Вашата лична страница

Интегрална Обител Калема

Споделете какви са вашите компетенции – академични или сертификационни обучения в сферата на трансформативните практики; какви са вашите подходи и кои са вашите виртуални ресурси, където споделяте познанията си и изявявате себе си. 

Ако дейността Ви е в съответствие с тематиката и идеята на тази платформа, ще Ви бъде предоставена възможност за Ваша лична страница в тази секция (ЗА НАС – подкатегория В УСЛУГА НА ВАС), където ще бъде публиквана текстова, фотографска и видео информация, която ни предоставите. Публикуваните страници се визуализират в секцията по низходящ ред според реда на тяхното публикуване.

Ще Ви бъде предоставена възможност и за публикуване на допълнителна информация свързана с дейността Ви в секцията „БЛОГ“; да обявявате Събитията си в секцията „СЪБОР КАЛЕМА“; да ползвате секцията „ПАЗАР КАЛЕМА“; разбира се и наличните ресурси свързани със сайта във ФБ мрежата. 

Благодарим Ви за желанието и намерението да обогатите това сакрално и интегрално пространство с Вашето Име, с Вашите познания и прозрения, с Вашата дейност в Полето на Интегралното развитие, личностна трансформация и Духовно израстване! 🙏💜

За кореспонденция: