Съществен елемент от пробуждането е осъзнаването на непробуденото его. Осъзнаването на егото така, както то мисли, говори и действа. Също и осъзнаването на колективно обусловените мисловни процеси, които увековечават непробуденото съзнание. Екхарт Толе, осветлява главните аспекти на егото и начина, по който те действат, както в индивида, така и в колектива.
Разискването им е наложително, поради две взаимосвързани причини:
  • Първата е, че ако не познаваме основните механизми, управляващи егото, няма да можете да го разпознаете и то ще ви прилъгва отново и отново да се отъждествявате с него. Това означава да ви завладее – един самозванец, претендиращ, че е самият вас.
  • Втората причина е, че актът на осъзнаване сам по себе си е един от начините да настъпи пробуждане. Защото това, което прави възможно осъзнаването на несъзнаваното във вас, е възникващото съзнание – пробуждането.

Не можете да се сражавате с егото и да го победите, точно както не можете да се сражавате с тъмнината и да я победите. Всичко, което ви е нужно е светлината на съзнанието. Вие сте тази светлина.

Дали човечеството е узряло за преобразуване на съзнанието, дали вътрешното разцъфтяване е така радикално, из основи, че в сравнение с него разцъфтяването на растенията, колкото и красиво да е то, е само бледо отражение. Могат ли човешките същества да се освободят от плътността на обусловените структури на ума си и да станат като кристали или скъпоценни камъни, прозрачни, проникнати от светлината на съзнанието? Могат ли да се отрекат от гравитационната сила на материализма и материалността и да се издигнат над отъждествяването със формата, което поддържа тяхното его и го осъжда на затвор в собствената им личност?

Възможността за такова преобразуване е била основното послание на великите мъдри учения. Огласителите на посланието – Буда, Иисус и други, не всички, от които са известни – са били ранните цветя на човечеството. Предвестници, извънредно рядко срещани, скъпоценни човешки същества. По онова време все още не е било възможно разцъфтяване в широк мащаб, така че посланието им се оказало до голяма степен неразбрано или недоразбрано, често изопачавано. И несъмнено не е успяло да преобрази човешкото поведение, освен на съвсем малки групи хора…

И днес не всеки е готов, но има и много готови и с всеки пробуден човек импулсът в колективното нараства и за другите става по-лесно. Само пробуденият разбира истинското значение на думата.  Едно надникване е достатъчно, за да започне процесът на пробуждане. А той е необратим.

Из „Нова земя“, Екхарт Толе

Изображение: https://www.shutterstock.com/

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *