Линейното мислене е мисловен процес, следващ известна прогресия стъпка по стъпка, при която трябва да бъде предизвикан отговор на дадена стъпка, преди да бъде предприета друга стъпка. (Стъпка 1, Стъпка 2, Стъпка 3….) Линейните мислители подреждат нещата, докато ги преживяват по последователен начин, като права линия.  Правата линия между две точки е начинът, по който сме били възпитавани като най-ефективния начин да стигнем от едно място до друго. Линейните мислители виждат света предимно като черно-бял ( структурата на полярността или двувълнови влияния).

ИНЕТЕГРАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ Интегралното консултиране се основава до голяма степен на схващането на трансперсоналната психология, че всеки е уникален. Интегралният консултант съобразява своя подход към нуждите, вярванията и културния контекст на хората, с които работи.
Интегралният подход зачита тезата, че всички прозрения за живота съдържат частични истини и че преплитането на набор от културни , психологически, социално-икономически, биологични, духовни и поведенчески преспективи… може да предложи надежда за изцеление. Той води до по-задълбочено и пълноценно разбиране на природните явления, социалните процеси и душевността на човека и определя подхода като Многоизмерен.

Човек, ограничен до линейно мислене, има умствени блокове при достигането на повече възможности за разрешаване или постигане на компромис, защото не може да възприема извън определен параметър. Пример за ограничение в линейното мислене е способността за творческо решаване на проблем, ако основната процедура се повреди, за намиране на алтернативни начини, за запитване или задаване на правилния въпрос в уравнението за решаване на проблем или за намиране на балансовата точка за разрешаване. Освен това линейните мислители не комуникират със съзнанието, присъщо на живите същества, като земята, животните и природата. Тъй като линейното мислене е повтарящо се и в много ситуации изходът или резултатът никога не се променят, това възпрепятства висшето сетивно възприятие и потиска съзнанието. Умът се забива в предавка на вяра и линейно преживяване, от която не може да излезе.

Повечето хора възприемат външните структури на реалността въз основа на информация, предадена от основните им сетива, което е тяхното работно ниво на чувствителност. Някои хора имат пет основни сетива, които се контролират от функциите на подсъзнателния им ум , а други имат развито висше сетивно възприятие, са натрупали повече сетивни способности чрез разширяване на достъпа си до функцията на по-висшия си ум. Ако сетивната информация липсва, частично е блокирана или е погрешно разбрана поради погрешно възприятие, хората налагат своето подобие на линеен ред, без да се възползват от цялата подходяща информация. Това предполага, че нещо е вярно и точно, като същевременно държи само най-малката безкрайно малка променлива, която пречи на човек да види пълните факти или по-голямата картина. Чисто линейното мислене в крайна сметка ограничава интелигентността до по-ниските аспекти на ума и по-ниските инстинктивни сетива. Линейното мислене свива енергията. Линейното мислене свива съзнанието и ограничава разширените сетивни чувства като интуицията. Пристрастените към мисълта линейни мислители затварят сърцето си и това затваря механизма им за усещане на тялото.

Нелинейни мислители

Нелинейните мислители са развили способност за спираловидно мислене и решаване на проблеми, което се простира в множество посоки или като спирала за разширяване навън. Вместо да мислят стъпка по стъпка, движейки се в една посока, спиралните мислители по своята същност знаят, че има множество начални точки, от които човек може да приложи решението на даден проблем. Спиралните мислители са в състояние да преминат през многото посоки, които проблемът може да има, и да намерят централния корен или причинно-следствения проблем на проблема, вместо да се опитват да разрешат повърхностния симптом. Повечето световни проблеми имат причинно-следствена връзка, в резултат на която много слоеве от други проблеми са подредени отгоре на слоеве.

Това е същото като медицинска диагноза, даваща етикет на нещо, което не се отнася до по-дълбоката причина и нейната коренна инфекция. Повечето линейно мислене кара ума да се плъзга по повърхността напред-назад и накрая в кръг, който остава статичен. Нелинейното или спираловидно мислене позволява на ума да стигне по-дълбоко до корена на проблема, спираловидно да го изведе в множество посоки от неговия източник, което е най-ефективният начин за въздействие върху по-дълбоко разрешаване и промяна. Спиралните мислители имат достъп отвъд функциите на Три слоя на Его ума. Те получават достъп до нова по-висока сетивна способност чрез контакта с Висшия разум , който е функция на висшето съзнание или духовно-енергийния интелект. Обучението на ума ви да отиде отвъд линейната мисъл и да се насочи към нелинейно мислене разширява енергията, разширява съзнанието и потенциално отваря сърцето и центровете на чувствата.

Източник: ascensionglossary.com | Снимка на Jacquelynne Kosmicki от Pixabay 

Материалът подготви: Красимира Златева

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *