Duhovno probujdane

Духовното пробуждане

Духовното пробуждане е едновременно увеличаване на Разширяващото се съзнание , което се случва, когато нашите духовно-енергийни тела се свържат с нашите физически тела. Като цяло катализаторът за духовно пробуждане се открива чрез процеса на прогресивно активиране на Кундалини , който започва …