За по-лесно разбиране, Акашовите хроники или Книгата на живота, могат да бъдат оприличени на вселенска суперкомпютърна система.  „Акаша“ идва от санскритска дума, означаваща „безгранично пространство“ и представлява централен архив, който съхранява цялата информация за всеки човек живял някога. Акашовите хроники не са само хранилище за събития , а съдържат всяко дело, дума, мисъл, чувство и намерение, възниквали по което и да е време по света. Не просто съхраняват информация, а са интерактивни: имат огромно влияние върху ежедневието ни, нашите взаимоотношения, чувства, системи от убеждения и потенциални възможности, които привличаме.

Хрониката на Акаша съдържат пълната история на всяка душа от зората на Сътворението. Тези хроники свързват всеки един от нас с останалите хора. От тях произтича всеки архетипов символ или мит, дълбоко повлиял човешките модели на поведение и преживяване. Те вдъхвали мечтите и творчеството. Те ни привличат или отблъсват едни от други. Те извайват и оформят нивото на човешкото съзнание. Те са част от Божествения разум. Те са безпристрастният съдник, който се опитва да напътства, образова и трансформира всеки един индивид, така че да стане най-доброто, което би могъл да бъде. Те въплъщават вечно променящия се флуиден поток от възможни бъдещи развои, които превръщаме в потенциал, когато си взаимодействаме и се учим от вече събраната информация.

Първото споменаване в Светото писание за такава Небесна книга е в Изход 32:32. След като израилтяните извършили най-тежкия грях, кланяйки се на Златния телец, Мойсей бил този, който се застъпил за тях и предложил да поеме цялата отговорност и неговото име да бъде „заличено от Твоята книга, написана от Теб„, като изкупление за деянието им. По-нататък в стария завет научаваме, че няма нещо, отнасящо се за който и да е човек, което да не е отразено във въпросната книга. В Псалм 139 Давид изтъква факта, че Бог е записал всичко за него и всички подробности от живота му… дори и все още неизвършените дела…

Из „Едгар Кейси за Акашовите записи„ – автор: Кевин Тодеши

Материалът подготви: Красимира Златева

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *