ПОВЕЛЯТА НА ВРЕМЕТО

– за Пътя на духовно-нравствено усъвършенстване, който би трябвало да извърви всеки от нас, за да постигне човечеството така необходимото НОВОРАЖДАНЕ.

Пречистването на нашите души, укрепването на нашата духовност, извисяването на нашето съзнание, може да бъде постигнато основно с помощта на добродетелите. Те са източника на Любов и целомъдрие. Висшите Учители разглеждат Сътворението като непрекъснат еволюционен процес, който поставя пред човечеството необходимостта от неговото адекватно поведение. Хората трябва да приемат голямата отговорност за своята лична позиция, за своето лично участие във Великия Живот на Сътворението. От човешкия ум се изисква да изчисти от съзнанието неверието и преднамерената нагласа към Божието Слово и Словото на Учителите.

Човекът е в пряката връзката с всичките преобразования, които се случват не само на планетата, но и в цялата Вселена. Човекът се оказва напълно зависим от ставащото в Природата, защото Тя се обновява, Тя се променя, защото в Нея и чрез Нея се извършва дълбоко същностния процес на Еволюционни изменения. Те са свързани с изначалната същност на Сътворението и имат своята последователност. Така както предходните цивилизации са преживели измененията в Природата, така и нашата цивилизация ще трябва да осъзнае неизбежното си участие във Великите Промени.

Видеоклип от Noran Alattab от Pixabay

И точно тук е голямото значение на свободната воля, защото всеки човек трябва да постигне пълно и съзнателно самоопределение. За целта Висшите Учители ни помагат с конкретна информация и открито ни говорят за голямата отговорност, която има човекът като неразделна част от Сътворението. Отговорност е да живеем с Любов, отговорност е да живеем без Любов; отговорност е да приемем Истината за Божествения произход на Сътворението, отговорност е и да го отхвърлим.

Така че ние участваме във всичко, което се случва в нашето съвремие със своите действия или бездействие. Осъдителна и непростима е нашата пасивност, защото с бездействието си ние хората, спъваме ритмичния ход на Еволюцията и макар и неосъзнато ставаме съучастници на Тъмните сили. В книгата “Повелята на Времето”, Висшите Учители ни призовават да осъзнаем Божествения произход на Живота, и да приемем следствието от тази Истина: необходимостта да живеем чрез Любов. Нека тази Истина осветява пътя на нашето духовно развитие.

Из „Повелята на времето“
Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *