Парите не са средство за постигане на целта – те са само съпътстващ атрибут към целта, който се появява по Пътя към нея, в нужното количество в точното време – споделя Вадим Зеланд.  Трудно е да обичаш парите, без да се стремиш да ги притежаваш, ето защо тук практически е невъзможно да се избегнат отношенията на зависимост. 

Можеш само да се стараеш да ги сведеш до минимум. Радвайте се, когато ви идват пари. Но в никакъв случай не се тръшкайте, че не ви достигат или сте ги изгубили, иначе те ще стават все по-малко. Ако човек печели малко, типична негова грешка е да хленчи, че парите вечно не му стигат. Параметрите на по­добно излъчване съответстват на бедните жизнени линии.
Особено опасно е да се поддавате на тревогата, че па­рите стават все по-малко. Страхът е най-наситената енер­гийно емоция, затова когато изпитвате страх да не изгуби­те или да не спечелите пари, вие по най-ефикасния начин се прехвърляте на линията, където парите действително стават все по-малко. Ако сте попаднали в този капан, ще е много трудно да се освободите от него, но е възможно. За тази цел е необходимо да премахнете излишния потенциал, който самите вие сте създали. А причината за него е зави­симостта ви от парите или твърде силното желание да ги притежавате.

Като начало се примирете и се задоволявайте с онова, което имате. Помнете, че винаги може да е и по-лошо. Не бива да се отказвате от желанието да имате пари. Само тряб­ва спокойно да се отнасяте към това, че те все още не текат към вас като река. Заемете позицията на играч, който все­ки момент може или да забогатее, или да изгуби всичко.

Много махала използват парите като универсално сред­ство за разплащане с привържениците си. Именно дейността на махалата е довела до всеобщото фетишизиране на пари­те. С тяхна помощ можеш да си осигуриш съществуването в материалния свят. Почти всичко се продава и се купува. С пари се разплащат всички махала – изберете си, което щете. Тук се крие опасността. Излапвайки примамката с лъжлив блясък, много лесно можете да се отклоните към такива жизнени линии, които са далеч от вашето щастие.
 
Преследвайки интересите си, махалата са създали мита, че за постигане на целите са нужни средства. По този на­чин целта на всеки един човек се подменя с изкуствен заме­стител – парите. Той може да ги получи от различни маха­ла, затова мисли не за самата цел, а за парите и попада под влиянието на чуждо нему махало. Човек престава да раз­бира какво всъщност иска от живота и се впуска в безплод­но преследване на пари.
Подобно положение е много изгодно за махалата, а чо­век попада в зависимост и се отклонява от пътя си. Рабо­тейки за чуждо махало, той не може да получи много пари, тъй като служи на чужда цел. Мнозина се намират в такова положение. Ето откъде е тръгнал митът, че богатството е привилегия на малцина. А всъщност всеки човек може да бъде богат, стига да върви към своята цел. Парите не са цел и дори не са средство за постигането й, а само съпътстващ атрибут. Целта е онова, което човек иска от живота.
Ето няколко примера за цели: да живееш в собствена къща и да отглеждаш рози. Да пътешестваш по света и да видиш далечни страни. Да ловиш пъстърва в Аляска. Да се пързаляш на ски в Алпите. Да отглеждаш коне в своя конеферма. Да се наслаждаваш на живота на собствен остров в океана. Да бъдеш естрадна звезда. Да рисуваш картини. Ясно е, че някои цели могат да бъдат постигнати с тор­ба пари. Повечето хора постъпват точно така – стремят се да се сдобият с тази торба. Те мислят за парите, като изме­стват самата цел на заден план. 
Съобразно с принципите на транссърфинга се опитват да преминат на такава жизне­на линия, където ги очаква торбата с пари. Но работейки за чуждо махало, да я получат е много трудно или почти невъзможно. И така излиза, че нито пари има, нито целта е постигната. Другояче не може и да бъде, защото вместо към целта излъчването на мислена енергия е настроено към изкуствения заместител. Ако ви се струва, че можете да реализирате целта си само при условие, че сте богат човек, пратете това условие по дяволите.
Да предположим, че искате да пътешествате по света. Очевидно е, че за това трябват много пари. За да постигне­те желаното, мислете за целта, а не за богатството. Парите ще дойдат сами, защото са съпътстващ атрибут. Толкова е просто! Нали звучи невероятно? Но е точно така и скоро сами ще се убедите в това. Пре­следвайки изгодата си, махалата са обърнали всичко с кра­ката нагоре. Не целта се постига с помощта на пари, а па­рите идват по пътя към целта.
Сега вече знаете колко силно е влиянието на махалата. 
Ако то е действително ваше, ще го получите. Но в слу­чай че целта ви е натрапена от махало, нищо няма да полу­чите. За целите ще поговорим по-нататък. Тук малко избързвам, но няма как другояче, защото за парите, общо взето, няма какво да се каже. Пак ще повторя – те са само съпътстващ атрибут по пътя към целта. Не се тревожете за тях, те сами ще дойдат при вас. Сега главното е да намали­те значението на капитала до минимум, за да не създавате излишни потенциали. Не мислете за тях – мислете само за това, което искате да получите.
Същевременно трябва да се отнасяте внимателно и грижливо към парите. Ако сте забелязали дребна монета на улицата и ви мързи да се наведете, значи изобщо не ги уважавате. Махалото на парите едва ли ще е разположено към вас, щом се отнасяте небрежно към атрибутите му. Не бива да се безпокоите, когато харчите пари. По този начин те изпълняват мисията си. Ако сте взели решение да ги похарчите, не съжалявайте. Стремежът да натрупате закръглена сума и да изразходвате колкото се може по-малко води до създаване на силен потенциал – трупа се на едно място и не отива никъде. В този случай има голяма вероят­ност да изгубите всичко.

Парите трябва да се харчат разумно, за да има движе­ние. А където няма движение, се появява потенциал. Не току-така богатите се занимават с благотворителност. Така намаляват излишния потенциал на натрупаното богатство.

~ Вадим Зеланд, Пространство на варианти ~
Изображение: istockphoto.com
Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *