Много хора вярват, че ние се прераждаме отново и отново, за да растем и да се учим от въплътяването си на земята.

Регресията е спомен, който възстановяваме. Тя е връщане в миналото. Когато върнем спомените си от детството или от младежкия си период ние също се връщаме в миналото.

Много от нас имат опит с Deja vu. Ние се чувстваме комфортно сред хора, които никога не сме познавали или на места, където никога не сме били. 

Регресията ни помага да разберем защо понякога осъществяваме незабавен контакт с непознат, за когото имаме чувството, че сме го познавали цял живот. 

Много често това е човек, който е играл важна роля в някой от предишните ни животи, или в няколко от тях. А може би във всичките?

Регресията или регресионната терапия се използват за да достигнем до някой наш минал живот или животи в които сме били реинкарнирани.

Глаголът „реинкарнаре” означава – душата отново влиза в плът. Re – отново; in – в; carne –плът. Съществителното „реинкарнацио” – означава прераждане. А глаголът „инкарнаре” или инкарнация означава – душата влиза за първи път.

Основната концепция на реинкарнацията е че в действия, думи и мисли трябва да се слеем с любовта. Тогава цикълът от реинкарнации се затваря, а ние продължаваме да учим за любовта и божествените закони във висшите измерения до тогава, докато се слеем с Бог.

Регресията е терапевтичен сеанс при който навлизаме спонтанно в някой от нашите минали прераждания или т.нар. реинкарнации. „Реинкарнация“ буквално означава поредно завръ­щане във физическото тяло. 

Тя олицетворява вярата, че след смъртта душата излиза от едно тяло и започва да се подготвя да се върне към живота, въплъщавайки се в друга материална форма. Обстоятелствата и условията на това завръщане – такива като обкръжение и други – са предопределени от развитието и напредъка, постиг­нати през предишните съществувания.

Всяко въплъще­ние на личността е един синтез от всичко онова, което вече се е случило, и реинкарнацията се осъществява в обкръжение, което най-добре може да развие душата и да я насочи към по-значими достижения.

Нищо не е толкова вълнуващо, както разкриването на взаимообвързаности с хора от настоящия ни живот, водещи началото си от връзки с тях в миналите ни съществувания. Основен принцип е, че хората, с които имаме най-силни емоционални взаимоотношения, обик­новено са били свързани по някакъв начин с нас и в наше минало прераждане. 

Души, които са били в близки отно­шения в някои от реинкарнациите си, често се срещат отново в следващото си прераждане. Техните роли мо­гат да се променят от живот на живот, но тяхната обвър­заност остава. 

След като избираме житейското си об­кръжение, което би ни помогнало да продължим своето израстване от момента, в който то е било прекъснато в миналото ни съществуване, не е нелогично да приемем, че бихме избрали да се преродим заедно с онези, които са ни били най-близки.

Източник: https://elyzangelmi.com/

Изображение: pixabay.com

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *