Сега във времето на преход, времето когато всички разумни сили в Природата се обединяват, за да бъдат в помощ на Твореца за преобразяване на съществуващия свят, вие хората трябва да имате в съзнанието си една Идея. Тя трябва да е свързана с най-необходимото условие за осъществяване на прехода, а това е приобщаване на човешкото съзнание към Идеята за съзидателност. Идеята за съзидателност изисква всяко човешко съзнание да има стремеж към творческа активност. Само и единствено творческата активност на всеки човек ще допринесе за промяната в съществуващия свят. Но когато говорим за творческа активност, трябва да се знае, че тя е следствтие промяната в човешкото съзнание.

Първо съзнанието трябва да възприеме необходимостта от собственото си преобразуване, да заживее с Любов, за да може да стигне и до глобалната Идея за промяна на съществуващия свят. Да постигне човешкото съзнание промяна, означава то да осъзнае силата на Любовта, за да се пренастрои човешкият ум към  желанието за създаване на нова нравствена основа на човешкия живот. Всичко в тази насока ви е познато – познато, но не и опознато. То не е станало израз на вашата духовна същност, впрочем духовната ви същност все още не е постигнала онова съдържание, което е необходимо за нейното участие в творческите процеси на съзиданието.

Новата нравствена основа изисква от човешкия ум да е успял да елиминира всички пагубни чувства и мисли. Когато  съзнанието е освободено от чувствата и мислите на и за омраза, злоба, лицемерие, тогава то ще може да съществува в нивата на фините енергии. Тези енергии са високочестотни енергийни вълнови потоци, които съдържат информацията на Създателя за новите промени. Те се вграждат в структурата на светлинната енергия, която се явява естествена среда за живот на всичко съществуващо. За човешкия ум е необходимо само да се концентрира около Идеята за съзидателност, т.е. да се събуди в човешкото  съзнание желанието за създаване на нова нравствена основа на човешкия живот.

Така самата светлина, носител на енергийно-информационната същност на Идеята за съзидателност, ще може да съдейства за усвояването на новата информация. Това ще се получи като се изравнят нивата на вибрация, нивата на трептене, които имат светлинната енергия и енергията на човешката мисъл. Това означава, че ще се постигне единение, сливане на информационното съдържание на двата вида енергии: светлинната енергия с електромагнитната енергия излъчвана от човешкото съзнание. Еднаквия информационен товар, т.е. еднаквото информационно съдържание, което владее микрокосмоса (човешкото съзнание) и макрокосмоса (космическото пространство) ще създаде условия за единение и постигане на съгласуваност за пряка съвместна изява.

Тази кохерентна връзка ще допринесе за изявата на нов творчески процес, който ще работи за осъществяване на Идеята за съзидателност. В резултат на широкомащабните изменения, които се осъществяват в тази посока, вече се забелязва известна промяна в човешкото съзнание. Ние като частици от Великото съзнание, което непрекъснато променя и обновява Себе Си, вече започваме да осъзнавате необходимостта от нашето лично преобразуване. Тази констатация за сега засяга една много малка част от хората, но и това вече има значение след като се забелязва. Плахите все още резултати трябва да укрепнат, за да се постигне последователно и напълно осъзнато изменение, което ще може да изгради стабилна нравствена основа на човешкия живот.

Когато вие се стремите да създадете такава основа се получава взаимност в посоките на движение на вашата мисъл с Мисълта на Великото Съзнание. В Замисъла за Сътворението е предвидена като основна Цел на творческия съзидателен процес постигането на високонравствено, творящо човешко съзнание – такова съзнание, което да превръща човека в сътворец на Създателя ( Великото Съзнание). Това е и основната цел, към  която трябва да се движи човешката духовна същност. Всеки човек, всяко човешко съзнание е градивна частица на Великото Съзнание. Постигането на взаимност в мисленето означава  постигане на съзнателна творческа деятелност на всички нива от Сътворението в една посока: усъвършенстване на Идеята за съзидателност.

Когато бъде постигнато необходимото ниво за усъвършенстване на тази Идея, тогава ще може да се трансформира човешката същност. Впрочем  човешката същност  търпи изменения в процеса на активната съвместна творческа деятелност, но истински осъзнатото изменение ще се постигане когато се получи пълното, хармонично сливане на творческите енергии  от микрокосмоса и макрокосмоса. Тогава когато човешката творческа мисъл се изравни по своето съдържание и смисъл с творческата Мисъл на Великото Съзнание, ще се получи желания, вече необратим резултат в развитието на човешкото съзнание. И това не е толкова далечна и непостижима задача.

Човешкият ум може да разсъждава, да анализира и съобразява, и ако в основата на неговата съзнателна дейност залегне желанието за  усъвършенстване на Идеята за съзидателност, резултатът ще бъде положителен. Великото Съзнание ви помага като излъчва Любов. Тази силна съзидателна енергия прониква във всички нива на Сътворението. Вашето желание да я докоснете и да навлезете в нейните нива ще ви направи Творци. Тогава ще можете да овладеете нравствената основа на вашия живот и със силата на Любовта да преобразите себе си и Света.

https://dobrodeteli.com/

Снимка на Sarah Richter от Pixabay

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *