Съзнанието на съвременния човек е заето предимно с грижи от ежедневието. Сега, пък и винаги до тук, хората са имали като своя първостепенна грижа материалната страна от живота. Обикновено духовният живот е бил пренебрегван. А всъщност той трябва да бъде водеща сила в съществуването и развитието на човечеството. Дори е неправилно да се мисли, че може да има развитие без духовен живот. Защото под развитие  в случая Ние разбираме съзряване и еволюция на човешкото съзнание.

Кога можем да говорим за съзряване и еволюция и кой е критерият, който определя степента на развитието?

Винаги когато става  въпрос за  човешкото съзнание и неговата промяна трябва да се има предвид и развитието на колективното съзнание. Промяната само при отделни личности не може да послужи на еволюцията. Промяната на отделната личност обслужва самата личност и може да бъде пример за подражание от страна на останалите. Когато болшинството от хората, повече от половината от населението на Земята, постигне единомислие, тогава вече може да се говори за формиране на колективно съзнание.

За какво единомислие става въпрос? Има една основна, главна задача, която стои пред човечеството все още неизпълнена. Тя е с изначална сила, защото е свързана със Замисъла и основната Идея на Сътворението. Това е идеята наречена “ Живот чрез Любов”. Обяснено с малко повече думи това означава постигане във висша степен на морал и нравственост, създаване на високоблагородна основа за развитието на Живота. Любовта, за която говоря е чисто благородно чувство, което се изразява в уважение, внимание и грижа за всеки човек от страна на обществото; в междуличностните отношения тя се изразява като чувство на благост, нежност и привързаност към отделния човек; а към Природата, Любовта се проявява като чувството на  радост в общуването с нея и грижа за всяка тревичка.

Ето това, което изглежда толкова познато,  все още не е послужило като основна идея за постигане на единомислие. Хората подминават съществени потребности, които могат да оформят по-добрата култура на техния живот. А всъщност като основна потребност трябва да се счита желанието на всеки човек по отделно да живее според Закона на Любовта.  Този Закон има три основни правила, които ако бъдат спазвани ще допринесат за така необходимата промяна в съзнанието. Трите правила са:

1. Обичай себе си!

2. Обичай Хората!

3. Обичай Природата!

И това звучи познато, но нека всеки, който чете този текст да си отговори доколко е наясно с тези три правила. Аз искам да се знае, че когато казваме “обичай” това означава да имаш чувството на добро разположение и  съзнанието за връзка с Божествения първоизточник.

Да имаш чувството на добро разположение означава да желаеш доброто за себе си, за другите, за Природата. Едно такова желание не би ти позволило да бъдеш злонамерен човек. Да имаш добро разположение означава още да живееш с чувството на благост и радост от живота. Тези чувства ще бъдат с теб, когато знаеш, че твоята духовна същност, твоето съзнание са в пряка връзка с Божествения първоизточник, т.е. със Силата Любов, която твори и създава Живот. Ако няма Любов не може да има Живот, защото самата Любов е Живот. Нищо не може да бъде създадено, ако не е било пожелано. А щом е пожелано, то е обичано.

Аз искам да знаете и още нещо. Не трябва Любовта да се приема като обсебващо страстно чувство за владеене на другия, на другото. Разумното чувство Любов изисква да живееш за другия, за другото, да бъдеш благороден в отношенията, които изграждаш и да знаеш, че ти си потребен толкова, колкото и всичко останало е потребно на теб. Трябва да знаете, че истинската Любов не  лишава от трезва мисъл. Истинската Любов ще те подтикне със загриженост да мислиш и да се отнасяш към другия. Истинската Любов е Живот точно затова защото се проявява като загриженост, като нежност, като благост и като радост. Ето тези чувства като имате в ежедневието си ще знаете, че със вас е Любовта.

Защо се спирам на въпроса за Любовта? Защото нейното осмислено възприемане от човешкото  съзнание, ще доведе до неговата конкретна промяна – така необходимата промяна в човешкото съзнание. Знаете, че цялата Вселена сега се преобразува. Изменения настъпват и на вашата планета. За да запазите човешкия живот в бъдещето, вие също трябва да се промените. Високоблагородното съзнание привежда човешкият организъм в състояние на повишена вибрация, т.е. постига се високочестотна енергийна основа за съществуването на физическото тяло. То също ще претърпи промяна в резултат на енергийното взаимодействие с безплътната си обвивка. Така човешкият организъм ще може да се адаптира към новите условия на планетата и ще може да участва в еволюцията на Живота.

Ако вие, жителите на Земята, постигнете единомислие по този  въпрос ще можете да създадете колективно съзнание. Това означава да се приобщи цялото човечество към една основна идея: ЖИВОТ ЧРЕЗ ЛЮБОВ –  идеята за Живот във Вселената, който да се проявява чрез Любовта. Това е Великата Идея за която работи Създателя от мига на Сътворението до ден днешен. Това е смисъла и съдържанието на Великата Промяна, която вече е започнала и за която е потребна вашата подкрепа. Вие сте необходими за  новия Живот, за Новата Епоха, за да се изпълни Замисъла на Твореца за еволюцията на човешкото съзнание.

Вашата свободна воля ще реши вие в каква посока ще поемете, но Аз не мога да допусна, че вие ще проявите толкова голямо лекомислие, че да отхвърлите реализацията на тази идея. Това е равностойно на самоунищожение, защото новите условия ще бъдат такива, че вие няма да имате възможност да съществувате според досегашния си начин на живот. Всички хора сега трябва да се обединят около желанието да живеят с чисти и светли мисли и чувства. Това означава стремеж към извисяване на съзнанието до нивата на високоблагородната мисъл, до нивата на чувството за принадлежност към Божественото начало. “Поискайте и ще ви се приложи”, е казал Иисус Христос, а Той като другото лице на Бога осветява пътя на човешкото съзнание към благородство и нравственост.

Аз вярвам в силата на човешката воля и в способността на човешкия ум да разсъждава. Затова очаквам всички вие да постигнете единомислие, да изградите колективно съзнание, което ще ви приобщи към Великото Съзнание и ще ви направи Негов съидейник, Негов съучастник  във Великата Промяна на Вселената.

https://dobrodeteli.com/

Снимка на Gordon Johnson от Pixabay

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *