• Холистичен модел

Свидетели сме на безпрецедентни глобални предизвикателства от наднационално естество, които не могат да бъдат цялостно разрешени с настоящата парадигма на национален егоизъм и корпоративна доминация. Примери за такъв тип проблеми са глобалното затопляне и климатичните промени; продължаващата трудова експлоатация на по-голямата част от населението; икономическата нищета на милиарди хора; нарастващите конфликтни нагласи между различни народи. Съществува общ белег между тези предизвикателства и той е, че те са резултат от функционирането на настоящата социална система.

Как да живеем в хармония с планетата и един с друг? Кой е най-добрият начин да посрещнем глобалните предизвикателства на утрешния ден? Философи, политолози, световни лидери и много други хора търсят отговори на тези толкова важни въпроси. Всяко поколение формулира своите идеи, има своите надежди и търси следващата стъпка към изграждане на по-справедлив обществен ред. Според автора на тази книга общество, което прилага холистичния модел, ще намери пътя към мира и общото благоденствие!

 

Всеки социален проблем е резултат от прилагането на определен социален модел. Ако си поставим за цел всички членове на една общност да получат условия за хармонично развитие, следва да я изградим така, че отношенията между субектите да влияят благотворно върху цялата среда. Необходимо e да бъде създаден нов социален модел, който да е в служба на цялото, а не доразвиване на старите егоистични. Това ще ни позволи да намерим цялостни решения на днешните глобални предизвикателства.

Холистичният модел, на чиято основа се изгражда холистично общество, се уповава върху духовната истина, че всеки човек и всяко друго живо същество са значими проявления на Абсолюта.
В тази книга са изведени основните принципи на функциониране на нов тип икономика, която не е капиталистическа, а холистична. В нея отношенията се изграждат така, че оптимално да се защитават интересите на човечеството, на Земята, на животните и на растенията.

Представен е институтът на хуманно възстановителната реакция, който аргументирано заменя философията на репресивно санкциониране в наказателното право. Холистичният модел е свързан с коренно различен подход на социално организиране, приложим както от частните организации, така и от държави, които желаят да се развиват в служба на цялото.

Александър Миланов е юрист и философ. Автор е на книгата „Завръщането на свещеното познание на катара“.

Всяко общество се изгражда на основата на социален модел, който идентифицира различни субекти, определя тяхното местоположение, йерархия и легитимни правни интереси. Холистичният модел е нов системен модел, който разглежда всички живи същества не само като ресурс, но като свои основни субекти, които са проявления на Абсолюта и част от цялото.

Holistichno obshtestvo

Субекти на холистичния модел са:

  • 1. Човечеството
  • 2. Животните
  • 3. Растенията
  • 4. Земята
  • 5. Небесните тела
  • 6. Извънземни същества (потенциално)

Холистичният модел въплъщава идеология на уважение към живота и нагласа на сътрудничество между всички живи същества, така че да бъдат най-добре удовлетворени интересите на цялото. Той определя принципите и основните правила, по които се създават и функционират всички бъдещи холистични организации.

Прилагането на холистичния модел от страна на частни организации или държави би довело до трансформация на икономиката от капиталистическа в холистична.

Повече можете да прочетете в книгата “Холистично общество”

Изображениq:http://newagecitizens.org

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *