Нива на развитие на съзнанието

Различните знания в цялата човешка история са определили различния брой етапи на развитие. В йога – 7 нива, в антропологията – 5 нива (архаични, магически, митични, рационални и интегрални).

*В интегралната система има три основни етапа на развитие:

Тяло, Ум и Дух.

 Първото ниво е Тялото. На този етап ние се свързваме с тялото и неговите инстинкти. Човешките действия са насочени към оцеляване, няма анализ. Това ниво съответства на „Аз“ и егоцентричния етап/ниво

Второто ниво е Умът. Нашето съзнание започва да отчита взаимоотношенията с други хора, можем да се поставим на мястото на друг, да изберем кръг от интереси или ценности. Грижата вече се разпростира не само върху себе си, но и върху другите. Тоест „Ние“ и етноцентричният етап (етноцентризмът е възгледът за света, в който човек се идентифицира с етническия си компонент).

Културните традиции, националните подходи са идеален пример за такъв човек. Често другите култури и възгледи за света се възприемат като „не наши“, „чужди“, „нетрадиционни за нас“, „неестествени“. Вместо това ролите и подходите на нейната собствена етническа група се възприемат като правилни и най-точни.

Третото ниво е Духовното.Това е етапът на разширяване на съзнанието, човек преминава от „нас“ към „всички нас“, той възприема живота в световен мащаб и по този начин губи част от разделението. На този етап има и осъзнаване на Духовността и Духовния път, както и универсални ценности. Човекът признава, че различните преживявания в света имат своето право на съществуване, необичайни начини на живот, традиции. Културните проекти са по-скоро разширение и познаване на многообразието на света и не са нещо „враждебно“.

Те Има и четвърто ниво – интегралното. На това ниво човек може да общува с различни групи и видове съзнание. Често на това ниво са духовни водачи, които чрез своя живот и служение носят идеята да обединят хората, а не да ги разделят. Сред съвременниците на това ниво е Далай Лама XIV и др.

Защо възникват конфликти на ниво?

Най-голямата трудност на етапа на развитие на съзнанието е, че различните нива често си противоречат. Човек, който например се грижи само за собствените си интереси, комфорт и осигурява своя малък свят, не може да разбере напълно човек от етноцентричното ниво. Но от своя страна тя може да е твърде привързана към своята страна или към определена общност и да не възприема човек със светоусетно възприятие за живота.

Ето защо някой разбира собствената си идентичност на ниво етническа принадлежност, а някой вече не е от значение и тези хора често си взаимодействат в едно общество. С постепенното развитие на човека е в състояние да премине всички нива на съзнание и да се доближи до интеграла. Освен това съвременният свят е толкова глобализиран, че връзките между хора, процеси и цели големи групи стават все по-очевидни. А въпросите за екологичната ситуация на Земята важат еднакво за всички – както жители на малко китайско село, така и офис работник на Уолстрийт.

При Интегралния подход, отношението към човека не като към пасивно същество, което плава по течението и е подвластно на обстоятелствата. При Интегралното развитие, човекът е отговорен за живота и здравето си, както и за това, което го заобикаля.
Както каза един мъдрец, човекът става отговорен за своето случайно присъствие на
земята.