Водата е астралният образ на светлината. В четвъртото измерение водата е астрал.
~ Ваклуш Толев

Водата – най-познатото вещество на Земята – съпътства всеки миг от живота ни, но знаем ли ние каква тайна крие в себе си тази удивителна стихия?! Водата в Свещеното Писание е нещо повече от физическа субстанция, тя е определено понятие, което по определен начин се свързва с идеята за живота.

Водата е изучавана достатъчно подробно. Известно е твърдението, че водата притежава необичайни свойства – физически и химически – в сравнение с други течности. Но нито един учен не е обяснил досега защо при минусови температури плътността й намалява, а при плюсови – се увеличава. Всяко вещество при охлаждане се свива, а водата напротив – се разширява. Доста по-късно учените установяват, че в порите и капилярите водата създава огромно налягане. При покълването на семето например тя може да достигне 400 атмосфери. Ето защо кълнът с лекота пробива асфалт.

Водата е малка молекула, която има твърде специфични свойства. Няма друга молекула, в която ще откриете тези аномалии. Ако липсваше дори една от тях, нямаше да има живот на Земята. Всяко от свойствата на водата е уникално. Досега науката няма отговор защо водата е единственото вещество на планетата, което може да се намира свободно в три състояния – течно, твърдо и газообразно. Защо от всички течности точно водата има най-високо повърхностно налягане, защо тя е най-мощният разтворител на Земята и по какъв начин се издига по стволовете на дърветата, преодолявайки десетки атмосфери налягане.

Югоизточна Азия, 1956 г. секретна лаборатория на военния институт за средства за масово унищожение. Тук вече няколко години работят върху бактериологично оръжие от ново поколение. Неговите свойства се обсъждат на многочасово секретно съвещание. Неочаквано то се прекратява – всички участници са откарани в болница с диагноза тежко хранително отравяне. Започва разследване, което попада в задънена улица. Учените не са употребили нищо, освен вода от гарафите на масите. Тествали водата, но никакви вредни примеси не открили. Така и записали в отчета – причина за отравянето е… обикновената вода.

Двадесет години по-късно е изказана фантастичната хипотеза, визираща непредсказуемото поведение на водата – тя има памет! Резултатите от експерименти, проведени в много държави, показват: водата възприема и запаметява всяко въздействие, което става около нея. Достатъчно е да се докосне до някое вещество, за да “разбере” свойствата му и да ги съхрани в паметта си. Дали прадедите ни са се досещали за това, превръщайки обикновената вода в лековита, използвайки сребърни съдове? Засега това е най-добрият произвеждан антибиотик. Толкова добър, че войските на САЩ в Афганистан и Ирак ползват сребърна вода. Един атом на сто милиона унищожава всички микроби в раната.

Възниква въпросът как може да съществува такава вода? Запаметявайки информацията, водата придобива нови свойства, при което химическият й състав не се променя! Изглежда, че структурата на водата е много по-важна от химическия състав. Структурата – това е начинът, по който са организирани молекулите й. Виждаме как молекулите на водата се обединяват в групи, наречени клъстери. Учените предполагат, че точно те са своеобразни клетки на паметта, в които водата записва всичко, което вижда, чува и усеща. Хората не знаят, че при изключването на светлината водата се променя. Нейната структура, реагира подобно нервна система на всяко дразнение. Именно устойчивостта на клъстерните структури потвърждава хипотезата за способността на водата да запаметява. Възможно е водата да е единствен по рода си безценен компютър. Своего рода компютърна памет.

През зимата на 1881 г. корабът “Лара” пътувал от Ливърпул за Сан-Франциско.  На третия ден на кораба избухнал пожар. Сред напусналите кораба бил и капитанът Нейл Кери. Жажда измъчвала корабокрушенците, все по-жестока с всеки изминал час. Когато след 3 седмици благополучно стигнали брега, капитанът, трезв реалист, написал как са се спасили: “Ние мечтаехме за прясна вода. Започнахме да си представяме, че синята солена вода около нас се превръща в зеленикава сладка. Събрах в един момент кураж и загребах с шепи. Опитах я – оказа се сладка!”

През 1470 г. абат Карл Гастенсис бил хвърлен в тъмница по обвинение, че разболял някаква “уважавана жена”. Всеки ден му давали само парче сух хляб и канче зловонна, гнила вода. След 40 дни тъмничарят забелязал, че преподобният Карл не отслабвал дори обратно – станал по-здрав и жизнен. Което само убедило инквизиторите, че има връзка с “нечисти сили”. След жестоки изтезания Карл признал, че се молел над водата, благодарейки на Господ за пратените му изпитания. И водата ставала мека на вкус, свежа и прозрачна. Да си припомним и знаменитото явление, когато Исус превърнал водата във вино. Той не сложил в нея захар, а придал на водата абсолютно специфични свойства.

Според една хипотеза, през палеозоя в южното полукълбо е съществувал континентът Гондвана. Преди 3.5 млн. години мощни тектонични процеси го разцепили на части. Така се образували плоски планини, наричани от индианците “типуи” – стълбове. Прорайма е най-голямата от тях. Това място е толкова труднодостъпно! Три дни пеш през саваната и джунглата, като се преодолява и 80 метрова стена… Нужен е доста голям ентусиазъм. Там водата е в нейното девствено, уникално състояние. Над Прорайма постоянно виси ефирен облак. А по здрач се появява лека омара. Като се покаже луната, облакът започва да излъчва лека синкава светлина, в която се вижда как най-мъничките водни прашинки висят в неподвижния въздух и при най-лекия полъх на вятъра се съединяват в дъждовни капки, а те в порой и в неизброими водопади се устремяват надолу.

Днес е 30 януари 2005 година, вземам проба номер 16. В този вид за няколко дни водата ще пази на тези места. После в Петербург, в лабораторни условия спокойно ще я изследваме и ще можем да направим някакви изводи. В лабораторията на проф.Коротков е разработен прибор, определящ енергетиката на водата с помощта на “ефекта на Кирлиян” всичко, намиращо се в силно електромагнитно поле, излъчва светлина. Колкото повече сила има обектът, толкова по-ярко свети.

Там сравнили водата от Венецуела с обикновена питейна. Природната вода се оказала по-активна не два, а 40 000 пъти, т.е. тя е принципно различна субстанция. Такава вода веднага активизира организма. Затова по тези места хората са достатъчно жизнени, въобще щастливи и не желаят при тях да идва цивилизацията. Човекът не регистрира разлика между чиста природна и изкуствено пречистена вода. Но всяко животно избира изворната вода, защото е наситена с природна енергия.*

Правили сме експерименти за влиянието на различни фактори върху водни проби. Обекти, магнитни, електрически полета а също и човешко присъствие, емоции. Стана ясно, че емоциите, положителни или отрицателни, въздействат най-силно. В лабораторията на проф.Коротков били проведени многобройни експерименти за влиянието именно на човешките емоции върху водата. Помолили група хора да излъчат към колба с вода най-положителни емоции: любов, нежност, грижа. После сменили колбата с нова и помолили да съсредоточат върху нея страх, агресия, ненавист. След което изследвали образците. Установили, че любовта повишава енергетиката на водата и я стабилизира, а агресията рязко я понижава.

Във всички световни религии преди хранене се прави молитва. Храната се освещава при големи религиозни празници. Рядко се замисляме защо толкова различни религии са уверени, че така е правилно. Защо нашите предци са приели за очевидно това, което науката изследва едва днес? Оказва се, честотата на вибрациите при молитвите на всяко вероизповедание, на всеки език, е точно 8 херца. Това съответства на честотата на земното електромагнитно поле. Затова молитвата формира във водата, която се намира във всяка храна, хармонична структура. Затова – ето ви чисто практически съвет: Сядайте на масата в добро настроение!

Съвсем скоро бе открито още едно уникално свойство на природната вода – тя може да гори. При горенето на природната вода гори самата вода! Защото природната вода е структурирана по особен начин. На научен език “горене” означава процес на окисляване, при който се отделят топлина и светлина. Водата гори при стайна температура, а отделената светлина се регистрира със свръхчувствителни прибори. Кислородът постоянно се активизира, гори нещо органично и виждаме светлина. Горенето на водата е продължителен процес, защото ако става мигновено цялата вода щеше да изгори. Струва ми се, че химиците са забравили и фактът, че ако от бензина се извлече всичката му вода, той няма да гори. Това е известно още от 19 век. За всяко горене е нужно поне известно количество вода.

Съвременните технологии позволяват водата да се структурира изкуствено. В лабораторни условия, при покълване на семена от соя с такава вода, те отчели 6 пъти по-високо фотонно излъчване, от покълналите с обикновена вода. На практика поливането със структурирана вода ускорява растежа на зеленчуците и увеличава няколко пъти наличието на микроелементи и белтъчини.

Мисля, че учените трябва да отделят особено внимание на това как водата взаимодейства с молекулите. На молекулярно равнище тя създава структурата на спиралата на ДНК. Без вода нямаше да има спирала и без вода тя не би работила. Само във водата започва своя живот всяко семе, всеки ембрион. Околоплодните води участват в неговото развитие и съхранение. Именно заобикалящата ни вода, подобно на универсален компютър, разкрива всяка биологична програма.

В “Еклисиаст” пише: “И взе свежи клонки уж от бяла топола, бадем и кестен. И като изряза ивици от тях, оголи бялата вътрешност. И сложи клонките в коритата, където пият вода овцете. И възбудиха се овцете и зачеваха там. И се раждаха овце на ивици, пъстри и на петна.

Въздействали на водата със свръхслаби импулсни полета. Полета, десетки хиляди пъти по-слаби от земното магнитно поле. Тоест нищожно малки от гледище на съвременната наука. В така обработена вода пуснали рибки, на които скоро се родили необикновени малки – приличащи си като близнаци, но кардинално различни от своите събратя. На гърба на всички мъжки се появили сиви ивици, цветни петна. Това се нарича “фенотипно изменение”. Принципно важно е, че то се проявява не само при някои, а при всички рибки едновременно. Освен това при тези експерименти се променило и поведението им. Те започнали да реагират еднакво на външни дразнители. Така в целия пасаж рибки като че се появил колективен разум.

Това е толкова сериозен проблем, напълно непроучен… Достатъчно значим е дори само фактът, че видът и поведението на живите същества може да се променя чрез водата…

Из документалния филм “Великата тайна на водата”, 

Филма с БГ субтитри: https://peugeotclub.info/forum/viewtopic.php?t=87090

Снимка на Enrique Meseguer от Pixabay

Материалът подготви: Красимира Златева

Свързани статии:

Кристалът на България е като сърце, в горната част с ръце вдигнати за молитва

 

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *