Ние не идваме на света с чист хард диск. В него вече има операционна система, която съдържа последствията от травмите, преживени от нашите родители, баби и дядовци”. Марк Уолин, известен експерт по наследени семейни травми

Базирайки се на най-новите изследвания в областта на епигенетиката (науката, която изучава как нашите действия и средата могат да доведат до промени на гените ни) и на стотиците случаи, натрупани за десетилетия, Марк Уолин твърди, че преживените травми, които скриваме и не успяваме да простим, остават заключени в нас и се предават генетично на поколенията след нас, докато не бъдат осъзнати и опростени.

Ако човек познава родословното си дърво и има информация за преживените събития, то неминуемо ще забележи определени цикли на поведение, които се повтарят сред различните поколения. В по-голяма си част… болката, страховете и предразсъдъците не ни принадлежат, а са унаследени от предците ни, следствие което без да осъзнаваме, повтаряме определен, утъпкан модел за поведение.

Ние сме повлияни от тези, които са дошли преди нас и влияем на тези, които идват след нас. Всичко във Вселената е взаимосвързано, както и ние. Ние наследяваме култури и опит. Това е известно като колективно несъзнавано или памет в природата. Паметта в природата се организира в системи като ята от птици, религии, държави, футболни отбори и така нататък, но най-важната система за хората е семейството. Семейните системи са отговорни за начина, по който живеем и как се развиваме чрез природни закони, наречени „Редът на любовта“ или Системни принципи, които поддържат равновесието и еволюционния ход на системата и е жизнено важно да бъдат познавани и зачитани.

Въпреки многобройните премеждия и трагедии, преживени от предци ни, животът на всяко следващо поколение обикновено е по-добър от този на предишните. Освен неотработените потиснати емоции в следствие на травматичните ситуации, ние наследяваме и други аспекти от същността на предците ни, които са животворният ни ресурс. Това са вътрешната сила, духовната устойчивост, смирение, вяра, храброст, щедрост, трудолюбие,  изобретателност… и други в тази палитра, за които е редно да ги почитаме с благодарност.

Чували сме, че времето лекува болката и другите емоции и състояния свързани с нея, но всъщност те си пътуват във времето от поколение на поколение… пренасят се чрез епигенетични маркери и се запечатват в нашите гени. Динамиката практически е доказана от най-новите изследвания в областта на епигенетиката. 

Много преди емпиричните доказателства, древните Посветени по интуитивен път са стигнали до това Познание. Всички ние се вълнуваме на темата за  кармата и всеки от нас е чувал за кармичните възли в един или друг контекст. Карма е една от най-старите духовни концепции в света, но тя е само едната страна на монетата. Другата половина е дхарма.

Дхарма е най-общо дългът ни в този живот. Нашата дхарма зависи и се променя според факторите и обстоятелствата в конкретния период от живота ни. Дхарма кореспондира с понятието за праведност и е това, което човек би трябвало да бъде. Това е законът, който трябва да следваме в своята духовна еволюция. Дхарма е правилният път и живот според кодекса на поведение, зададен от универсалните духовни учения.

Кармата съответства на унаследените ни родови травми и положителната част от това наследство, с която ни е предаден и вътрешния ресурс, нужен за да поемем тази „тежест“, за да бъде отработена и интегрирана. Не случайно древните Посветени са казали, че  „и проблемът и решението са вътре в нас„. Да помислим какво означава това? Защо решението е вътре в нас? Всъщност казаното от Посветените вече потвърдено и науката за новата биология – Епигенетиката. Според досегашното схващане гените контролират живота ни и наследявайки гените от родителите си, ние всъщност ставаме жертва на наследствеността. Но така ли е действително?

Според новите научни изследвания Епигенетиката установява,  че поведението на клетката се определя от средата, с посредничеството на мембраната. Ако средата липсва, то клетката няма поведение. Имаме живот тогава, когато клетката си взаимодейства със средата. Т.Е. ключът, който контролира нашето поведение, не се определя от гените, а от това как приемаме и реагираме на сигнала идващ от средата и се нарича ВЪЗПРИЯТИЕ… Еволюционните промени са следствие на адаптация към средата.  Нашите клетки не реагират на средата, а на субективната ни интерпретация за нея. Пренастройвайки възприятието, можем да препрограмираме гените си. Функцията на ума е да създава кохерентност между нашите вярвания и реалността. В каквото вярваме, такава химия се освобождава от тялото ни. Процесите в клетката са идентични с тези на цялостната ни физиология. Онова, което определя физичното ни и психично ни състояние е възприятието ни – начина по който реагираме. 

По същия начин влияем и на динамиката в родовата ни система, посредством субективните интерпретации на събитията, които можем да променим единствено чрез осъзнаване на несъзнаваното. Както казва Карл Юнг:

Докато не направим несъзнателното съзнателно, то ще управлява живота ни, а ние  ще го наричаме „съдба“ – Крал Юнг.

🌟 Чудесен инструмент в помощ на този преход са Фамилни (семейни) констелации и Интегралните системни констелации.

Интегралните констелации са разширен модел на метода Фамилни (семейни) констелации, разработени от немския психолог Берт Хелингер , като се зачита и Интегралната теория на Кен Уилбър. Подходът към човека и системата е като към интегрална съвкупност. Изследват се състоянията и на трите нива – воля, чувство и мисъл и четирите основни измерения на битието, според Интегралната теория на Кен Уилбър.

В тяхното по-„техническо“ значение, могат да бъдат определени като динамична и триизмерна симулация на системата. 

Процесът при Констелациите е базиран на подсъзнателната информацията от морфогенетичното поле, наричано ще информативно поле, съзнателно поле, поле на съзнанието и квантово поле. Всяка система се характеризира със своето, наречено от Албрехт Мар  „поле на съзнание„, където спомените от миналото продължават да действат като условни рефлекси и навици. Констелациите ни свързват именно с това поле, където е достъпна информация за членовете на една система и в което присъстват паметта за всички значими събития и чувства от живота им. То е „живата среда“, в която представителите придобиват репрезентивни усещания и което прави възможно проявяването на скритата динамика на отношенията и евентуалните движения към разрешение. Може да се направи директно сравнение с теорията на морфогенетичните полета и морфичния резонанс на Рупърт Шелдрейк.

Рупърт Шелдрейк (род. 1942), английски биохимик, който със своята теория за морфогенетичното (гръцки: морфе = „форма"; генезис = „ставане") поле не само поставя под въпрос досегашната представа за света на естествените науки, но и дава нови импулси на парапсихологията. Според тази теория вселената не се изгражда по неизменни модели, а следва и навици (модели), които са възникнали с течение на времето чрез повтаряне. В основата на всяка форма и всяко поведение лежи едно морфогенетично поле, което, така да се каже, е паметта и гарантира, че същият процес ще протече отново. За сравнение могат да бъдат привлечени архетипите на Юнг, които също формират колективното несъзнавано. Макар че тези полета са свободни от материя и енергия, те могат да действат през пространството и времето, което има много широко значение за феномените на парапсихологията. Ако един член на определен род промени своето морфогенетично поле и запази тази промяна за по-дълъг период от време, то той променя и целия род. Защото чрез взаимодействието (морфичния резонанс) тези полета създават връзка между живите същества. /newage.bg

Смисълът на системните констелации е да видим нещо, което не виждаме в ежедневието си и осъзнаването на функцията на Системните принципи. Според Хелингер в Семейното съзвездие ние виждаме картини, които лекуват душата. Това е театрална методология, която използва пространство, движение и проксемика (пространствена психология)… за представяне и изследване на динамиката в родовата или друга система. По същество представлява външната проекция на вътрешния модел на общностната система.

Статията подготви:

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI

Може да харесате още ..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *