Интуицията е способна да възстанови единството между ума и сърцето, между мисълта и чувството, между Мъдростта и Любовта, за да познае човек Истината. Когато едно същество наистина посвети живота си на светлината, неговата работа придобива решаващо значение за световните дела. Където и да се намира, признат или отречен, този човек се превръща в център, в мощно огнище, без чието участие нищо в света не може да се извърши.

ИНЕТЕГРАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ Интегралният подход зачита тезата, че всички прозрения за живота съдържат частични истини и че преплитането на набор от културни , психологически, социално-икономически, биологични, духовни и поведенчески перспективи… може да предложи надежда за изцеление. Той води до по-задълбочено и пълноценно разбиране на природните явления, социалните процеси и душевността на човека и определя подхода като Многоизмерен. 

Той… участва дори в решенията на висшите духове. Най-голямата мощ, тази, която сътворява, Бог я дарява на Духа… Нашите мисли са лъчите на нашия Дух. Интуицията е едно мигновено виждане и възприемане, едно непосредствено и цялостно схващане на този реален, истинен свят, разположен отвъд менталния план, защото в менталния свят все още незабелязано се промъкват грешки и илюзии. Сега ще ви разкрия една от най-великите истини… Тя гласи, че всяко същество един ден ще живее там, където са насочени неговите мисли…

Ако тези мисли са извисени, вие ще отидете в най-сублимните* области, и обратно, ако вашите мисли са насочени към ада, вие ще попаднете там… Така че, ако вие желаете разум, обич и красота, бъдете сигурни, че никаква природна сила не може да ви попречи да живеете в желаната област, в областта на вашите мисли и желания. Мисълта е сила, мощ… В действителност с мисълта си човек може да докосва всичко, всякакви материи, квинтесенции, създания, както в Божествения, така и в пъкления свят… Ако има нещо, което вие трябва задължително да знаете, това е, че всяка мисъл, колкото и слаба и незначителна да е тя, представлява една действителност… В нейните области тя представлява едно живо и действащо същество.

Омрам Микаел Айванхов

Интуицията е възприятие чрез несъзнаваното.
– Карл Густав Юнг

Може да приемем, че интуицията е способност, която е свързана със спонтанността и доверието.  Ако умеем да се свързваме със своята спонтанна същност и изграждаме стабилно доверие към себе си и към онова, което е в изначалното. Ще се научим все по-добре да разбираме езика, на най-съкровената ни и мъдра част, която знае отговорите за всичко.

Снимка на Peace,love,happiness от Pixabay

Материалът подготви: Красимира Златева

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *