Ню ейдж грешката и смесването на предперсоналните с трансперсоналните нива на съзнанието. 

С помощта на тази концепция Кен Уилбър е формулирал един важен инструмент за разграничаване на предперсоналните и трансперсоналните нива. Когато разглеждаме модела, свързан с нивата на еволюцията на съзнанието, този модел най-общо може да бъде разделен на три фази:

Предрационална – рационална – трансрационална… или: преперсонална – персонална – трансперсонална… или: предмодерна – модерна -постмодерна.

  • Предрационалната фаза се характеризира с това, че преживяванията биват направлявани основно от образи, емоции и фантазии.
  • При рационалната фаза логическото и символното мислене, заедно с вербалния език… доминират при формирането на представите за света.
  • В света на трансрационалното се прибавят и преживелищни елементи, като интуиция, духовност и мистичност.

В модела на еволюцията на съзнанието предрационалното ниво е силно развито при племенното съзнание. Рационалното ниво може да бъде открито при материалистичния етап. Трансразционалното ниво е изцяло рзвито на седмия -холистичен етап на развитие на съзнанието.

Пре-тарс грешката е смесване на предперсоналните (предрационалните) с трансперсоналните (трансрационалните) нива на развитие на съзнанието. Случва се, когато предперсоналното преживяване се взима за и се обърква с трансперсонално или обратното. Тази грешна интерпретация може да се случи по два начина: вътрешен и външен. Вътрешносубективно, човек би могъл да обърка дадено преживяване, когато например е в състояние на регресия, но вярва, че е преживял върховно духовно отваряне. Външото -интерсубективното объркване би могло да се случи, ако например някой психиатър обяви човек, който е в състояние на интензивно духовно преживяване за лунатик или, когато психоаналитик диагностира това състояние за детска фантазия за слятост.

Прилики и разлики на „пре“ и „транс“

Има определени съответствия и прилики между тези два етапа на еволюцията на съзнанието, които водят до тяхното объркване. Те са структурирани по-скоро визуално, отколкото вербално и са управлявани от дясното полукълбо на мозъка. Дясното мозъчно полукълбо доминира през първите години от живота, но също така и при състояния на разширено съзнание. Налична е силна активност в тази част на мозъка, която обработва информацията предимно под формата на образи.

Това визуално съдържание при предперсоналните преживявания съдържа съответно обекти, от предперсоналното ниво на съзнанието, докато  при трансперсоналното ниво, визуалното съдържание е по-комплексно и абстрактно.

Друга отличителна черта за субективното преживяване на тези две състояния е, че трансперсоналните са свободни от страдание и тревожност, а усещането е за разширение. Например… ако при духовния копнеж, интензивното желание и стремеж към вътрешна свобода, е придружен от объркване, когато цялото това преживяване съдържа болка… то тогава по-скоро се касае за детински копнеж, обвързан с определена фрустрация и става въпрос за претранспреживяване, маскирано като духовно откровение. Когато този копнеж съдържа в себе си само пoрив  за разширение, той вече се причислява към трансперсоналната сфера.

Друга отличителна характеристика на птрансперсоналните състояния е, че те са свободни от егото – не са налични себичност и егофиксация. Вътрешните и външните възприятия са лесноразличими, а не са смесени. В таковa състояние хората си взаимодействат по един позитивен и толерантен начин. Налично е усещането за отговорнст към себе си и към другите, както и за доверие да се потърси и приеме помощ, когато има проблем с категоризиране на преживяваното.

В пространството между „пред“ и „транс“ съществува едно широко пространство на скептицизъм. Скептиците нямат доверие нито в едното, нито в другото. В случай че един скептик не е имал каквото и да е преживяване на трансперсонално нивотой осъжда всяко духовно прозрение. От тази гледна точка всичко, което не може да бъде представено рационално, е примитивно и безполезно за модерното общество. Рационалната гледна точка не прави разлика и между алхимия и духовност, тъй като и двете не полежат на академична и научна проверка.

Източник:https://integral-bg.eu/integralna-psihologiya/2/

Снимка на eli007 от Pixabay

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *