Двама учени разкриха къде в тялото се крие душата

Науката търси душата във функциите на мозъка и в съзнанието. И днес двама учени смятат, че са разгадали тайната на душата и най-вече – намерили са къде в човешкото тяло живее тя. Стюарт Хамероф, професор в департамента по анестезиология и психология в Университета на Аризона и британския физик Роджър Пенроуз твърдят, че същността на душата се съдържа в структурите, наречени микротубули, които се намират в нашите мозъчни клетки.

Това, което наричаме съзнание, е резултат от ефекта на квантовата гравитация на Вселената. Тази теория е наречена Orch-OR („оркестрирана обективна редукция”). Нашата душа не е просто взаимодействие на невроните в мозъка. Тя се състои от тъкани на самата Вселена и е съществувала още преди началото на времето. Според учените съзнанието може да се разглежда като програма, която се използва от квантов компютър в мозъка ни. Тя може да се задържи в космоса, дори и след смъртта. Това е нещо, което според изследователите може да обясни различните възприятия на тези, които имат близки до смъртта преживявания.

Ако пациентът е реанимиран, квантовата информация се връща в микротубулите. Ако това не се случи и пациентът умре, квантовата информация остава извън тялото, съществува безкрайно в качеството си на душа. Според противоречива теория така наречените микротубули губят квантово състояние и излизат от човешката нервна система. Въпреки това информацията, съдържаща се в тях, не се унищожава. Вместо това тази информация напуска тялото и се събира отново във Вселената.

Самият Карл Густав Юнг е имал преживявания близо до смъртта и други видения, които го навеждат на мисълта, че част от психическата сфера не е ограничена до пространствено-времевото измерение: „въпреки че нямаме осезаеми доказателства за непрекъснатостта на душата след смъртта, има преживявания, които ни карат сериозно да се замислим за това.

Тези и други явления ни карат да мислим, че душата се намира в умствените събития, тъй като те преживяват смъртта под някаква форма.

Душата е бог, който е намерил подслон в човешкото тяло, казва великият римски философ Сенека. Той е един от хилядите мислители и творци търсили отговор на какво е душата. Ние, хората знаем, че тя ни отличава от всички останали живи същества, но все още не сме разгадали тайната й. Древните гърци не възприемали душата като духовна субстанция, която обитава само човешкото тяло. Според тях душата била животворна енергия, която дава живот на всички живи организми и е едно цяло с тялото.

Платон първи я определя душата като безсмъртна

Платон предложил идеята, че душата е нещо безсмъртно, което може да надживее тялото. И разделил душата на три части:

Logos , свързана с интелекта, мисълта, разума.

Thymos, свързана с духа, духовитостта и емоциите.

Eros или още апетитите, които произхождат от тялото.

Аристотел също разделил душата на 3 нива. Първото ниво, за него, се намирало във всички живи организми, включително растенията и ръководело естествените функции като репродукцията.

Второто ниво се отнасяло за животните и човешките същества и определяло сетивата.

Третото ниво се отнасяло само за хората. Мъдрецът говорел да интелектуалната или рационалната душа, която дава способността да мислим. Аристотел не вярвал в идеите на Платон, че душата е нещо коренно различно от тялото.

Будистите: Има индидидуална и космическа душа

Според индуистите и будистите, Ахман е най-съкровената ни същност, индивидуалната душа, а Брахман – душата на света. Ахман е жизнената сила, която дава живот на всички форми на живот. Тя е есенцията на всички същества. Брахман пък е божествената основа на цялата материя, енергия, времето, пространството, цялото битие и всичко във Вселената и отвъд нея. Всичко, притежаващо живот е Брахма, в неговите различни форми, покрито с илюзорно було, наречено Мая. Целта на йогата е съюзът с Брахма.

Християните: Възкръсва не тялото, а душата

В Християнството концепцията за душата се определя от  възкресението. Душата е свързвана с вярата, че човекът, както и земното му тяло, ще възкръсне в Рая, а неговата Душа. Идеята, че душата е нематериална същност в материално тяло, има определящо влияние върху цялата християнската мисъл. Свети Августин определя душата като безсмъртна. Тя получава живот от Бога, както тялото получава живот от душата. Според него душата може да умре, ако Бог я изостави, точно както тялото умира, когато душата го изостави.

Физикът Дейвид Бом, създателят на квантовата теория, описва аналогията между мисловните процеси и квантовите събития , което означава, че между частици, разделени във времето и пространството, възникват взаимодействия на разстояние n, известни като „нелокални корелации“.Такива корелации предполагат, че човешкото съзнание може да има реално въздействие върху физическия свят.

Има технически проблеми на електронното оборудване, произтичащи от мислите на операторите на космически програми, които помагат да се демонстрира влиянието на човешкото съзнание върху машините.

Накратко, дори науката е стигнала до потвърждението, че сме част от една и съща космическа цялост, където всичко е свързано.

Източник: kintsugimental.wordpress.com

Статията подготви:

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *