ФУНКЦИЯТА НА АНТАГОНИСТА

Антагонистът е врагът- специалната двигателна сила на Еволюцията. Всяко нещо, от най-простото до най-сложното, от един човек до една цивилизация, всеки организъм… среща по своя еволюционен път „привидно“ противоположната сила …

1 2