Енергията на безкористната всеопрощаваща Любов има изключителната сила да даде живот на всяка наша мисъл. Тя и затова е предназначена: да дава импулс на мисълта и действията на хората, за да могат те да се приобщят към Великата Идея на Създателя за облагородяване на Средата, в която живеем, за индивидуалното ни Новораждане

Облагородяването на Средата, в която живееm е част от ВСЕЛЕНСАКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО,  в изпълнение на изначалния Промисъл на Създателя за Еволюция на Сътворението. Всичко, което живее и съществува в каквато и да е степен, ще приеме нова форма и ще премине на следващо ниво от своето съществуване.

Точно сега, в „последните времена“ всякакъв избор различен от Великата Идея на Създателя може да създаде задържане и осуетяване на Еволюционния процес. Трябва да сме наясно, че в този случай, когато става въпрос за развитие и утвърждаване на Новия Живот, всяка мисъл и всяко действие встрани от определената посока е НЕЖЕЛАТЕЛНО.

Жителите на тази планета, трябва да осъзнаем и приемем необходимостта от духовна трансформация. Трябва да се родим наново. Наново чрез Дух и Любов. Чрез осъзнатото възприемане на Любовта ние трябва да укрепнем и да дадем СВОБОДА НА ДУХА, който носим в себе си, но от невежество и неразбиране задържаме Неговото влияние.

Видеоклип от Eros Silva от Pixabay

Нашият Дух е носител на Информация свързана с настоящите процеси на Еволюция във Вселената. Тази Информация е внедрена в енергийната структура на човешкия дух, за да може в необходимото време да се отключи и задейства изпълнението на Вселенската Програма за Преображение на Пространството.

У всеки от нас са вложени необходимите качества, за да можем да се развивате и да сме адекватни на Новите Условия. Това означава, че всеки от нас в своята конкретна Програма за личностно развитие носи и Идеята за духовното си приобщаване към Великата Програма за Преображение на Пространството.

Има, обаче, един съществен момент: Духът трябва да бъде ОСВОБОДЕН, т.е. Информацията трябва да бъде задействана. Това означава човешкото съзнание да започне да работи с нея. Веднъж отключена, Информацията за Еволюция на Сътворението ще започне да работи активно, защото ще се слее с Енергийно-информационната вълна на Съзиданието и Любовта, която вече изпълва Пространството.

Ако всеки от нас задейства своята конкретна Програма за личностно развитие ще отключи и възможността за взаимност между неговото собствено съзнание и Великото Съзнание. Така ще се получи взаимен информационен обмен между нас и Енергийно-информационната среда на Пространството. Принципа на Взаимоотдаването най-после ще започне да се осъществява пълноценно на ниво човешко съзнание.

В последните години Енергийно-информационната Вълна на Съзиданието и Любовта освобождава Сила, която остава неоползотворена. Това вече създава риск от нейното неправилно използване. И Тъмните сили се нуждаят от подкрепа и те биха могли да възприемат и трансформират освободената енергия според своето разбиране.

https://dobrodeteli.com/

За нас

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *