Има йерархия съобразно началото на принадлежността в към дадена система. Това е първичният порядък. Той се подрежда според времевата последователност на принадлежността. Например: по-големият син има предимство пред по-малките братя и сестри. Първата съпруга или съпруг имат предимство пред следващите.

Съществуването се дефинира чрез времето и получава степен чрез времето. То се структурира чрез времето. Който е бил първи в дадена система, има предимство пред този, който идва по-късно. Затова първородния има предимство пред следващите родени. Интимната връзка на една двойка има предимство пред родителските има ангажименти. Съпругът/а има предимство пред децата. Това важи вътре в семейната система.

При системите също има йерархия, но при тях е на обратно. Новата система има предимство пред старата. Например настоящето семейство има предимство пред първоначалното. Това обаче не означава, че при следващи бракове/връзки, бившите партньори могат да се игнорират или да се отнасяме с тях неуважително. Подобно отношение е сериозно Системно нарушение, поради незачитане на системния порядък и йерархия.

Качеството на системите не определя предимството. Първата връзка от една друга позиция има обаче предимство пред следващата, защото второто отношение обвързва по-малко от първото. Т.е. дълбочината на връзката намалява от връзка във връзка. Но връзката не означава любов. Може да се окаже, че в едно следващо отношение любовта е по-голяма, но връзката е по-ограничена. Дълбочината на връзката може да се определи според степента на вината, която чувствате при раздяла. Въпреки това новата връзка/семейство е с предимство пред предходната.

От гледна точка на последователност на системите – новото семейство е с предимство пред предходното. Бившите ни партньори обаче от системна гледна точка продължават да са част от семейната ни система и разводите или разделите не променят ни най-малко системният закон. Предходното семейство може да се разглежда веднъж като по-ниско в йерархията – от позицията на последователност на системите, и в същото време и да е с предимство – от позицията на вътре в системата, тъй като бившият ни партньор продължава на едно друго нефизично ниво да е част от семейната ни системата.

За това е от изключителна важност те да бъдат почитани и уважавани, без значение какви са причините за раздялата. Обратното е едно от най-сериозните Системни нарушения – „изключване от системата“ и има тежки последствия. Обикновено някое от настоящите деца или от следващото поколение с „вплита“ енергийно с изключения от системата.

Позвани материали: – „Законите на любовта“ – Берт Хелингер, автор на метода СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ

Изображение: https://www.pinterest.com/pin/55098795435927827/

Материалът подготви: 

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране

Безплатна консултация

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *