Марек Каравелов – потомък на Каравеловия Род, визионер и изследовател

Марек Петков Каравелов е визионер и изследовател на древното познание и прилагането му във съвременния живот. Автор на проекта ЖивоРодна БългАрия и системата за устойчив живот ЖИВОРОД.

Марек е Родолюбец – обича България и живее Завета на своя просвещенски Каравелов Род: 

Не с въоражена борба се постига Свобода, Свободата се постига с Познание!“ Любен Каравелов. 

Следва Международни Отношения в Полша. Още по време на следването си той работи дейно за създаване на дълбоки взаимоотношения между Полша и България. 

Той е един от първите в новата ни история, които осъзнават важността на България в областа на здравния Туризъм и започва да го развива и популяризира в Полша. Десеткихиляди полските граждани преоткриват чрез него България като кътчето от Рая.

Обменът е двустранен. В Полша Марек се вдъхновява от иновативни технологии подобряващи здравето и качеството на живот като цяло. Той създава приятелски и професионални връзки с изследователи, откриватели и университети в Полша.

Специалисти като Проф. Д-р хаб. Феликс Ярошик - специалист по медицинска биофизика, физикална медицина, физиотерапия и вазобноваема енергия, проф. Д-р хаб Януш Палушак - ръководител на катедрата по човешка физиология на медицински университет Пoзнан, проф. Д-р хаб мед. д-р h.c. Александър Сирон- професор, Д-р медицинските науки, доктор хонорис кауза. му гласуват доверие и го правят изключителен представител на разработените от тях технологии за България.
Класифицираните като медицината на ХХI век открития и разработена апаратура намират приложение в области като: неинвазивната превентивна и регенеративна медицина;митохондриалното здраве; Lifestyle & Antiage спиране на стареенето и обновление на организма.

2022 Марек създава Проекта ЖИВОТ.БГ – платформа за иновативни разработки от различни области и тяхното внедряване в Живота с цел подобряване качеството му в личен и обществен план. Проекта е в развитие и се предвижва много успешно. 

“ Роден съм на 7 април, денят на здравния работник, затова така ме влече естеството на живота, на всичко, което е създадено като организъм, като цяло и съм изследовател. – споделя Марек – Копнея да създам общност, с която всички участващи да извадим най-добрата си версия и да създадем чрез нашия пример една по-благоприятна среда, която хората да харесват и в която да искат да се приобщят. Само и единствено чрез даване на пример, ние можем да постигнем или да убедим някого да пожелае да ни чуе. И тук говорим за този стар богомилски принцип – ако ти харесва какво правя, ела да чуеш какво имам да ти кажа.

Последното, което открих, е технологията за материализация на всичко, което е. И то е въображението. Като факт го разбрах от автора Невил Годард, който казва „Откъде черпиш информация за себе си? От въображението за себе си.“ Аз съм това, това, това. Освен да се видиш в огледалото, по какъв друг начин можеш да се видиш? Само чрез въображението и личността, която си си създал чрез него – „аз съм поет, писател, художник“ и т.н.

Наука, религия и всички учения са достигнали до едно и също, че ние всъщност сме това проявление – от най-малката до най-голямата частица на микро и макро нивото. – споделя още Марек – В древните херметични науки споменават за този процес на взаимодействие на полета. Ние всъщност сме едни клетки от организма, наречен Земя. Земята пък е клетка от организма Слънчева система. Тя пък е клетка от организма Космос. На макро и микро ниво процесите са еднакви. Цялата система е високочестотно поле, което пулсира, а ти как проявяваш нещата? Чрез фокуса на внимание и изводите, които правиш по време на съзнателното ти проявление на това, което виждаш, а то в един миг се оказва, че също не е съвсем обективно. Защото ти виждаш нещото, в което вярваш. Предварително ти го проявяваш, а после се сърдиш, че околната среда, хората, които срещаш, са огледален образ на това, което си извикал. Всеки гледа от своята гледна точка, от вярванията, убежденията. „

💜„Безсмъртието е Безусловната любов!

 Имаме невероятен енергиен потенциал, който трябва да отключим. Това е чистата Жизнена Енергия и връзката ни, чрез Духа с Източника. 

Раждането на идеята за ЖивоРодна БългАрия„ Живород“. То е като кислород, като водород, и пак „род“. Оттам вече ми дойде и ЖивоРодна БългАрия. Проверих в гугъл, думата не съществува. Осъзнах, че съм създал нещо, което няма история.