Да разгледаме непреходните прозрения на древните и модерните източници. Най-лесният достъп до тяхната мъдрост е т.нар. Извечна философия, която е общото ядро на великите световни традиции.

Хюстъм Смит, Артър Аладжой, Аманда Кумарасвами и други изследователи на Извечната философия подкрепят становището, че реалността се състои от различни нива на съществуване -равнища на битие и познание – простиращи се от материята през тялото и психиката… до Душата и Духа. Всяко по-горно измерение надскача, но включва по-долните, така че това е концепцията за цялости в цялости до безкрай, простиращи се от най-ниските нива до Божественото.

С други думи, тази „Велика верига на битието“ всъщност е „Великото гнездо на битието„, в което всяко по-горно измерение обхваща и прегръща по-долните… като поредица от концентрични кръгове. Великото гнездо на битието е гръбнакът на Извечната философия и ключов елемент в Интегралната психология. Във Великото гнездо на битието Духът е едновременно най-високото (казуалното) и недуалистичната основа на всички равнища. Подходяща метафора е стълбата -Той и стълбата и дървеният материал, от който е направена.

През последните три хиляди години извечните философи се единодушни за общите нива на съществуване на Великото гнездо на битието, макар че броят тези равнища варира значително – от трите основни ( тяло, психика и дух – грубо, неуловимо и каузално), през петте ( материя, тяло, психика, душа и дух)… до седем (седемте чакри на кундалини). Има и традиции с много сложна категоризация на тези нива, посочвайи -12, 30 и дори 108 равнища на битието и познанието, които могат да се открият в този необикновено богат Космос. Много от извечните философи обаче се обединяват около дванадесте равнища на съзнанието.

Тези основни нива са холоните на съзнанието и описват Космичният модел на Вселената

С термина „холон“ се обозначава част, която сама по себе си е цяло и  и същевременно е част от друго цяло. Всичко е Холон от един или друг вид. Всичко е само цяло/части по целя път нагоре и по целия път надолу. Дори „Цялото“ на Космоса е просто част от от цялото на следващия момент – до безкрайността. Цялото може да се анализира в контекст на съставните му части и това е напълно валидно начинание. Но тогава имаме части, а не Цяло. Но цялостта на холона не се съдържа в никоя от неговите части.

Основните нива са основните холони (стадии, вълни, сфери, гнезда) във Великото гнездо на битието. 

Трите термина са взаимозаменяеми, тъй като се отнасят до едно и също явление, но всеки е с различна конотация.

  • Ниво“ подчертава факта, че това е качествено различни равнища на организация, подредени във вместена ерархия (холария) на увеличаваща се холистична прегръдка.
  • Структура“ акцентира факта, че това са непреходни холистични модели на битието и съзнанието (всеки холон е цялост, която е част от други цялости).
  • Вълна“ подчертава, че тези нива не са ригидно разделени и изолирани, а са като цветовете на дъгата. Основните структури са основните цветове на тази дъга. ( Кен Уилбър използва метафората „Спектър на съзнанието). Ако сменим метафорите, нивата са вълните на голямата Река на живота, през която протичат множеството ѝ потоци.

Описаният модел за „Великото гнездо на битието “ не е продукт на метафизична спекулация или абстрактна философия. Тези нива и поднива са систематизация на директтни, преживелищни реалности от сетивния през менталния до духовния опит. Нивата във Великото гнездо на битието отразяват целия спектър на битието и съзнанието, наличен за директно преживелищно разкриване, простиращо се от подсъзнателното през себеосъзнаването до свръхсъзнателното.

Нещо повече, откриването на тези вълни през годините е било общо дело и се е валидизирало чрез консенсус. Фактът, че където и да се появяват (описват), те често са съвсем сходни, а понякога и почти едентични.. просто ни разкрива, че живеем в структуриран Космос и че тези богато вплетени модели са идентифицирани от Мъдреците и  Интелигентните Мъже и Жени в почти всяка култура.

Великата холария на битието и познанието е ядрото на Извечната философия. Свидетелства в нейна полза продължават да се трупат: човешки същества разполагат с необикновен спектър на съзнанието, простиращ се от предличните до личните и трансперсоналните състояния. Критиците, които се опитват да отхвърлят този цялостен спектър, го правят не като представят доказателства за противното, а като отказват да признаят вече натрупаните внушителни доказателства, които въпреки това не изчезват.

Коректно е и да се отбележи, че Модерността и постмодерността си има своите гении, а Извечната философия не е лишена от ограничения и неадекватност. По въпроса за общата природа на вълните в голямата Река на живота обаче извечните философи  неведнъж са били абсолютно прави.

Важно е и да се отбележи, че Великото гнездо на битието е  потенциал, а не даденост… но това ще е тема на друга статия. 

Източник: Интегрална психология (Психология, Терапия, Дух, Познание)Кен Уилбър

Интегралната психология е най-авангардното направление с холистичен подход , базирано на интегралната теория, разработена от Кен Уилбър, който идентифицира Интегралната Психология като „интегрално поле на съзнание“ което проявява качества като „…познание, единство и хармония, холистизъм, динамичен диалектизъм, или универсален интегрализъм…“. Същността на интегралната теория и на интегралната психология е да се създаде глобална психология, при която прозрения на запада и изтока да се обединят – брак между науката и духовността.
Кен Уилбър е изтъкнат учен на интегралния етап на човешкото развитие. Според известният психолог и писател философията, психологията,  както и другите науки, се нуждаят от ново представяне. Именно той успява да направи много открития чрез комбиниране на психология, социология, философия, мистицизъм и религиозни изследвания. Благодарение на неговото творческо мислене, човек намира необичайни и впечатляващи подходи към вече установените концепции.

Изображение:https://www.pinterest.com

💜 С обич:

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *