Nova zemya - Ekhart Tole

НОВАТА ЗЕМЯ и капаните в утопичните визии

Новата земя не е утопия.  Всички утопични визии споделят една обща черта: те представляват умствена проекция на едно бъдеще време, когато всичко ще бъде прекрасно, ние ще бъдем спасени, в …

Noniyat den (treta chast) - Angel Gryncharov

Новият ден (трета част) – Структуриране на деня – Ангел Грънчаров

Това, което нарекох “структуриране на деня” (и на повседневността) е “нещото”, от което зависи какъв е нашият ден:   дали е начало или пък е… ”очакване на края”; дали е нова възможност да избереш …

МОДЕЛИТЕ, които свързват частите на Цялото – Първи принцип

Целият атом е част от молекула, цялата молекула е част от цялата клетка, а цялата клетка е част от целия организъм и т.н. Всяка от тези дадености всъщност не е …

Noviyat den - vtora àst - Angel Gryncharov

Новият ден (втора част) – Ангел Грънчаров

Денят не е просто “фрагмент” на живота, а е “малък живот”, започващ с раждане  (“пробуждането” сутрин), продължаващ с нарастване на темпа на живот с неговата кулминация (действия и дела, за които поемаме цялата …

Noviyat den - Angel Gryn`charov

Новият ден (първа част)

Човек “разполага” съществуването, действията и делата си, в дни, т.е. във времеви “отрязъци”, които са относително обособени и завършени. Всичко, което става (или се случва) в живота ни, става или се случва в периодите …

Noviyat den - Angel Gryncharov

НОВИЯТ ДЕН – Ангел Грънчаров

Човек “разполага” съществуването, действията и делата си, в дни, т.е. във времеви “отрязъци”, които са относително обособени и завършени. Всичко, което става (или се случва) в живота ни, става или се случва в периодите …

Проблеми на вибрационно ниво в общуването и взаимоотношенията

В пространството между две крайно противоположни проявления, две крайно противоположни ситуации стоят много гледни точки. Те илюстрират степени на съзнанието и описват нивото на вибрацията, владеещи човека. Те са като …

1 2 3 4 54