Така трябва да изпепелите ненужното и да оставите въглена, от който можете да запалите главнята на културата на Учението на Мъдростта. Огънят има различни светлини – онази, която Прометей остави за назидание, тази на Таворската планина – светлината на безсмъртието, и Възкресенската светлина – на божествеността. Човек възкръсва заради божеството в себе си – чрез просветлението се освобождава, а чрез свободата се обожествява!

Това е да йерархирате материята. И тогава, когато я осветите, няма раздяла, защото тайнството на Огъня ви е съединило, то ви е направило феникс и вие уж умирате, а всъщност се раждате. В този смисъл не е нито милост, нито жестокост, а е тайнство раздялата и би трябвало да я вършим вътре у нас. Това са големите формули, които оставихме. Това е да йерархирате материята, да є направите раздяла. И тогава, когато я осветите, няма раздяла, защото тайнството на Огъня ви е съединило, то ви е направило феникс и вие уж умирате, а всъщност се раждате. В този смисъл не е нито милост, нито жестокост, а е тайнство раздялата и би трябвало да я вършим вътре у нас. Това са големите формули, които оставихме.

Идват посвещения, които освобождават човека от прераждане. И разбира се, това което може да освободи от прераждане в Христовите мистерии, кое ще бъде? Безспорно Възкресението. То ви освобождава. Ако не беше възкръснал, ще чакаме прераждане, но когато възкръсва, Той се освобождава от прераждането. Ето ви тезата, която може да намерите там. Така че всички тези степени, които ги има в различните школи, ще намерите в едно бъдеще освободени. Според културата на Изтока Змията-Огън, или Кундалини, има седем центъра. Къде се намират те? В астралното тяло. Когато се събудят, когато Змията се събуди, тя дава своята светлина и знание. А не както при пророчествата – осенение от горе, от друг. Много добре е дадено в Откровението – седем печата има Книгата на Живота (символ на седемте чакри у човека), които трябва да се счупят. И тогава, когато казваме, че човекът е събожник, не се връщайте вече при човека.

Седемте полета на Мирозданието, седемте центрове на Кундалини, за които се говори, и пр. са пълна реалност – това поне мога да потвърдя – пълна реалност! Другото е илюзорност, както когато една циганка умее да гадае на брашно – да хвърля и отрисува образи. А стабилността на всеки център, устойчивостта на всеки център е повеля. Другото е това, което правят ясновидците. Не че им липсва ясновидство или яснослушане, липсва им цялостността! Така човекът чрез седемте свои струни носи в себе си тялото на Бога Сътворител! На всяка поотделно той може да композира и пее песента на съответното тяло, но съвършен е онзи, който може да свири на всичките струни божествената песен на седемте сфери.

Наистина, с вибрациите на седемте си тела можем да укротяваме онова, което е вън от нас, но най-същественото е да покоряваме дивите си желания и мисли – змията на страстта, плахостта на заека, лъва на тщеславието и властника… Затова Кундалини си има седем центъра. И проблемът е с кой работите. Дори когато се работи с виждането, не е тайна, че не представлява предмет на Всемирност. Чак когато освободите седмия център, тогава може да имате Мирово съзнание.

Затова много погрешна е идеята само на последователността или само на фиксацията на един център. Когато в даден човек са събудени всички центрове и е излязъл Кундалини, центровете не играят дефинирано поведение в неговите възможности. И затова, да кажем, един Пантократор може да носи планетата. За този Пантократор възможно ли е да бъде дефинирано кой център е по-активният в даден момент или, когато Кундалини е излязъл, да кажем, че в четвъртия център непременно се събужда интуиция?! Неговата цялост има това, което обикновено е предназначението – откриване на бъднини, а не възможности на дадени центрове, които определят физиономия. Може да не дава само интуиция – чрез четвъртия център, а да пренася битие – защото има цялостен канал!

Така че много отговорно човек трябва да работи с посвещенията. Защото един събуден център на яснослушането или на ясновиждането и – ето ви нов Бог. Нищо подобно! Бог не може да бъде центриран в едно ясновиждане, яснослушане, или в интуиция. Ако Го ограничите и създадете пледоарията, че някой е нов Месия, това показва илюзорността за величие. И много добре Алеко Константинов като социолог казва: Пази, Боже, сляпо да прогледа, макар че е писател и политически мъж. Колкото и упречно да гледаме на таблиците нравствени, с тях изработваме отговорност и все пак трябва да ги признаем, поне в ироничната страна.

Казано е, че след като се разширява съзнанието, след като се увеличава зримостта с нови органи, след като центровете се събуждат, то и еволюцията се ускорява. Хилядолетията за усвояване на една добродетел сега могат да станат не столетия, а дори могат да станат десетилетия. Защото с пет органа и с пет будни центрове възприемаме. Ето това трябва да знаем – пробуждането на центровете е доказателство за правилната насока на нашето развитие.

Целостта на Знанието се носи от Кундалини. Обаче и Кундалини си служи с еволюцията! Кундалини не е въпрос на откровение, а на поносимост. Откровението го дават на човека тогава, когато съзнанието му може да понесе известни неща, но Кундалини се събужда тогава, когато може да се понесе Космичната даденост…

Източник: https://the-new-religion.wixsite.com/path-of-wisdom/novata-religiya

Свързани статии:

Тайната на Кундалини – първа част
Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *