Силата на Родовата памет

Системни принципи са нещо, което днес по-голяма част от хората не осъзнават, а те определят динамиката във всяка една система. Семейната система също е подвластна на тези принципи, като съответно те са описани от изследователите, съобразно спецификата на Родовата система.  Активни са към момента на ниво колективно съзнание, точно по начина, по който са функционирали по време на родовообщинния строй, за това се определят и като архаични. По това време, ако бъде изключен(прогонен) някой от хабитата, неговото физическо оцеляване е било невъзможно.

Тази генетична програма кореспондира с първият системен принцип – „Принципът за принадлежност“. Друго характерно определение е, че са „слепи“, защото от човешката ни перспектива, именно те са причината за болката и страданието. При Системните закони, приоритет е системата, а не отделния индивида, което е условие за еволюцията и на системата, и на индивида –  „Принципът за приоритета“.  Тези принципи са в основата на Констелациите (семейнисистемни (организационни)екосистемни), които са театрална методология, която използва пространство, движение и проксемика… за представяне и изследване на динамиката в родовата или друга система. По същество представлява външната проекция на вътрешния модел на общностната система.

Незачитането на Системни принципи нарушава баланса в системата. Следват процеси за възстановяването на равновесието, които текат във времето до седмото поколение, като е налична възможност за неутрализиране на кармата до известна степен.

Това често създава усещането, че сме ощетени или наказани, което разбира се не е така. Нужно е да пробудим обединяващото съзнание и интелигентността на сърцето, за да възприемем и преодолеем препятствията, които на пръв поглед са се изпречили на пътя ни, като се научим да ги разпознаваме като наши съюзници и най-добра възможност за израстване.

На следващия етап от еволюцията на колективното ни съзнание, и тези закони вероятно ще еволюират и няма да функционират точно в този си архаичен вид. Възможно е с приоритет да са духовните връзки, пред кръвните. От гледна точка на колективното обаче, днес сме на ниво системно колективно съзнание. Сянката не е интегрирана при не малка част от човечеството, при които водещо в субективен план е персоналистичното съзнание, където егото функционира фрагментирано – като сянка и персона) За хората, интегрирали сенчестите си аспекти, кармата в някаква степен е елиминирана, защото следствие духовното израстване, хората живеем зачитайки законите за функциониране на подсъзнателно ниво, дори и да не знаем кои са те. Разбира се по-добре е и да ги знаем. Едва при холистичното съзнание, но на колективно ниво… всички предходни нива ще са напълно интегрирани.

В субективен план, просветление може да се случи и внезапно – има много такива случаи – при Екхарт Толе например е така. Но тогава е нужно време за интеграция на новото състояние. В колективен план обаче, такива скокове на ниво колективно съзнание няма. Процесите си текат във времето. И прехода от едно ниво към следващото не се е случва в рамките на един човешки живот. Поне не, преди се достигне критичния минимум… който ще задейства други, по-интензивни процеси и винаги е съпътствано с икономически и политически сътресения.

Някога Юнг, предрече, че на човечеството му предстои първо да види, осъзнае и приеме механизмите на колективната сянка… едва след това личната. И май се оказа прав. Светът ни днес е точно в този етап –колективна сянка е „видяна“, което е от изключителна важност. Съзнаването на механизма (кодовете на личния и колективния мрак) , по който функционира тя и поемането на лична ни отговорност тепърва предстои. Интеграцията е нелек и болезнен процес, но единствено лечебен за системите.  Системните нарушения в Родовата система и проекцията на сянката са тясно свързани. На ниво семейна система, функционира родова сянка. Кармата е нейната проекция. На национално ниво е проектирана сянката на националното ни съзнание, на ниво колективно съзнание на човечеството- проекцията е на колективната човешка сянка, която вече е придобила застрашителни размери.

Статията подготви: Красимира Златева

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *