Какво е интегрално здраве?

Човекът през живота си преминава през различни етапи от еволюцията на собственото си съзнание – от егоцентрично до интегрално/всеобхватно/.

В началото той се грижи само за себе си и не вижда връзки с други хора и процеси в обществото, след това разширява съзнанието си.

Традиционната/ортодоксална медицина, към която повечето хора са свикнали, всъщност работи само с физическото тяло и използва хирургични и медицински методи. Тя вярва във физическите причини за физическото заболяване и затова използва предимно физически методи за медицинска намеса.

Вместо това интегралният подход разглежда физическата недостатъчност в организма като система от различни фактори – морални, социални, кармични обременености и т.н.

Интегралните техники започват със самото определение на здравето. Те не определят здравето като отсъствие на заболяване и не вярват, че лечението дава окончателно решение на проблема. Здравето се дефинира много по-дълбоко и по-широко, като баланс, като система от връзки, където не само тялото е важно, но и моралните, социалните, духовните и други аспекти.

Според Кен Уилбър:

„Ако имате животозастрашаваща болест, която може да бъде излекувана, а здравната ви застраховка е единственият източник на финансиране за лечение и не покрива необходимите разходи, тогава ще умрете … Казваме:“ Той беше убит от вирус. “ Но вирусът е само част от причината. В реалния свят вирусът може да е в центъра на вниманието, но без социална система, която може да осигури лечение, ще умрете. Това не е отделен проблем: той е централен аспект на проблема. „

С интегралния подход можем да приложим най-добрите знания за човечеството от различни времена и култури, за да използваме потенциала си и да си помогнем максимално. Това е подобно на телефон, в който използваме само ограничен брой функции, въпреки че самото устройство има много повече.

Уилбър определи основните фактори във всички системи на знанието, достъпни за човечеството – сектори, нива, линии, състояния на Съзнанието и видовете. В случая на интегрираната трансформация трябва да вземем предвид не само физическите, но и икономическите, социалните, културните и други фактори. 

Какво е интегрално хранене?