„Не съществува наука за душата, която да не е стъпила на метафизична основа и да не разполага с лекарства за душата“

Би могло да се каже, че основната цел на тази книга /Спектър на съзнанието/ е да подкрепи с факти това твърдение на Фритьов Шоун. Твърдение красноречиво въплътено в сидхите /чудеса/. Или иначе казано – психични способности, от мъдреците и учителите от всички краища на земята и от всички времена.

Защото като цяло съвременната наука за душата е сведена единствено до способността на плъховете да изучават лабиринти, Едиповия комплекс на индивида или до първото ниво от развитието на Аз-а. Редукция, която не само е заслепила погледа, насочен към дълбините на душата, а и е помогнала за унищожението на собствените на възгледи за духовното. Възгледи, сведени до монотонното еднообразие на едноизмерната гледна точка към човека.

Горното е било отречено. Долното – пренебрегнато. А ние/хората трябвало е да останем по средата – парализирани. В очакване да видим какво би направил плъхът при същите условия. Или на малко по-дълбоко ниво, в търсене на вдъхновение в отломките на То.

Основната идея в тази книга накратко е, че съзнанието е многоизмерно или очевидно поне съставено от много нива. Всяка голяма школа в психологията, психотерапията или религията се насочва към различно ниво на съзнанието. Следователно, тези различни школи не си противоречат, а се допълват, като всеки подход е в по-малка или по-голяма степен правилен и полезен за своето собствено ниво.

По този начин може да се постигне истински синтез на основните подходи към съзнанието. Синтез, не еклектизъм /обединяване на разнородните възгледи/. Синтез, който оценява в еднаква степен възгледите на Фройд, Юнг, Маслоу, Мей, Бърн и други известни психолози, както и велите духовни мъдреци от Буда да Кришнамурти.

Това поставя, по думите на Шоун, корените на психологията в плодородната почва на метафизиката, но без по никакъв начин да уврежда нейните клони.

В тази книга /Спектър на съзнанието/, читателят ще открие мястото, както за Аз-а, Свръх Аза и То, така и за цялостния организъм, за междуличностния Аз и накрая, за космическото съзнание – източник и предпоставка за всички тях.

Книга, която е скица/голият скелет на невероятния спектър, който наричаме съзнание. Ако след нея някои от клоните на науката отново намерят забравения път към Горното или процеп към Долното, моята творба ще е изпълнила целите си.

Из увода на Кен Уилбър към книгата му „Спектър на съзнанието“

Удивително е, че тази първа книга на Кен е издадена 1977, когато той е само на 24 години.

Може да харесате още ..