Според Елена Блаватска, Акаша е един от космическите принципи. „Това е пластична материя, съзидание по физическата си природа, неизменна във физическите си принципи. Това е квинтесенцията на всички възможни форми на енергията: материална, психична и духовна; в нея се съдържат семената на Вселенското творение, даващи филизи под въздействието на импулса Божествения дух.“

Хрониките на Акаша или Книгата на Живота могат да се сравнят с вселенски суперкомпютър. Тази система изпълнява ролята на централно хранилище на информация за всяка личност, живяла на Земята. Хрониките на Акаша не са само вместилище на различни събития, а съхраняват всяка постъпка, дума, мисъл и намерение – всичко, което се е случвало в световната история.  Акашовите записи не са просто „склад на спомени“. Те са интерактивни и следователно оказват огромно влияние върху нашите бит, чувства, взаимоотношения и възприемане на света, както и върху потенциалните реалии, с които ни предстои да се сблъскаме.

В Книгата на живота се съдържа историята на всяка душа от времето на сътворението на света. Те обединяват всички нас. Те ни вдъхновяват за мечти и открития. Те създават и придават окончателен вид на различните равнища на съзнанието ни. Благодарение точно на Хрониките на Акаша изпитваме взаимно привличане или отблъскване. Те са част от Божествения Разум. Това е безпристрастен съдия, който наставлява, обучава и насочва всеки човек към личния му идеал. В тях се съдържат безкрайни променливи модели на възможното бъдеще, което се превръща в потенциално след нашето взаимно разбиране и изучаване на натрупаните данни.

Информация за Хрониките на Акаша – може да се намери в народните сказания, митовете, както и в Библията. Можем да научим за тях от документи, оставени ни в наследство от араби, асирийци, финикийци, вавилонци и други народи. Всеки от тях е вярвал в съществуването на някакви небесни дъсчици, на които е записана човешката история заедно с духовната информация.

Ето какво казва Кейси, когато описва детайлно Акашовите записи:
Пространството и времето носят запис за мислите, постъпките и дейността на всяко същество – както по отношение на обкръжението, така и на наследственото влияние. Според постъпките си човек ще бъде съден. Хрониките са книга на паметните записки на Бога. И всяка същност, всяка душа върши добро или зло, или нещо неутрално, в зависимост от прилагането на собственото Аз спрямо онова, което е идеален способ за използване на времето, възможност и израз на това, заради което всяка душа влиза в света на материалната манифестация.“

…Тъй като тези записи са толкова пълни, точни и индивидуализирани, възниква логичният въпрос Каква е началната цел на Хрониките на Акаша? Очевидно тя е да се следи и да се оказва помощ в развитието и преобразяването на всяка отделна душа.
…. „Космологията“ на Кейси – Бог е изначалната любов, а във Вселената цари абсолютен ред. Зад тази концепция стои предпоставката, че всеки индивид е бил създаден като душа с цел да стане другар на Създателя.

… В съответствие с Хрониките на Акаша, нашите тела са само временна обител. Както собственикът на автомобил го изхвърля, след като реши, че вече е безполезен, така и човекът се прощава със собственото си тяло, когато то е изпълнило функцията си. Ние не сме физически тела, надарени с душа. Ние сме духовни същества, придобили физическо съществуване. Човешката душа е високочестотна енергия, съдържаща паметта на всички предишни животи. Ако това е така и изначално сме духовни същества, следва да се попита какво правим тук. Според информацията, получена от Кейси, най-напред набираме опит.

От четенията произтича, че душата по природа е творческа. Тя се стреми към самоизразяване. Всъщност душата трябва постоянно да си задава въпроса: Коя съм аз? Този въпрос се задава по различни начини и всяка душа избира за себе си всевъзможни преживявания. Така душата получава непосредствено знание не само за себе си, но и научава как различните решения водят до различни изпитания. Душата, придобивайки знания и обогатявайки опита си, става мъдра. Мъдростта пък неизбежно води до състрадание и любов. В този момент тя научава за своята индивидуалност, както и за отношението към Бога. Душата стига до разбирането, че същността й е същата като Божията- Любов! По такъв начин в самата природа на същността е заложено желанието да се изпита нещо ново.

Акаша е санскритското наименование на петия елемент – етера. Но Акаша се използва и като име за изначалното вещество на Сътворението.

Според Острандер и Шрьодер: „…тази космическа банка с данни за всички същности, сбъдвания и събития от всички светове е записана в Етера, невидим, проникващ навсякъде медиум, чрез който kasha или видимата светлина, преминава през пространството като проява на вибрацията„. Тоест Акаша е холографният запис на всяка минута от пространствено-времевия континуум, който е практически вечен.

Древните гърци наричат това „видението на Пан“, китайците – голямото Дао, индусите – „Атман-съзнание“. Вдъхващите страхопочитание, ужасни, сюблимни фигури на „Бог“, „Богиня“ и „Демон“, които се появяват на първоначалните етапи на това Пробуждане, са „архетипите на колективното безсъзнателно“ на Юнг и се признават от примитивните народи като „победители от съня“, от вещиците – като „те от Сид“, и като Неземните хора в хиляди фолклорни традиции.

Хрониките на Акаша“ в теософията, „физиологичното безсъзнателно “ на д-р Станислав Гроф, „хипотезата Гея“ на биолозите Маргулис и Лавлок, която твърди, че биосферата на нашата земя е един интелигентен организъм, са три съвременни метафори за този континиум.

Източник: msp.alle.bg

Материалът подготви: Красимира Златева

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *