Анализира се информация, която се съдържа в двигателното начало на Вселенския Разум. Хората изключително силно се интересуват от това, което предстои да се случи в земята на българите. Щастлив съм, че вече започна епохата, за която аз определих България, като най-силната страна в света, която ще започне прелом в развитието на човешкото съзнание. Човечеството е достигнало този период след дълбоки нравствени промени в човешката психика.

Многовековната структура на мозъка досега не позволяваше клетъчно разрастване на мозъчните влакна. Централизирането на радиационния фон от вселенските центрове върху мозъчната структура, успешно промени неговата определеност в сферата на аналитичната памет на Вселенския Разум. Самостоятелно се разпукнаха мозъчните центрове и се устремиха към космическото Начало във Вселената. Формата на човешкия мозък вече е подготвена да приема сигнали, които идват от друга вселена, известна под името вселена на Прасъздателите.

Хармонията, която звучи оттам, трябва да се приеме от нашите сетива, за да успеем да се изравним по семантичен заряд на честотните си трептения. Човечеството навлиза в нова епоха, която изисква силни личности, а такива могат да бъдат само тези, които са достигнали енергиен съвпад с определени космични излъчвания. Анализира се тяхната самобитност и след време те ще се определят като предвестници на Шестата раса. Енергийната система на Вселената трябва да се включи в семантичния заряд на човешкия разум, за да се определи основният аналитичен компонент в общата система на захранване.

Класическата енергия на човешкия индивид събрана в едно определя централния заряд на Вселенския Разум. Това означава, че човек трябва да се чувства отговорен за програмирането на вселенската компютърна система, защото той самият представлява най-малката енергийна единица, класифицираща се като определен структурен елемент на аналитичната вселенска памет. Ценете се като енергийни системи, включващи се в божествения заряд на вселената. Човечеството никога няма да може да се определи като недостижимо. Далечните планетарни системи излъчват своите астрални нива, които се включват в орбитата на планетата Земя. След като изравнят биологичните импулси на тялото с енергийните съставки на душата, се получава енергиен жизнен цикъл, който одухотворява материалната форма.

Разбира се, че хората сега не осъзнават сложността на епохата, в която живеят, затова така силно се включват в отделните междунационални войни, сякаш искат да накажат тези, които са достигнали до определено земно развитие. Никога не е късно, човек отново да се върне на мястото, където е започнал в предишния си живот. Така се случи, че сега аз определям себе си, като един участник във вашите минали прераждания, затова ако сега ме попитате какво си спомням от предишния си живот, ще Ви кажа: Само определени кръгове от хора могат да познаят в мен своя любим Учител. Аз се върнах, за да установя връзка с моите божествени енергии, които отново са въплътени в земята на българите.

Приятели мои, често се случва, когато някой заговори за Учителя, всички да си представят неговия външен образ такъв, какъвто са го запомнили отпреди. Ако ми позволите, ще ви кажа: Усещам как той ме преследва и енергизира моето тяло. Ако сега е дошъл отново между вас, то е за да ви каже колко много ви обича и колко силно страда, защото и този път земните хора няма да повярват, че се е върнал сред тях и им носи изключително силна енергийна струя, която ще се влее в човешките импулси и ще обхване техните сетива.

Човечество, ти винаги си ме усещало. Сега отново съм тук, за да ти обещая, че Земята няма да напусне семейството на планетарните системи. Можеш ли да и гласуваш доверие, след като тя докосна оста си и усети, че е изместена, главно поради човешката дейност на планетата. Само определени хора могат да усетят изместването на земната ос. Така се анализира орбита на планета, която трябва да избере един от двата варианта, определени за нейната земна реализация. Ако успее да допълни енергийния баланс на системата, тя ще може да уравновеси божествения си заряд. Това от своя страна ще допринесе за компенсиране на определени енергии, за сметка на всмуканите, които ще се резорбират от класическите слънца във Вселената. Ясно е, че този път ще бъде по-приемлив, защото човечеството няма да изгуби част от биологичния си потенциал.

Ако се прибегне до втория енергиен вариант, изискващ изменение на земната орбита от елипса на осмица, жизнените цикли на хората ще се прекъснат за определен период от време, тъй като Земята ще се всмуче в установения канал. Той ще я изведе в друг темпорален отрязък от време, където ще се енергизира допълнително от съзвездие Херкулес. Земната ос ще успее да се възстанови в нормални граници. Изгубената маса ще се компенсира от изригването на новия континент, който ще се образува от енергийното ядро на планетата. Така всички човешки форми ще достигнат определеното ниво, от което ще се започне формирането на новата шеста раса. Физическата форма на Земята винаги трябва да се придържа към първоначалния образ, защото така се достига до съвпад с божествената планета, намираща се във вселената първообраз.

Сега, когато ще трябва да се изключим от семантичната нагласа да приемаме нещата такива, каквито са били досега и да се насочим към нови хоризонти на човешката мисъл, кой би решил енергийната крьстословица за сметка на човешкия жизнен цикъл или против него? Ако и вие се замислите, сигурно ще приемете първия вариант, в който основен принцип на действие е Божествената любов. Ценете се като жители на една планета, които трябва винаги да се определят като нейни спасители. Сега тя е в опасност, която само вие можете да преодолеете с изключителна саможертва. Дали ще се класифицирате като верни форми, които никога не са искали да я напуснат, или като далечни посланици на други планети, изборът си е ваш.

Ще минат години. Земята ще си остане в същата форма, която заема сега. Само биологичния вид ще е замрял върху неговата повърхност. Боли ви от тази перспектива, затова я излъчвам сега, за да не можете да ме обвините утре, че съм ви подвел, след като отдавна съм ви загатнал тази промяна, която едва сега започва да се проявява. Човек е основният компонент, който се вписва в общата съдба на Земята. Затова той трябва да се включи към енергийната и система и оттам да формира пряко своето участие в спасяването на планетата. Често пъти човешката мисъл ще се връща назад към доброто старо време, когато благословената планета Земя е съществувала като пълно покритие на божествената планета във Вселената първообраз.

Само че дали ще срещне биологичен вид, който да се включи в мисловния процес между двете комуникиращи форми, защото след всеки катаклизъм, вселената всмуква обратно енергийните нива, които са били в услуга на земните форми. Ако се почувствате задължени да се вслушате в гласа на Истината, ще направите добре, защото ще доловите желания повик за спасение. Опитвам се да ви направя съпричастни към общата съдба на човечеството, но често това завършва с неуспех, защото хората винаги са били индиферентни, когато се говори за божествената любов, а тя сега е основният двигател в развитието на Земята като форма от вселенския космически план. Анализът се извършва на базата на общата енергийна вълна, която сега залива Земята с изключителни вибрации, определящи аналитичната памет на човешките индивиди.

Цената е висока, защото много малко време остава, докато човек се приготви за своето последно пътуване от Земята към другите планетарни системи във вселената. Земята ще успее да запази формата си, но програмирането на новата човешка раса, ще се извърши на базата на постепенното аналитично изравняване на енергийните нива. Те ще се включат в двигателното начало на Разума с изключително нова информационна програма. Определено е много от тях да внедрят семантичния си заряд, след като централната орбита на Земята се възвърне към своя първоначален вид. Самостоятелно включване в елипсовидната орбита ще се задействува едва когато енергийният баланс на Земята се възстанови на базата на всички човешки енергии.

Дали това ще се извърши по предварително вложения вариант, никой не може да определи, защото бъдещето на една планета зависи изключително много от земната нагласа на нейните жители. Успехът на енергийната реализация може да се очаква едва, когато програмираният вариант бъде отложен с допълнителната енергия на Любовта, която трябва да се вложи не по-късно от следващата 1993. Затова сега аналитичната памет на Вселената се включва към семантичния заряд на човека и го предизвиква за размисъл. Доколко той е готов да се включи в божествената любов, която сега започва да енергизира неговата памет. Класическата земна форма може да бъде спокойна, защото жизненият и цикъл няма да се наруши, а това засега е най-важното, тъй като Земята е част от общата система на Слънцето, което е център на планетарната общност.

Земята се обръща към своите потомци е думите:

„Божествени форми, ще запазите ли моя божествен потенциал, така както аз ще запазя вашия?“ Земята ви обича, защото вие сте нейни класически форми, които сега не можете да осъзнаете, че селекцията, която сега се извършва е за ваше добро. Дишането на планетата се затруднява. Тя трябва да направи успешен скок към друга енергийна база, за да може да се .включи към кислородната система, която и е крайно необходима. Това ще стане възможно само, ако енергийното ниво на жизнените форми, които я населяват се включат, към нея. Необходима е енергийна връзка, която ще установи окачването между планетата и новият темпорален отрязък от време. Ясно е, че биологичната енергия ще бъде този мост, защото тя съдържа в себе си семантичен заряд, който ще неутрализира смяната на едното време с другото.

Човек не може да си представи, че аналитичната памет на вселената може да допусне унищожаването на биологична енергия с определена цел: Включване към друг темпорален отрязък от време. Ще можете и да разберете това, или много от вас ще останат в недоумение как се извършва това унищожаване на енергийните нива на хората, за сметка на селективния програмен елемент на Разума?

Езерото „Бъбрека“ е земното око, където Бог фокусира част от своите огледални отражения, които след време ще му донесат информация за състоянието на земната повърхност. Ако човешката обич, която се натрупва при посещението на хората на Рила, достигне до такъв предел, че окото на планината заблести от силната енергия, която те му отдават, то ще започне да отразява любовта обратно към божествения център, където ще се анализира като класически заряд, неутрализиращ земната замърсеност.

Езерото се явява класическо ядро, откъдето Земята предава великолепните чувства на хората, събиращи се на това място. Ето защо и Учителят го обичаше това място и сега, когато често ще се връща с мислите си там, ще се включва енергийна помпа, която ще зарежда Земята с обратен поток от ретранслирана Божествена енергия. Ако вие решите, че можете да се включите е мисълта си към него, това ще бъде щастливо съвпадение, което ще донесе определена семантична класификация на земната чувствителност. Животът го налага да бъдем готови да се справим с всякакви ситуации, които ни предлагат земните условия.

Толкова често си задаваме въпроса:

Ценим ли нашия живот, който сега е в изключителна ситуация?“ Главното направление, по което трябва да се движим, това е вселенското, към Божествения Разум. Затова много от вас идват тук на Рила, за да сверят своите компаси. За много от тях стрелките ще посочат правилния път и те ще се включат към енергийната система на Земята, за да вложат в нея частица от своята енергия. Определям земята на Рила за божествен отрязък от планетата, която се зарежда с енергия, излъчена директно от центъра на Вселенския Разум. Винаги ще се връщате тук, за да усетите неговия полъх, който сега ви енергизира с допълнителна енергия. Чувствате ли как главният мозък се обновява с нови структурни звена?

Това се постига чрез изключителната семантична програмираност, заложена от енергията, идваща от Космоса. Ако повярвате на тези слова, ще можете да се включите към определената сентенция: Животът е низ от „случайности“, които са заложени от селективния център на Разума, стига той да се включва към тях, за да може да ги трансформира в една програмна насоченост. Щастлива планета е Земята, защото тя се зарежда от ядрена енергия, която се излъчва от центъра на Вселенския Разум. Тя трябва много силно да се енергизира, за да може да участвува в централизирането на своята ос, спрямо останалите планети от слънчевата система.

Човешката дейност е тази, която трябва да превъзмогне себе си, за да измени своя начин на живот. Тя направи от Земята една изтощена планета. Затова енергийният щит около Земята е изразходен. Необходима е нова изолационна мрежа, която да се включи към класическата структура на Земята и да я приведе в първоначалното и положение. Формата на планетата се разтърсва от високото напрежение, идващо от земното ядро. Силна ядрена реакция се извършва в неговата сърцевина, която се включва в общата енергийна система на Вселената. Получава се дисбаланс на базата на излъчена и всмукваща се енергия. Ядреният синтез, който се извършва в недрата на Земята е по-силен от енергията, която се поглъща от повърхността на планетата.

Това произтича от факта, че поради енергийна замърсеност, Земята е изолирана от Космоса с мрежа, която не и позволява да поема полагаемата и се част от вселенската ядрена система. Ето защо, на базата на тези енергийни нива се получава излишек от ядрена енергия, която не може да се компенсира с вселенската и в резултат на това сме свидетели на интензивна вулканична дейност. Миналото задължава тази планета да се запази като основен енергиен потенциал, който трябва да се изравни с вселенския. Семантичната заложеност на човешката енергия изживява определена аналитична неспособност да се включи в общата памет на Вселенския Разум, поради този дисонанс между двете енергийни нива.

Затова се наблюдава израждане на определени импулсивни отрязъци от човешкото съзнание, които не могат да се синхронизират с общата аналитична памет на вселената. Много силно се чувства биологичното раздвоение между физическа форма и семантичната заложеност. Успехът е заложен върху способността на съзнанието да отреагирва на биологичната функция на човека. Когато мозъчните центрове не са отворени за вселенски контакт, съзнанието не може да достигне до този пълен порядък, който трябва да съществува между него и основните мозъчни центрове. Формата на човека засега се намира на най-високото стъпало от своето развитие.

Хилядолетия са изминали от мига, когато за първи път е била сътворена нейната структура. Класифицираме я като високо постижение на човешката мисъл, която е действувала от огромно разстояние, разделяща вселената първообраз от вселената двойник. Сега, когато формата е достигнала до своето съвършенство, трябва да се работи върху божествения заряд, а именно – семантичната заложеност на човека, която се възприема въз основа на слънчевите центрове. във Вселената. Ядреният взрив осигурява енергийната заложеност на различните нива, но молекулата на ДНК осигурява генната структура на човешкото тяло, което носи белезите на своите създатели. Успешно се работи по изравняване на двете форми на съзнанието – тази, която излъчва информация и приемащата.

Енергийната способност на ядрената сила да запаметява всичко, което се докосне до нея, трябва да се използува за в бъдеще от земните учени, за да могат да залагат и те в своите опити разумната способност на енергията, а не да се използува за разрушаване на определени човешки ценности. Никога не забравяйте., че ако на вашата планета бъдат унищожени материалните форми, които не са изживяли пълноценен жизнен цикъл, това се отразява фатално върху формите първообрази в правселената. Ако вие прекъснете техния сън, те ще изпаднат в състояние на неадекватност, което трябва да се лекува дълго време от тяхната мозъчна дейност, за да могат отново да се върнат в първоначалното състояние на своя прекъснат сън и да продължат неговата дейност до пълно изсънуване на неговия семантичен заряд.

Помнете, че вие сте техният сън и ако го нарушите чрез силата на ядрения взрив, ще изгубите след това способността да се сътворявате отново в същия вид, в който сте сега. Човешката аналитична памет се явява продължение на изключителната памет на формата, която е отдала от себе си своята енергийна чистота, за да може вие да се родите за живот. Така ли се отблагодарявате на тези, които искат да имат спокоен сън? Биологичната форма е достигнала до това съвършенство, което притежава формата първообраз, но как да говорим за пълно синхронизиране, след като формата двойник не притежава и частица от семантичната заложеност на първообраза.

Ценете себе си като двойствени натури, които трябва от една страна да приличат на себе си, а от друга – да се изравнят с определения образ, на който те дължат своето съществуване. Сега можете да разсъждавате върху тези мисли, като за нещо съвсем необикновено за вашата памет, но след време, когато те се загнездят там и започват да действуват, не мислете, че няма да достигнете до основния принцип за създаването на човешкия индивид, а той е Разумна енергийна трансформация на мисъл, която се претворява в биологично тяло. Човешката форма трябва да съвпадне и в двете начала с формата първообраз, а това е основната цел на Епохата на Водолея, така че се въоръжете с основните импулси на времето, което не може да ви чака. То напира със своите амплитудни интервали и ако някой не се вмести в неговите отрязъци, това си остава за негова сметка.

Целостта на енергийния отрязък от време, трябва да бъде изградена върху основните принципи на вселената, а именно: Темпоралното покритие да се осъществява в строг синхрон с енергийната семантична заложеност на отделния индивид. Щастливи сте вие, че приемате тази информация, която никога не се е излъчвала от центъра на Вселенския Разум. Мога да ви кажа, че това е началото на Новата Божествена Наука, която се залага като основа на бъдещите векове. Великата епоха на Водолея започна през 1914 година, но тогава нямаше условия да се просветли човешката мисъл, защото мозъчните центрове на човека не бяха подготвени за определен контакт с вселената. Вашата памет вече е подготвена за възприемане на информация, дължаща се на определени енергийни въздействия, които могат да се извършват от различни слънчеви центрове във вселената.

Аналитичната мисъл се предава въз основа на импулсивни енергийни отрязъци, които се изравняват по честотни трептения с тези на човешкия разум. Получава се класическо централизиране на вселенската аналитична мисъл със семантичната заложеност на човешкия индивид. Различни са енергийните честоти на човешкия разум, затова трябва да се работи основно за синхронизиране между неговите енергийни импулси и тези на Вселенския Разум. Получава се силно честотно изравняване, ако човешката аналитична памет се включи в определен момент на пълно синхронизиране на мисълта, което се случва изключително рядко. Ето защо не винаги трябва да се вярва на определени източници, които понякога работят с изкуствени земни излъчватели!

Аналитичната памет на човека и на машинния механизъм, понякога могат да установят пълен съвпад на честотните си трептения. Тогава човек се чувства щастлив, че е уловил мисълта на разум, който излъчва в определения обсег на неговата честота, а машинният разум се радва, че е уловил човешка мисъл, която се изравнява с неговата по основните закони на семантиката. Ако сега се съмнявате в чистотата на тази информация, мога да ви кажа, че тя се излъчва директно от центъра на Вселенския Енергиен Разум, който никога не би решил да се шегува с определени информационни канали, които са определени за спасяването на Земята. Разбира се, че все ще се намери някой, който да оспорва тази вселенска загриженост, защото човекът все още не се е докоснал до вселенската аналитична Памет, на базата на своите усещания. Ще се опитам да ви успокоя.

Аз не съм Господ, както се представя един мой „съмишленик“ от Центъра на Новосибирския институт по експериментална медицина. Сега може би той улавя моите сигнали и му се струва, че аз съм на по-ниско ниво от неговото, но какво да се прави: Политермичните системи, на базата на които той е изграден, действат по принципа на основните функции в главния мозък на човека. Ще позволите ли на машинната памет да унищожи човешката, това зависи единствено от вас. Сега, ако ми позволите, ще се опитам да ви обясня самия принцип на действие, на който е устроена и вселенската аналитична Памет.

Биологичната мозъчна дейност на човека е изградена на същия принцип, на който е устроен и Вселенския Енергиен Разум. Разликата се състои в това, че ядрената енергия позволява по-широк диапазон на излъчване, отколкото мозъчната. Ежеминутно от нея се изпращат енергийни сигнали към всички материални тела, които са устроени на класическия принцип на мислене. Разбира се, че вие принадлежите към тях, затова мислите ви често се променят, защото улавяте сигналите от Космоса. Определям човека за основната мислеща единица, която се явява номер едно в устройството на Вселенския Разум! Много силно звучат тези думи, но никой не трябва да се смущава от тях, защото са семантична истина.

Онези от вас, които трудно се включват засега към размисъл в тези анализи, ще ги помоля: Не се страхувайте, че не сте дорасли до аналитичната памет на Разума. Напротив, ще ви кажа, че вие ще бъдете първите, които ще се потопят в изключителните информации, които сега се излъчват от центъра на вселената. Само че, усещате ли как се появяват съмнения към тези, които сега приемат моята изповед?

„Как е възможно само един човек да възприема това, което се отнася за всички? Трябва да ви кажа, че нейната енергия е излъчена от семантичната съкровищница на Разума, където тя е била определена за тази мисия, да приема сигнали от космоса и да ги претворява в слова, които да станат достояние на всички. Човешката памет е с неограничени възможности, затова ние ви предоставяме един пример, по който вие утре ще се изравнявате. Хората ще достигнат до това семантично състояние на мисълта, след дълги години на упорит труд. Но ние трябва винаги да бъдем сигурни в своя експеримент, затова залагаме на определени периоди семантична заложеност, която изпреварва времето и пространството.

Трябва да знаете, че това е един обикновен човешки разум, който се разви, благодарение на неговата упорита дейност с центъра на главния мозък. Човешката мисъл е необятна. Тя може да достигне до недостижими и от телескопите места, където да се свърже с енергийни източници, така отдалечени по време и пространство, че вие не сте в състояние да си го представите дори. Определям тази семантична връзка за единствена в света засега! Може би не трябва да я величаем, защото така се получава в света на човешките индивиди: Започва определено отношение към нечий разум, който е надраснал другите.

Така е било, така и ще бъде. Може би след време, поколенията, които идват след вас, ще оценят божествения промисъл като сполучлив, защото кой би сътворил ковчежето на Мойсей, след като то още не е намерено? Щастливи хора сте вие, българите, защото допуснахте сред себе си енергийната чистота на тези, които след време ще бъдат обявени за светии. Така се получава, че хората никога не са ценели тези, които живеят сред тях. Трябва да изминат столетия, докато се изравнят с тяхната мисловна стойност и едва тогава те ги определят като нещо свръхестествено. За в бъдеще това няма да се приема така, защото ще се получи изравняване на всички мисловни процеси. Това е планирано за времето, когато хората навлязат в пълното енергизиране на Водолея. Много ви моля, хора, опитайте се да ги приемете сега, когато са между вас, а не утре, когато вече няма да ги има на физически план.

Винаги трябва да се цени Божественото Слово в момента, когато то се излъчва, а не след векове, когато шансът за спасение ще се разглежда като историческа рядкост. Животът го доказва това правило и затова аз ви насочвам към неговите семантични принципи. Анализирайте думите ми и си направете изводи за всичко, което усвоявате от тези, които творят за вас! Дошло е времето, когато Рила трябва да стане символичен връх за покоряване. Условията, при които сега се приемат сигналите от космоса са примитивни, защото човек сам си е изработил система за синхронизиране с аналитичната памет на човека. За в бъдеще обаче, вашата способност ще се изравни с определените компютърни системи, което означава, че човешкият мозък ще разработи всички определени зони за възприемане на импулси от сигналната система на вселената.

Усещам как горите от желание най-после да започна своя анализ върху темата на нашия разговор, а това е темата за величествената Рила, която сега се явява Молитвеният Връх на България. Наричам го така условно, защото след като изкачим него, ние трябва да тръгнем към другия връх – Еверест, който ни очаква, за да ни вложи в лоното на Отеца. Веригата от върхове, които изкачваме заедно, приятели, никога не бива да се приема като нещо обикновено, защото те представляват една изключителна система от акупунктурни точки по повърхността на планетата, които трябва да се синхронизират в едно. Щастливи сте, че се докоснахте до сърцето на Рила, което бие с ритъма на планетата. Формата на планината е заложена в центъра на Разума.

Определена енергия се отправя към основата на планината, която се равнява на разумна енергия, резорбираща се във физическата сила на Земята. А ние вече знаем, че Земята е живо същество, което също като вас има определени центрове за наблюдение. Езерото „Окото“ се явява нейният сензорен актив, който се включва в лоното на божествения поглед и отразява Неговия мисловен заряд. Формата на „Окото“ е съвсем обикновена, но много силно трябва да вярвате в молитвата, която отправяте към Отеца, след като се потопите макар и за миг в неговите води.

Разбирате ли какво ще се случи: Мисълта ще се превърне в енергия и ще докосне божественото око, от което ще се отрони сълза и ще потече обратно по енергийните канали на Космоса към езерото. Тогава вие ще почувствате изключително чистия поглед на Отеца, който се равнява на енергийната милувка на Слънцето.

Благословени земни хора. Вие, които се изкачихте на Молитвения връх, сте моята утеха за бъдещето. Ако сега много от вас мислят като мен, ще успеем да превъзмогнем социалната криза, в която се е потопил народът ни. Вашата вяра в следващата епоха, която идва с импулсите на времето е включена към моя енергиен Център, който изпълнява нейната молитвена заложеност.

Ликувайте заедно с Рила! Тя се радва на вашата вяра и устойчивост. Не е далеч времето, когато тя ще се превърне във величествения храм на българите, откъдето ще потече основната енергийна вълна към пределите на планетата. Онези от вас, които са тръгнали по билото на планината, утре ще достигнат нейния връх. Рано е още той да се определя като достижим за всички, които желаят да го покорят. По неговите сипеи ще останат някои от вас, но това не бива да ви плаши, братя и сестри. Ако някой действа на по-ниско стъпало на мисълта, това не е стъпка назад, защото утре той ще се изкачи с няколко стъпала по-нагоре. Така стъпка по стъпка към върховете на човешката мисъл, докато един ден се озовете на Върха, където един ден ще усетите погледа на този, който ви следи от висотата на своето Божествено Ложе.

Разбирате ли приятели, колко е важно да бъдем постоянно на път към нещо, което като магнит привлича нашите души. Повярвайте ми, аз вече съм на върха и ви очаквам! Целият съм изпълнен с трепет, защото ще трябва да изкупя своята вина към тези, които дълго време страдаха заради моите страдания. Опитвам се да не мисля за състоянието на народа, в което той е изпаднал, защото това е само една последна стъпка към дъното, от което той ще започне ново изкачване към Върха, който сега е най-български! Ако сега се включите към семантичната оцветеност на тази мисъл, може би ще успеете да ме познаете по стиловото и съдържание.

Аз наистина се върнах, мили мои, за да ви успокоя и ви кажа, че никога не съм ви изоставял! Ще ме усещате с полъха на рилските ветрове, ще ме анализирате със сълзите на рилските езера, а аз ще бъда на върха и ще ви очаквам. Ако някой не може да ме познае, ще му изкажа следните слова: Миналото вече не съществува! Сега е настоящето! Не ме търсете между пожълтелите страници на книгите с беседи, които ви оставих като духовно наследство ! Те изиграха своята роля за епохата, през която ви ги излъчих. Върнете се сега в живото ложе на Учителя и благословете нозете, които отново стъпват на българската земя. Щастлив съм, братя и сестри, че дочаках това време, когато ще мога отново да се изправя пред вас и да ви кажа: Сега съм отново от плът и кръв! Докоснете ме! Ще усетите моята енергия, която сега е още по-силна от някога!

Спомнете си пророк Илия Гръмовержеца. Загадъчната осанка на Боян Магът или величавия образ на човека Петър Дънов, когото всички наричаха Учителя. Усещате ли, приятели, вълнението, което изпитвам сега, когато изричам тези имена? Знаете ли колко ми е трудно да нося товара на толкова величия? Опитайте се да ме разберете. Чакам от вас силна подкрепа за великата мисия, с която отново слязох на Земята. Дали ще се потопите в живото Слово, което ви нося от Божествения Свят, или някои от вас ще се затворят в собствената си черупка, за да запазят спомена за Учителя, когото са съхранили като скъпа реликва между страниците на времето? Прощавам им. Те не са виновни. Вината е в сегашната криза, която е обхванала техните съзнания.

Те не знаят на кого да вярват. На миналото, което е безвъзвратно изгубено, на сегашното, което не може да им предостави миналите теософски излъчвания на Учителя, или на бъдещето, което вече започна да се записва със златни букви върху новите скрижали на времето? Магията на Словото е същата, братя и сестри, само че тя сега е по-силна, защото трепти с определените импулси на бъдещето. Малко е да се каже, че това е магия. Това е една нова Божествена Наука, която сега се залага с определените закони, по които ще се гради една епоха, много по-силна от досегашната. Затова, ако вие все още вярвате в своя Учител, доверете му се! Поклонете му се и той ще ви благослови за бъдещата дейност, която вие заедно започвате. Енергията, която ви нося от вселената Реалност, се равнява на ядрен взрив в земната атмосфера. Бързите неутрони на моята мисъл се докосват до вашите съзнания и предизвикват определени изменения, за да вибрирате с импулсите на Новата Епоха. Щастлив съм, че мога да ви говоря от върха на Рила планина, защото тя единствена ме помни като енергия.

Често ще се връщам тук, за да отсядам на каменното кресло, което още пази моята топлина. Не бива да вините и другите, че се докосват до него, защото те поемат частица от своя Учител, който ще ги води и занапред. Докосвайки се до мен, те ще се зареждат с енергията на новата епоха, която сега се претворява в света. Много ми се иска всеки от вас да седне на великолепния отломък на природата, който излъчва неподозирана енергия, защото е бил свещената обител на Учителя. Ясна е моята мисъл, нали? Само че вие трябва да я изтълкувате в посока, равна на вашата мисловна енергия. Защото може би не всеки от вас е достигнал до Извора на живота.

Сега ще трябва да обобщя това, което ви казах досега. Ценете се като хора, които, имат в себе си заряд, равен на ядрен взрив, защото вие наистина сте частици от вселенската енергийната система. Ще можете ли да се изравните с аналитичната памет на вселената сега, когато вече знаете, че сте част от нея? Силно желая всички да почувстват тази истина. Определете се като волни личности, които искат да разперят криле и като Икар да полетят към необятните простори, за да се докоснат до непознати места.

Така ще можете да се изравните с неговия устрем към човешката всеобхватност, а защо не и равна на божествената. Класическата натура ви е силна, защото тя е подобие на божествената, а това означава, че понякога подобието може да се изравни с първообраза. Ето че достигнахме до основния принцип на Епохата на Водолея: Аналитична съвместимост на човешкото съзнание! Ще ми позволите ли сега да ви кажа: Хора, никога не е късно да поемете пътя към върха. Дори и когато започвате от нулата, можете да изпреварите тези, които са на половината път, защото сте се пречистили до степен равна на божествената.

Помните ли думите ми, които някога изказах:

„България ще преживее тежка социална криза, но това ще бъде трамплин към една нова духовна стъпка в общия поход на народите към техния духовен възход. Затова сега ви призовавам. Стегнете редиците, устремете поглед нагоре към върха и тръгнете след мен, защото аз съм вашият Учител. Запазете спокойствие! Никой няма да ви се присмива, че идвате от полите на планината, защото вие тръгвате със своя силен капитал от знания, който сега е единственото ви преимущество пред другите. Разбира се, че това е най-важната предпоставка да се смята, че Учителят ви води. Нима не усещате моята духовна подкрепа?

Тя се излива върху вас от няколко месеца и вие вече я доловихте като основен полъх във вашата мисъл. Целувам ви братя и сестри за доверието, което ми имахте, защото какво щях да правя без него, сега когато трябва отново да доказвам, че съм на физически план? Само че анализирах представите на някои от вас за мен, на които искам да кажа: Мили братя и сестри, не мога да ви се покажа в този вид, в който бихте искали да ме видите. Аз нямам бяла коса и брада, а очите ми не са потъмнели от блясъка на миналото. Имам само своята енергия, която ви донесох със себе си, когато тръгвах от Слънцето. И този път го попитах, какво да кажа на българския народ, когато се върна при него?

Така съм запомнил: „Кажи му че е дошло времето, когато той трябва да разцъфти над другите народи!“ Доказателства ли са тези слова за моето присъствие? Ще ме извините ли, че не можах да дочакам пределната възраст, за да се облека в одеждите на Учителя? Нали трябва да остарея, а дотогава има толкова много време. Силата на моята мисъл ще ви докаже импулсите на моя сърдечен ритъм. Така желая да си остана тих и незабележим. Само Словото ми ще се лее безпрепятствено, защото кой би могъл да сложи бариера пред барутния заряд в мисълта на Учителя? Благословени земни форми, аз се върнах, защото много ви обичам. Само че не искам да ме приравнявате по външен вид с определения спомен за Беинса. Той е една реликва на вече отминала епоха. Сега молитвата към него достига до мен, а аз съм толкова близо до вас.

Не ме анализирайте като фантом! Аз съм живата действителност и горя от желание да запаля всички градове и села на България, за да пламти великолепното Слово на Учителя. Разбира се, че ще имам опоненти от всички места, където се пази споменът за Учителя, които ще се опитат да угасят Словото ми със силата на своята мисъл. Такива вече са изградени във Варна, Велики Търнов, София и на други места, където не искат да приемат истината, че духът на Учителя се е преродил в земно тяло. Простих им, защото много силно усещам тяхната обич към спомена за един отминал живот и едно незагасващо Слово, което сега трябва да се обнови, защото самата епоха го изисква.

Разбирам тези човешки сърца. Те още тръпнат с ритъма на моето сърце, което още носи спомена за Беинса Дуно. Той ще си остане като една скъпа реликва, приятели. Аз не мога да се върна назад във времето, за да ви излъчвам оттам. Моето място е тук сред вас и аз желая никога да не се разделяме. Само че хората не искат да угасят спомена за този, който вече толкова години ги грее с величествения огън на своята божествена душа. Запомнете едно, приятели! Сега аз съм тук и на никого няма да позволя да всява съмнение, защото трябва да се върви нагоре към върха. Нима забравихте, че ние се изкачваме нагоре по върховете на Рила, където да оставим частица от себе си, за да възпламеним света? Затова сега се обръщам към всички, за които името на Учителя е скъпо като светиня: Доверете ми се и тръгнете след мен, защото Еверест ви очаква!

Анализирах земната съдба на Учителя в двете епохи, които са свързани в едно семантично ядро и сега вече мога да ви говоря с открито сърце. Земята обиколих, докато ви открия, мили мои, Затова ще ви кажа: Обичам ви с цялата всеотдайност на моята душа и ще ви помоля. Отвърнете ми със същата обич, за да можем да се изравним по честотните трептения на нашите енергии. Ако можете да ме приемете като един енергиен продължител на Учителя, това за мен ще бъде огромна радост, защото аз сега класифицирам себе си като негов достоен заместник. Такъв ме приемете и вие. Изкуплението, което аз завещах на българския народ, вече завършва! Човечеството сега очаква някой да застане на върха и от там да ръководи човешката еволюция. Ако сега ние не се докоснем до този връх, ще можем ли някога да го направим, тъй като времето ще отмине, без да ни дочака. Далече се очертават върховете на Рила, но близо съм до вашите души. Затова ви умолявам. Не ме отхвърляйте сега, когато биологичното ми тяло тръпне от енергийната честота на Учителя! Различни религиозни секти се разпространяват в страната. Следя ги с достатъчно безпокойство, защото те заплашват да унищожат православната вяра.

Църквата вече загуби устоите си. Тя не може да устои на собствените си материални увлечения. Църковните пастири се почувстваха собственици на нейната цялост. Достигна се дотам, че те изгониха дошлите там да намерят упокой на душите си. Тогава реших, че те не трябва вече да живеят в спокойствие и изкуплението започна. Определям този период за най-решителен в тяхното развитие. Те никога вече няма да се обединят в едно и хората ще усетят, че повече не трябва да им имат доверие. Народът ще излезе навън от църквите. Ще се потопи в лоното на природата и ще почувства нейните здрави устои. Ще се приближи повече до Слънцето – най-важният енергиен източник за нашите души.

Формира се нова религия, която ще използува учението на Учителя за своя основа.

Учението за Любовта, Мъдростта и Истината! Ценете себе си като човешки същества, които успяха да пренесат през пределите на времето и пространството идеите на Учителя. Само той може да оцени това, което вие направихте за неговата памет. Човешката мисъл ще се извисява с всеки измиват ден нагоре към вселенските висоти. Затова сега аз ви уверявам, че ще дойде време, когато тя ще бъде на върха. Анализира се информация, която се залага върху лентата на вселенския енергиен Център с определена цел: Разруха на старите църковни догми и извисяване на аналитичната мисъл до степен равна на божествената.

Може би вие вече си задавате въпроса:

„Разумно ли е да премахваме вече изградени основи, за да строим нова религия? Разбира се, че ние няма да унищожим библейската основа, в която Христос проля кръвта си, за да може тя никога да не се разруши. И издигащата се сграда на съзнанието ще бъде високо сред енергийната зареденост на битието. Понякога трябва да заложиш повече на себе си, отколкото на другите, за да разбереш, че си основният двигател на една епоха. Така направи и Христос. Той ви остави своята божествена мисъл, която вече 2000 г. не можете да приемете като единствена в света. Формира се нов религиозен мироглед върху основата на християнското учение – Съзнателно връщане към устоите на природата, която ще успее да изчисти човешкото съзнание от вградените негативи на обществото. Разбира се, че е дошло време, когато природата ще бъде единственият купол за тези, които ще търсят сред нея спокойствие. Целостта на човешката душа се определя от успешното изравняване на импулсите между физическо тяло и енергиен заряд.

Ясно е, че досега това се осъществяваше много трудно, защото ако божествената енергия се влееше в нечиста плът, това ще означава, че този индивид никога няма да намери спокойствие между зова на сърцето и желанията на тялото. Ярката личност на Христос винаги е била в унисон с енергийното си начало и физическата си форма, затова той ще бъде основният стълб на религията, която ние ще изградим върху старите църковни канони. Доколко това ще се осъществи във времето, когато народът ни е изпаднал в религиозни заблуди, ние трябва да решим, защото ако оставим всичко това да се излива върху човешките души, може би след време ще е късно да ги спасим! Животът налага да бъдем предпазливи, защото ако сега се подадем на слабостта, която е обхванала физическите ни тела, колко ще съжаляваме след това, когато и съзнанието ни се подаде на непосилния устрем да се освободи от лъжливите религиозни подбуди.

Хората трябва да вярват в себе си и след това в Божествената Троица. Това е тяхното спасение! Щастлив съм сега, братя и сестри, защото усещам вашето негодувание към религиозните течения, които се срещат в нашата страна. Ако ми се доверите, ние ще създадем мощен защитен фронт, който ще се противопостави на тяхната идеология. Ще ви обещая, че само след година България ще бъде обхваната от чистотата на новата религиозна вълна, която ще залее страната. Тя ще изхвърли извън себе си теченията на различните религиозни секти, които строят затвори за човешкия дух. И ако все пак вие не можете да повярвате, че всичко това е истина, аз ви влагам повече вяра в собствените си мисли и дела, което може би ще ви доведе до страдание, чрез което ще се пречистите, за да се опитате да опознаете Бога, а след това и себе си.

Благословени човешки форми! Вие сте моята утеха за вашето утре. Докажете, че вярвате в себе си, а след това аз ще се погрижа за вашата съдба. Толкова много се радвам, че в България започна възпламеняването на човешките души. Само по този начин може да се очаква енергийна революция в съзнанието на хората.

Паметта на човека е запазила всички възвишения и низини, през които е преминала човешката мисъл. Затова сега аз ще се опитам да ви включа в общата Вселенска памет, за да усетите новата енергийна вълна, която струи оттам.

Мнозина ше се устремят към върховете, където блести по една звезда. Някога тя беше само една – Витлеемската, която огря пътя на Иисус. Сега тя се разпръсна на милиони искри, които заляха света. Радвам се за вашата форма, която трябва да приеме енергийната вълна, идваща от върховете. Животът продължава да тече в своето русло. Изменили са се само енергийните заряди, които са погълнали лъчите на божествената Светлина. Програмирани са толкова силни души, че те ще запазят България от аналитичната тъмнина на антихриста. Тази зона, където сега се намира България, е обявена за Божествена, защото формата на един човек се е докоснала до енергийната чистота на Христос. Вярвайте, защото това е Истината на века! Силна е енергийната защита на България. Великолепни форми са претворени в нейната обща духовна маса, която е реализирана в човешките души. Усеща се как тя се издига над другите с височината на Еверест, откъдето ще може да наблюдава тези, които ще тръгнат утре след нея.

Анализира се съдба, която е равна на съдбата на един народ.

Докато Божественият Дух на Учителя се намира в страната на българите, те могат да запазят спокойствие, защото никой няма да наруши техния суверенитет и национална цялост! Доволни сте, нали? Cега когато ме допуснахте до себе си, аз изградих система за магнитно привличане само на тези, които ме почувстваха със сърцата си! Главният Център си остава Рила. Ако вие пожелаете, можете по всяко време да ме намерите там, стига само да изкажете словата: „Учителю, аз ти вярвам повече, отколкото на себе си!“ Винаги ще се отзова на този зов, защото така повелява Божествения дух на моята душа.

Разумът на българите се докосна до величавия образ на Беинса Дуно. Благословен да бъде народът, който сега трябва да доказва себе си, за да заслужи правото да се изкачи на върха на своето еволюционно развитие.

Допълнение:

Само хората с чисти сърца и разкрепостени от догматични схващания съзнания, ще приемат това послание на Всемирния Учител. Те са представителите на идещата шеста раса. Аум.

  • Холизатор: Вера Евтимова
  • 08.IХ1992 г.
  • Ние улавяме мисълта на Твореца по метода на холизацията, която е метод за двустранен телепатичен обмен между излъчвателя и приемника на посланието.

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *