Всеки докоснал се до Магията на «Системни констелации» е дълбоко повлиян от този феноменологичен метод. Ние сме част от едно голямо енергийно поле, което от своя страна е част от още по-голямо поле. Енергийните потоци в тези полета и съдържащата в тях информация не се губят, а само променят своята форма и се съхраняват в колективното съзнавано и несъзнавано (знаещо поле).

Методът «Системни констелации» разкрива скритите динамики на взаимоотношенията в семейната или друга система.  Те спомагат за възстановяването на правилната поредност и йерархия, баланса на даването и получаването и създава условия за отключване на оздравителни процесии. Интегралните Констелации са разширен модел на Системните констелации.

В семейните констелации работят базово закони, наречени Системни принципи

1. Законът за Принадлежността, известен още като

МЕТА-ПРИНЦИП НА РЕАЛНОСТТА

Той гласи, че всеки  един в семейната система се полага определено място в нея и всички имат еднакво право да бъдат там, независимо кога е дошъл и какво е сторил.

2. Законът за Йерархията, (реда), известен още като

МЕТА-ПРИНЦИП НА ПРИОРИТЕТА

Той обръща внимание върху факта, че всеки от нас е уникален и има специално място в съществуването, което не може да бъде заемано от никой друг. Членовете на дадено семейство се подреждат спрямо момента на пристигането си в система. Тези, които са дошли по-рано, имат по-висок ранг, от тези които са дошли по-късно. Дълбоко в себе си сме ръководени от усещане за йерархия, това чувство се проявява, когато човек от семейството се държи по начин, неподходящ за позицията му.

3. Законът за Баланса, известен още като

МЕТА-ПРИНЦИП НА РАВНОВЕСИЕТО

В родовата система  мощна сила, която подържа равновесието. Ако един човек от семейството не поеме отговорност за действията си, някой друг от близките му ще го направи, обикновено на подсъзнателно ниво.

Всеки от нас принадлежи на семейство, което е с определено минало. Семейната динамика в миналото, в голяма степен предопределя настоящето ни.

Как се провежда Констелация?

Констелацията се провежда на семинар /в група. Клиентът поставя Темата / проблем или симптом и заявява какво би желал да е решението. Констелаторът провежда интервю – въпросите са системни, свързани с актуалното и родителско семейство, събития в родовата система и други.

В констелацията, чрез театрален способ се пресъздава системната динамика. Клиента избира определени представители за членове от семейството си, включително и за самия себе си, като самия той остава пасивен наблюдател.  Без да им дава предварителни обяснения, клиентът ги разполага в пространството на залата по какъвто начин желае/почувства, водейки се от интуицията и следвайки тялото си.

Подредената конфигурация е „Портрет“ на фамилната система.  Тогава започва магията. От своите места представителите получават достъп до усещанията на хората, които представляват. Представителите споделят физически усещания и емоции, характерни за лицето, което представляват, без на рационално ниво да са знаели нещо.

В края на Констелацията клиентът влиза във възстановената система, заемайки мястото на своя представител, който до този момент го е представлявал, за да позволи новото разбиране да попие в него. Това помага клиентът да осъзнае всички емоционални заплитания, които носи, за да могат те да бъдат освободени.

Рационалното мислене не може да обясни как точно се случват. Изглежда, че съществува определено енергийно поле, в което при определени обстоятелства хората имат достъп до чувствата и усещанията на хората, които представляват. Това е така нареченото морфогенетично поле /поле на знанието. Всяка семейна система има собствено такова поле и то се появява спонтанно винаги в Констелациите.

Именно благодарение на това морфогенетично поле, представителите са способни да усетят какво се случва в дадена система и да дадат обратна връзка.

Всичко отхвърлено, всеки изключен в настоящето и в миналото в системата създават непълен гещалт( цялост), което е причина за травмиращи в последствие събития и за другите членове на фамилната система, включително и бъдещите. Идеята при Констелацията е да се затвори непълния гешталт, за да може да се прекратят психологичните последствия.

Ние  принадлежим към родовата си системата през личната и колективна съвест.

Личната съвест е индивидуално усещане. Тя гарантира принадлежност към групата. Личната съвесте тази, която ни кара да се чувстваме виновни, когато нарушим правилата на поведение.

Колективна съвест е много по-мощна, но скрита. Тя не се явява като резултат от личните ни избори. Съществува определена семейна съвест, която пази целостта на семейната система. Тази цялост се крие в скритите порядки, които подпомагат потока на системната енергия в услуга на свързването. При семействата тази енергия е любовта.

Най-често срещаните системни нарушения, проявени в Констелациите са:

Несъзнателна идентификация и Прекъснато движение към родители или други значими фигури

Често… водени от „сляпа“ любов, хората се идентифицират с някой друг от семейната система. Процесът се случва изцяло на подсъзнателно ниво и човекът живее с погрешна представа за  себе си до момента, в който го осъзнае… ако го осъзнае, разбира се. Фамилни констелации се процес на разкриване на скритото, несъзнаваното… както и на креативния жизнен потенциал.

Прекъснатото движение към родителите е другата причина за преломните събития в живота ни. Гневът е силно обвързващ, както и любовта. Ако приема родителите си с цялото си сърце, тогава приемам и себе си с цялото сърце. Око ги отхвърлим, отхвърляме автоматично и част от себе си.

Майката и детето създават помежду си дълбока връзка. Прекъснатото движение е емоционално отдръпване на детето от майката или крие травмиращо събитие в живота на детето.

Всяка физическа болка има нефизически корени – емоционална травма, негативен мисловен шаблон или духовен смут. За да се излекува заболяването, тези корени трябва да се открият и да се изцелят.

Констелациите възстановяват блокирания поток на Любовта във фамилната система, което е в основата на терапевтичния им ефект. Разкриват нови възприятия и спомогат за възникването на благоприятни решения.

Каква е ролята на Констелатора по време на Констелацията?

Да “държи” полето, да бъде в присъствие, което да позволява случването, да е “инструмент” в една по-голяма ръка.

Констелаторът не бива да е привързан към случващото се – не взима страна и не решава съдби. Той просто създава условия, в които да се случи онова, което е възможно – от полето и от клиента. В този смисъл една констелация не би трябва да е натоварваща нито за фасилитатора, нито за участниците като представители.

Семейните констелации могат да се ползват по три начина:

1. Единият начин е просто да присъствате, наблюдавайки констелациите на други участници. Важно е да знаем, че никога не сме съвсем отстрани, когато сме в такава група. Случващото се в работата на другите ни въздейства винаги и нещо във вас самите неизменно се предвижва към повече разбиране, приемане и лекота.

2. Вторият начин да учите е като участвате е като представител в констелация на друг участник. Ролите, в които участвате, по някакъв начин винаги са свързани лично с вас и този опит безспорно ще разшири представата ви за вас самите и за възможностите на самия метод. Понякога преживяването ви в роля може да бъде изключително интензивно и трансформиращо, по-силно от всичко друго.

3. Третият начин е като поставите лична тема за работа. Този подход може да доведе до директно разрешение на вашия казус, както може и да покаже какво пречи на темата ви да получи търсеното разрешение в този момент.

Фасилитатор Интегрални констелации:

Красимира Златева >

Запазете час за безплатна консултация >

Krasimira Dimitrova Zlateva
Интегрален консултант
Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *