Акашовите записи са космически досиета, невидими и труднодостъпни за обикновения човек. Голямото количество съвременна информация за Акашовите хроники е достъпна благодарение на уважавани екстрасенси и медиуми -хора, които по някакъв начин са успели да надникнат отвъд границите на трите ни измерения. Според Елена Петровна Блаватска, руска емигрантка, екстрасенс и основателка на Теософското общество, Акашовите хроники са много повече от обикновена банка за статистически данни, в която дарения със свръхсетивни способности може да надникне. Хрониките имат постоянно творчески стимулиращо въздействие върху настоящето.

Акаша“ е един от космически принципи и е пластична материя, конструктивна във физическата си природа, неизменна във висшите си принципи. Тя е квинтесенция на всичките възможни форми на енергия -материална, психическа или духовна; и съдържа в себе си зародишите на сътворението, които покълват от импулса на Божествения дух. ( Из „Алхимията и Тайната доктрина“)

Рудолф Щайнер, австриец по рождение, философ, учител и основоположник на Антропософското общество, е притежавал способността да приема информация отвъд материалния свят: от „духовен свят„, който за него е бил толкова реален, колкото и физическият свят за другите. Щайнер твърди, че способността да се надникне в този друг свят може да се развива и човек може да вижда събития и информация с такава яснота, както настоящето.

„… Човек може да проникне във вечните начала на преходните неща. Когато разшири силата на познанието си по този начин, той вече не се ограничава с външните сведения, за да узнава за миналото, виждайки в събитията онова, което не може да бъде възприето със сетивата, онази част, която не може да заличи. Прoниква от преходната в непреходната история. Факт е, че тази история се пише със символи, различни от тази на обикновената. В гносеологията и теософията тя се нарича „Акашови хроники„… За непoсветения, който все още не може да се самоубеди в реалността на духовния свят чрез собствените си преживявания, посветеността често изглежда илюзорна. Онзи, който е добил способността да възприема духовния свят, опoзнава миналите събития в тяхната вечна същност. Те не стоят пред него като застинали исторически сведения, а се явяват напълно живи. В извeстен смисъл онова, което вече се е случилo, става пред очите му.“ ( Из „Космическа памет“)

Из „Едкар Кейси за Акашовите хроники“, автор: Кевин Тодеши

Материалът подготви: Красимира Златева

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *