Kак несъзнателно създаваме зло в света?

Самата проекция всъщност е само част от начина, по който функционира възприятието. Ние реагираме не на външната среда, а на нашите собствени вътрешни репрезентации на околната среда. Нашите мисли, чувства, образи в психиката са нашите лещи и са кодираният филм, през който преживяваме. Те не са обективно реални, но са най-близо до реалността. Прожекцията е нещо като начина, по който филмов проектор проектира изображение или факсимиле на света, но не е самата сцена. Виждаме какво има на екрана на нашето съзнателно съзнание, което се филтрира през повторното представяне, което сме съхранили преди това. Така че първо само напомняне за това. Ние реагираме на света чрез нашите проекции, чрез нашите психически филтри. Различията в личните мнения за света доказват това.

ИНЕТЕГРАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ Интегралното консултиране е базирано на Интегралната философия на Кен Уилбър и Интегралната теория на еволюцията. Думата интегралнo означава цялостнo, включващo, немаргинализиращо и обхващащо. Интегралните подходи към всяка област се опитват да бъдат точно това: Споделят се различни перспективи, подходи и методологии в рамките на един последователен преглед върху темата. Методът е „жив“ и продължава да се обогатява и развива. 

Така че това е психическият феномен зад проекцията, но в психологията концепцията се използва, за да покаже как възприемаме несъзнателни аспекти от себе си, с които не сме се примирили в другите, вместо да ги изглеждаме в себе си. Това често се използва, за да се обясни как проектираме нашия материал в сянка върху другите, но ние също правим това с нашето психологическо „злато“. Така че първо трябва да дефинирам сянката и златото. Сянката е всяка мисъл, чувство, импулс, образ на психиката (ума), с който не можем да понесем да се изправим пред себе си. Те обикновено включват най-древните животински импулси като стремеж към власт, ярост, похот, но също и скръб, вина, останали чувства на изоставеност и ефектите от малтретиране и травма. Това е както от нашето лично минало, така и от това, което ни се предава от поколенията.

Психологическото злато е светлата страна на сянката. Това са аспектите на самите нас, които, ако можем да ги доведем до съзнанието, те биха улеснили нашите най-висши цели. Златото е нашият гений, който все още не сме намерили съзнателен начин да интегрираме в егото и живота си.

И така, начинът, по който работи проекцията, е, че ние „проектираме“ тези аспекти, както сянка, така и злато върху други. Това е перцептивен трик, който играем, за да се справим с материал, който все още не е намерил начин да бъде асимилиран в съзнанието. Това не е само страничен въпрос, а е свързан с цялото възприемане на себе си и света.

Чрез проекция на сянка ние виждаме другите като зли, като алчни, като похотливи или разрушителни по какъвто и да е начин, докато не успяваме да видим връзката между тяхното така наречено зло и нашето собствено. Те държат нашето зло за нас. Те вземат нашите прогнози. В действителност, психиката на всяко човешко същество съдържа всички едни и същи основни материали. Всеки от нас има едни и същи архетипни наклонности.

Например, във всеки мъж е импулсът за изнасилване, а във всяка жена – древният спомен за това, че е била изнасилена. Във всяко човешко същество е импулсът да убие друг. Във всяко човешко същество е импулсът да доминира и да бъде доминиран, да бъде прав и победител и да греши и наказван. Това е материал в сянка и тъй като обикновено не се примиряваме с него, ние го проектираме върху другите и го изместваме чрез много механизми, като физически спорт или работа, но също и чрез психосоматични заболявания и всякакъв вид активизъм.

Ние също проектираме нашето психологическо злато върху другите. В терапията това се нарича „прехвърляне“, където терапевтът се възприема като родителска фигура или идол, който ще държи „златото“ на пациента за тях. Ние правим това с всички, които обожаваме, като започнем с нашите родители. Виждаме красивите качества в тях. Те са герои, те са гении, те са прекрасни стопани на света. Наистина, ние сме тези неща, които сме толкова или дори повече, но не сме дошли да приемем собствената си красота и гений. Докато премахваме проекциите си с течение на времето, осъзнаваме, че най-висшите качества на нашия идол са проекции на самите нас.

Когато открием, че други проектират собственото си злато върху нас, виждат ни като идоли, трябва да внимаваме с отговорността и да им я връщаме обратно, докато узреят. Вижте Психологическата проекция на Робърт А. Джонсън за разбиране на вътрешното злато .

Проекцията на сянка всъщност може да не е по-разрушителна от проекцията на нашето злато, но тъй като нашата култура е толкова алергична към сянката си, според мен тя се нуждае от осветяване. В собствения ми живот моето психологическо злато всъщност е свързано с разбирането на собствената ми сянка и споделянето на тази информация с другите. Интересна митология за мен.

В политическите дела ние проектираме нашите сенки и нашето злато върху нашите така наречени „лидери“. Политическите лидери заемат място в съзнанието ни като наши културни родители, оттук и нашите силни емоции, свързани с всякакви предполагаеми атаки срещу тях. Също така не сме много далеч от племенното съзнание, което продължава мощно. Ние избираме племе и ще го защитаваме, понякога до смърт.

Можем да си спомним как германците проектираха златото си върху Хитлер, а сенките си – върху комунистите, евреите и други малцинства. Това е архетипният модел на колективната проекция. До степента, в която възприемаме политическите и културните сценарии като наши собствени, ние сме заредени от тях и ще изпълняваме тези прогнози колективно. Тази масова проекция в сянка се случи толкова много през миналия век, че беше изчислено от един учен , че над 260 милиона души са били унищожени поради геноцидни правителствени политики в страни по целия свят. Това се дължи до голяма степен на проекцията на сянка и продължава и днес.

Да се ​​пробудим за нашите проекции беше едно от нещата, които Юнг каза, че е абсолютна необходимост за развитието на индивида и колектива. Според неговата философия терапевтите са упълномощени да работят за оттегляне на своите проекции, въпреки че малцина приемат това достатъчно сериозно. Предлагам всички онези, които са призовани да ръководят, да имат еднакъв мандат. Оттеглянето на нашите проекции е част от процеса на психо-духовно съзряване. Появява се, когато работим съзнателно през него. Това е част от самата работа в сянка.

Работата в сянка е всяка практика, която оттегля проекциите и ги проследява обратно до техния източник в индивидуалната психика и след това работи за интегриране или метаболизиране на потиснатите енергии, които подхранват проекциите.

Колин  Дейвис

Изображение: https://www.snibbe.com/

Материалът подготви: Красимира Златева

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *