Инволюция и Еволюция на Духа

Понятията инволюция и еволюция се използват по различен начин от различните изследователи /автори… понякога с диаметрално противоположни значения.  Основното съдържание е, че Духът първо „изхвърля“ себе си навън“ и се …

Движението на Духа

Според Кен Уилбър, Битието и Съзнанието съществуват като спектър, преминаващ от материя в тяло, в разум, в душа и в Дух. И въпреки, че Духът е в известен смисъл най-високото …