Хармонизираният преход изисква адаптация към промянaта, която включва почитание спрямо миналото и отворено съзнание за новото. С други думи – миналото, за да се надскочи е потребно да бъде прегърнато в настоящето – Днес и Сега. Да бъде признато, прието и отчетено като функционално за съответния времеви отрязък от време. Там в миналото са корените на Новото време. В зависимост от това как и с какво ще захраним тези корени, зависи какви ще са клоните на новото. Процесът се нарича интеграция на предходните нива на съзнание. Това  „прегръщане“ не е лесно, защото тази интегрална прегръдка включва всичко. Лесно е да прегърнем хубавото, трудното е да прегърнем тъмните аспекти на миналото, защото там е болката. Отрежем ли тази част от миналото обаче – тази част от корените на бъдещето, то и бъдещето е осакатено. Не можем да прегърнем новото истински, когато не сме прегърнали миналото си. Точно както не можем да прегърнем истински човека до себе си, когато не сме прегърнали собствената си сянка – там където са нашите травми и болки.

Какъв е смисъла на тази интегрална прегръдка?

Първо: почита се Първия системен принцип, който гласи:

Приемане на реалността такава, каквото Е била и каквото Е към момента, с осъзнаването, че имало и има причина тя да е такава. Това включва и приемането на човешките същества такива каквито са.

Второ: почита се Втория системен принцип, който гласи:

Системата винаги има приоритет пред отделния индивид. Какво означава това? Във всяка една система протича сложна динамика, задвижвана именно от Системните закони, чиято функция е да съхранят системата и да задействат процеси свързани с еволюцията на системата. Което от своя страна е предпоставка за благоденствието и еволюцията на членовете на съответната система. Това е начина, по който Системата се „грижи“ за членовете си. Тя не се интересува от съдбата на отделния индивид – от човешките ни състояния като болка, страдание… или радост и щастие. Затова от чисто човешката ни перспектива определяме тези Системни закони като „слепи“ за човешката ни интерпретация.

Трето: Интегралната прегръдка допринася за баланса в системата – възстановява нарушеното равновесие. Това касае Третия системен закон, според който динаниката във всяка една система е в посока възстановяването на нарушения баланс. Кога и защо в една система се нарушава баланса? Когато Системните принципи не се почитат от членовете на системата, без значение дали е поради незнание – непознаване на тези принципи или поради съзнателно им и безотговорно игнориране.

Какво означава адаптация спрямо неизбежната промяна, на която вече сме свидетели?

 • Опазване на културата: традицията помага за запазването на културното наследство и ценности във времето
 • Усещане за приемственост: традицията осигурява усещане за приемственост и стабилност в несигурни времена
 • Сплотеност на общността: традицията може да укрепи връзките и идентичността на общността
 • Напредък и развитие: иновациите движат прогреса и развитието в различни аспекти на обществото
 • Адаптивност: иновациите насърчават адаптивността и способността да се реагира на променящите се обстоятелства

Полярните стойности на Новото време, възникнали в резултат от основните фиксации и дисбаланс, следствие незачитане на Системните принципи:

Рискове от фиксации в традициите

 • Съпротива срещу промяна: прекомерното подчертаване на традицията може да доведе до съпротива срещу необходимите промени за растеж и развитие
 • Твърдост: придържането към традицията без гъвкавост може да доведе до твърдост и стагнация
 • Изключване: прекомерният фокус върху традицията може да доведе до изключване на нови идеи или перспективи

Рискове от фиксацията в иновациите:

 • Хаотичен отговор: изключителното съсредоточаване върху иновациите без обмисляне на последствията може да доведе до хаотични или непредсказуеми резултати
 • Незачитане на традицията: прекомерното наблягане на иновациите може да доведе до незачитане на ценни традиции
 • Фрагментация: постоянният стремеж към иновации без почитане на традицията може да доведе до фрагментация на обществото и загуба на идентичност.
 • Съпротива: възниква съпротива срещу промяна или хаотична реакция.

Всички ние заедно сме като пасажерите на един круизен кораб – като този на снимката, с която е визуализирана темата. Всеки кораб също е система, която от своя страна включва редица други системи, като всяка една е завършена цялост и в същото време част от друга система. Това е принципът за холоните, който описва структурата на Вселената.  Нечовешките  системи – технологичните са проектирани и работят съобразно същите системни принципи. Служебният екипаж на кораба действа по правила, който  кореспондират със същите Системни закони. За пасажерите правилата също съответстват на тези закони. Дори ако само една от системите на кораба, докато е в открито море излезе от строя поради системни нарушения ще се наруши равновесието,  създавайки риск са сериозни последствия, в конкретния случай и необратими. За други системи – като родовата система, икономическа, политическа… там и при сериозни нарушения все пак нещата са обратими в много голяма степен. Но има системи, като тази по горе описаната за кораба, където системните нарушения са пагубни за съответната система. За това и там тези принципи стриктно се спазват – от проектирането на кораба, до неговото плаване във водите на моретата и океаните.

Хората обаче в ежедневието не си даваме сметка за това, поради простата причина, че последствията от системните ни нарушения не са незабавни, а се проявят след интервал от време и не успяваме да видим причинноследствената връзка. И поради неосъзнаването колко е свързано всичко и колко сме свързани всички ние на кораба – ЗЕМЯ, с който плуваме във „времето“ по вълните на нивата на съзнанието в посока към по-високите измерения.

Всяка игра си има правила. След доста дългия прериод, отпуснат ни от Твореца, където перманентно човечеството е нарушавало правилата поради своята незрялост, вече сме в епохата на съзряване (Пробуждане), където предстои да се научим да играем по правилата, за да се осъществи квантовия скок в еволюцията на Колективното ни човешко съзнание. И всеки един носи своята лична глобална отговорност в този процес

Снимка на Peter H от Pixabay

С обич 💜 КрасиМира

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *