Свикнали сме да мислим, че пространството е празно, а материята твърда. В действителност се оказва, че материята е друг вид празнота. Тя е напълно невеществена, според квантовата физика.

Знаем, че материята е изградена от молекули, а те съответно от атоми. Атома не е толкова плътен, освен ядрото му – малка точка в центъра, която е заобиколена от вероятностен облак от електрони с размити очертания, които ту се появяват, ту изчезват. Оказва се, че дори и ядрото, което приемаме за плътно също се появява и изчезва като електроните.

Единственото нещо, което можем твърдо да кажем за тази невеществена материята, че тя по-скоро е мисъл… концентрирани късове информация. Според проф. Фред Алан Уулф(физик, лектор и писател), нещата не са направени от други неща, а от идеи, мисли и информация. Електроните изграждат поле, преди да се докоснат с другите електрони. На практика докосване няма, не съществува… въпреки, че ума мисли обратното.

Франк Клоузи (професор по физика в Оксфорд) твърди, че за направата ни са нужни едва шепа елементарни частици. Външно, атомите са като планетите… въртящи се около слънцето. В центъра на атома има ядро от протони и неутрони. Те са направени от неща, наречени кварки, които са два вида – долна и горна, свързани по разнообразни начини. Кварките изграждат атомното ядро, а заедно с електрон – формират атом. Добавяме неутрино -елементарната частица, която се получава при радиоактивен разпад и получаваме основните частици, които изгражда всичко около нас. Има също и фотони светлина… и това е всичко.

Интегралните констелации са един едновременно древен и модерен път, който ни подканя да погледнем на действителността с други очи, чисто съзнание и с отворено сърце. Този път ни помага да видим взаимосвързания поток на енергия и съзнание, който протича зад събитията, и да разбулим илюзията на разделението, за да можем да разпознаем най-накрая себе си като цялостни.

Да разберем какво казва по темата и Леон Лерман (почетен директор на Фермилаб, САЩ, получил  Нобелова награда по физика 1988г). Лерман твърди, че повечето атоми са изградени от ядро и електрони, ядрата от протони и неутрони… а те от кварки. От какво са изградени кварките – и тук квантовата физика „зацикля“. През последните 40-50 години, физиците се опитват да разберат какво има в кварките. Стигат до отговора, че там няма нищо, те нямат размер – радиусът на една кварка е равен на нула. Интересен е примерът на професора с „Алиса в страната на чудесата“ . Алиса вижда котаракът да стои на дървото и да се усмихва. За нейно удивление точно пред очите ѝ той започна да изчезва… И накрая – няма го, но едно нещо остана – усмивката 🙂 „Тази кваркова усмивка е миниатурната кутийка пълна с енергия“ – твърди проф. Лерман.

Всяка материя е изградена от енергия, приела формата на миниатюрни частици. И май от това сме направени. Или поне за сега така изглежда… Но това повдига още по-големия въпрос: защо градивните ни частици реагират по този начин?

Според квантовите физици, изучаването на материята разкрива, че почти всичко е кухо – те, вие, аз и всичко във вселената. Всичко е празно пространство с материя, колкото карфица, която обикаля необятната празнота.

Из „Тъканта на космоса“ • Брайън Грийн

Снимка на Gerd Altmann от Pixabay

Видеоклип от Tomislav Jakupec, от Pixabay

Pixabay License

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *