Първичният порядък в системата, наричан още  редът на любовта или принципа на приоритета е природен системен принцип, който касае всички нас.

В семейната система има първичен порядък според времевата последователност на принадлежността. Нарушаването на тази йерархия води да проблеми за членовете на системата. Съществуването на всеки представител в рода се дефинира, чрез времето, получава степен и се структурира чрез времето. Който е бил пръв в дадена система, има предимство пред този, който идва по-късно. Първородното дете има предимство пред родените след това. Интимната връзка на една двойка има предимство пред родителските им отношения. Това важи вътре в семейната система. За да се почита първичният порядък е нужно по-нискостоящите в йерархията да се отнасят с уважение към по-високостоящите. Пример: всеки път, когато деца осъждат, критикуват или се държат зле с родителите си (без значение какъв е повода) се нарушава принципа за първичния порядък в семейната система.

Semeini - familni konstelacii-maeta princip na prioriteta
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ * Фамилните констелации е феноменален метод, разработен през 90-те години от Берт Хелингер- психолог, педагог и философ. При констелациите са видими дълбоките връзки на семейните обвързаности, оплели човешките души в болезнени нишки в сложната хореография на семейното съзвездие. За слабите ни страни, за заблудите, страховете, страданията, конфликтите и разочарованията, констелацията е възможност да намерим отговорите. В основата на този подход, привлякъл бързо световния интерес лежи откритието за базисни (системни) закони, които управляват всички семейни системи, еднакви за всички култури, както и за други видове системи.

Между различните системи също има йерархия, но при тях е обратна. Новата система има предимство пред старата система. Например настоящето семейство има предимство пред първоначалното семейство. Ако някъде се приема обратно, тогава нещата не вървят. Вътре в една система предимството е според началото на принадлежността. Но в последователността на системите новото семейство има предимство пред старото. Качеството на системата не е определящо за йерархията.

Интересна е динамика и йерархия при миналите и настоящи интимни връзки и семейства. Второто отношение обвързва по-малко от първото. Дълбочината на връзката намалява от връзка на връзка. Но връзката не означава любов. Може да се случи, любовта да е по-голяма в следващата връзка, а в същото време по-малко обвързваща.  Дълбочината на връзката се измерва със степента на вината, която някой чувства, когато се разделя. При приключване на следваща връзка, обикновено се чувства вина по-малко, от колкото при предходната. Негативното отношение към бившите ни партньорите, както и спрямо тези на партньора ни, влияе върху актуалната връзка (семейство)… включително и предопределя житейския път децата. В същото време втората система има предимство пред първата, въпреки, че според реда на любовта, приоритетна е предходната.

Навсякъде в семействата, в които има трагични събития, някой с по-ниска степен в йерархията се е престъпил първичния ред. Претендирал е за нещо, което е трябвало да бъде за някого с по-предна степен. Когато например детето се опитва да изкупи грешка вместо родителите си или да поеме вместо тях последиците от тяхна грешка, това е претенция от по-високата позиция и се нарушава първичния ред. Но детето не осъзнава претенцията, защото действа от любов. За това тази любов, според Системните принципи се определя като „сляпа“. Те си мислят, че правят нещо добро. Основанието на доброто намерение или на чистата съвест не променят с нищо негативните последици.

Това са едни от най-често срещаните системни нарушения, които се наблюдават и осъзнават в констелациите, където с много нежност и любов се привежда енергията в системата според първичния ред и другите Системни принципи.

Източник: „Законите на любовта“, Берт Хелингер (психолог, философ, педагог и „баща“на метода Семейни констелации)

СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *