ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ

Energiini praktiki -TAI
Енергийни практики

Човекът се състои от енергии и е най-сложната енергийна система. В човешкото тяло има различни енергийни канали, благодарение на които тялото, умът и умът функционират правилно.  Енергийната психология е синтез от понятия и методи известни, както на съвременната наука, така и на източните учения. Холистичните методи използват енергията като пренос на данни между тялото, ума и душата. и идентифицират емоционалния дискомфорт като енергийни блокажи в тяло, които пречат на свободния поток на енергията.

Енергийната психология не е наука в класическия смисъл на думата, тъй като не лежи на трудно и мудно променими закони и постулати. Това я прави изключително гъвкава и бързоразвиваща се.

Техника за вътрешна алхимия (TAI)

Метода TAI е модалност от Енергийната психология и е създаден от Андреа Фреди, един от водещите експерти в световен мащаб в тази област. Иновативният интегрален метод и изцелителен модел за емоционално балансиране е удивителен синтез на древното Даотско познание, древните философски системи „Вис“ и „У УУЙ“ и иновативни подходи в съвременната Енергийна психология. При съзнателното хармонизиране на енергиите се следва древния постулат на алхимиците „Solve et calugoa“/Разтваряй и концентрирай/.

При TAI се работи чрез:

  • свързване с енергийните центроове (дантиени) и изразяването на фокусирано намерение;
  • разтваряне на кристализираната некохерентна/съгласувана енергия и коаугулиране в кохерентна;
  • разтваряне на старата и нефункционална реалност и създаването (коаугулиране) на нова;

Нека уточним какво имаме предвид под  кохерентна и некохерентна енергия.

*Кохерентност е съгласувано протичане в пространството и времето на няколко колебателни или вълнови процеса, при което разликата в техните фази остава постоянна.
Един светлинен лъч се нарича кохерентен, ако векторът на полето във всяка негова точка е свързан със съответния вектор в друга негова точ­ка с точно определена синусоидална функция.“ http://rechnik.info/

В този контекст, некохерента енергия е онази, която е блокирана в нас/на подсъзнателно и съзнателно ниво/ следствие на обективни причини и субективни преживявания.

Блокираният поток на жизнената ни енергия е причината Днес и Сега да не функционираме в пълният си енергиен потенциал. Голяма част от енергията ни е застинала/замръзнала във времето. Последствията се проявяват в живота ни по формата на болести, проблеми в общуването ни и множество събития с човешкият ни етикет „негативни“.

Практически TAI може да се прилага към всеки проблем в живота, по-малък или по-голям. Полезен е при състояния на вътрешни блокажи, стрес, депресии и други.

В услуга на Вас – TAI фасилитатори:

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI

Безплатна консултация