялостно разбиране за живота, вселената и всичко. Ядрото на интегралната философия е просто (но не лесно): всеки аспект от човешкото познание, открит някога,  има важна част от истината .

Според Интегралния подход всичко е вярно, но само отчасти: някои аспекти на човешкия опит са радикално погрешни, но все пак има на какво да ни научат. С други думи, трябва да има начин да се осмисли общата сума на цялото човешко знание и опит – от всяка култура, от всяка епоха, от всяка дисциплина.

Тази визия на голямата картина е причината интегралната философия да е може би един от най-всеобхватните начини на мислене за човешката еволюция, знанието и света около нас, който е на разположение. Учените вече са го приложили в над 60 различни академични области, науки и области на човешкото познание.

Именно Кен Уилбър успява да направи много открития чрез комбиниране на психология, социология, философия, мистицизъм и религиозни изследвания. Благодарение на неговото творческо мислене, човек намира необичайни и впечатляващи подходи към вече установените концепции. Огромната необходимост от съчетаването им в методичен подход е породена от сложното време, в което живеем. Време на безумно много информация протичаща през нас, без физическа възможност да я обработим и адаптираме. Всичко това ни обърква и губим себе си...

Интегралният подход гарантира, че използвате пълния набор от ресурси за всяка ситуация, с по-голяма вероятност за успех, защото всичко в познатата вселена може да се погледне през една от четирите перспективи. Всички аспекти на човешкия опит могат да бъдат разделени на вътрешни и външни, както и на колективни и индивидуални. Нека си представим това под формата на 4 сектора/квадрант разделен на четири/:

Според Интегралния подход всичко е вярно, но само отчасти: някои аспекти на човешкия опит са радикално погрешни, но все пак има на какво да ни научат. С други думи, трябва да има начин да се осмисли общата сума на цялото човешко знание и опит – от всяка култура, от всяка епоха, от всяка дисциплина.

Тази визия на голямата картина е причината интегралната философия да е може би един от най-всеобхватните начини на мислене за човешката Именно Кен Уилбър успява да направи много открития чрез комбиниране на психология, социология, философия, мистицизъм и религиозни изследвания. Благодарение на неговото творческо мислене, човек намира необичайни и впечатляващи подходи към вече установените концепции. Огромната необходимост от съчетаването им в методичен подход е породена от сложното време, в което живеем. Време на безумно много информация протичаща през нас, без физическа възможност да я обработим и адаптираме. Всичко това ни обърква и губим себе си…

Интегралният подход гарантира, че използвате пълния набор от ресурси за всяка ситуация, с по-голяма вероятност за успех, защото всичко в познатата вселена може да се погледне през една от четирите перспективи. Всички аспекти на човешкия опит могат да бъдат разделени на вътрешни и външни, както и на колективни и индивидуални. Нека си представим това под формата на 4 сектора/квадрант разделен на четири/:

*Аз -Горен ляв сектор описва „Аз“ – нашият вътрешен свят. Вътрешността на индивида е субективна перспектива, чрез която възприемате вашето лично, вътрешно преживяване. Това, което ние мислим за себе си, нашите емоции и настроения. Горният ляв квадрант е перспективата, през която имате достъп до тази реалност. Технически, това е аспект от реалността, до който можете да получите достъп само вие: това е вашето най-вътрешно, лично преживяване.

*Ти – Когато искаме да намерим взаимно разбиране „аз“ и „ти“ стават „ние“ – долен ляв квадрант. Този сектор е нашата обща култура и традиции. Вътрешността на колектива е интерсубективна перспектива, през която вашите взаимоотношения и по-широка култура могат да бъдат възприети. В процеса на взаимодействие на „Аз“ с „Ти“ възниква приемане и разбиране за другия. Секторът е отговорен и за доброто или морала.

*То–Горен десен сектор засяга процесите около понятието „то“, тоест това, което може да се възприеме от сетивата или с помощта на технически устройства. Това е всичко, което бих могъл да видя, ако ви погледна или, да измеря ако разполагам с нужната апаратура, като примерно кръвно налягане, кръвна група, пулс и т.н. Външността на индивида е обективна перспектива, през която може да се види вашата биология и поведение. Включва естествените науки, невронауката, медицината, психотерапията и т.н.

*Те –Долен десен сектор отговаря за област „Те“ – Външността на колектива е интеробективна перспектива или системна перспектива, през която могат да се видят мрежите, икономиката и други социални системи -родова, други социални стеми, екологична, икономическа, комуникационна система, включват също социалните науки, антропологията. Най-важното в този сектор е взаимодействието на системите с индивида.

Светът е едно невероятно, загадъчно и сложно място. Цялостната рамка на интегралната теория е особено важна за почитане на света в цялата му сложност и дълбочина, както и за осветяване на пътя, който всеки от нас може да предприеме, за да даде своя принос и да се справи с наближаващите проблеми, пред които ще се изправим през 21-ви век.

Интегралната теория, създавайки ни пространство за повече гледни точки спомага за взимането на жизнеспособни решения. Особено внимание се обръща на гледните точки, които са в противоречие с навиците ни на мислене и усещане. Всички ние сме изтъкани от противоречия. Единствения начин да не бъдем разкъсвани от тях е да ги разпознаем и осъзнаем причините за тях.

Едва тогава разбираме, че сме многоизмерни същества, спираме да се страхуваме, способни сме да си простим, започваме да се обичаме, способни сме да творим и крилатата фраза „ние сме творци на живота си“ се изпълва със смисъл.

Приложението на тази ИНТЕГРАЛНА КАРТА е следното: всяко решение, което интегрира само една от тези четири основни гледни точки, е непълно и едностранчиво. Особено когато става въпрос за сложни проблеми, при които причините са множество и преплетени, от решаващо значение е всяка от тези четири гледни точки да бъде интегриран

В нашата непрекъснато развиваща се вселена, интегралната теория призовава всеки от нас да се стреми към множество гледни точки – особено тези, които са в противоречие с нашите собствени навици на мислене и усещане. Само чрез разработването на такава световноцентристка перспектива можем да постигнем адекватно взаимно разбирателство, отчаяно необходимо на планета, разпокъсана от конфликт на светогледи и подходи.

С всяка малка стъпка, която хората правим към интегралното съзнание, е придвижване в посока на човешката ни еволюцията и квантов преход на съзнанието, за което е ключово изграждането на интегрален ум.

Интегралните практики съчетават методи и практики от първо, второ и трето лице в опит да се изследват възможно повече от основните аспекти на дадена ситуация. Причината, поради която един интегрален консултант може да използва този широк асортимент от формални и неформални методи на първото място е, че той е активно ангажиран с използването на всички тези методи неофициално в собственото си осъзнаване.

В нашата непрекъснато развиваща се вселена, интегралната теория призовава всеки от нас да се стреми към множество гледни точки – особено тези, които са в противоречие с нашите собствени навици на мислене и усещане. Само чрез разработването на такава световноцентристка перспектива можем да постигнем адекватно взаимно разбирателство, отчаяно необходимо на планета, разпокъсана от конфликт на светогледи и подходи.

С всяка малка стъпка, която хората правим към интегралното съзнание, е придвижване в посока на човешката ни еволюцията и квантов преход на съзнанието, за което е ключово изграждането на интегрален ум.

Интегралните практики съчетават методи и практики от първо, второ и трето лице в опит да се изследват възможно повече от основните аспекти на дадена ситуация.  Причината, поради която един интегрален консултант може да използва този широк асортимент от формални и неформални методи на първото място е, че той е активно ангажиран с използването на всички тези методи неофициално в собственото си осъзнаване.

За повече информация по: https://integral-bg.eu/https://integrallife.com