Фехнеровата истинска философия за живота – втора част

В най-дълбоките недра на психиката откриваме не инстинкти, а Дух – и изучаването на психологията в идеалния случай трябва да е изучаване на всичко това – от тялото през разума …

Фехнеровата истинска философия за живота – първа част

Освен езотеричното познание, оказва се че има и учени, които са споделяли това знание, но научната общност все още не дава официално гласност на това. В началото на века психологията …

Velikoto gnezdo na bitieto

ВЕЛИКОТО ГНЕЗДО НА БИТИЕТО

Да разгледаме непреходните прозрения на древните и модерните източници. Най-лесният достъп до тяхната мъдрост е т.нар. Извечна философия, която е общото ядро на великите световни традиции. Хюстъм Смит, Артър Аладжой, …

Spektyr na syznnaieto -niva na syznanieto

СПЕКТЪР НА СЪЗНАНИЕТО

Съзнанието е многоизмерно или очевидно поне съставено от много нива, които са холони на съзнанието. Кен Уилбър използва за визуализация спектър. Една простичка аналогия ще ни помогне да изясним това. …

HOLONI - Princip na dejstvieto i ob]nostta

МОДЕЛИТЕ, които свързват частите на Цялото – Втори принцип

Вторият принцип гласи, че всички холони имат някои общи характеристики. Тъй като всеки холон е  цяло-част, то й има две тенденции: той трябва да поддържа, както своята цялост, така и своята …

МОДЕЛИТЕ, които свързват частите на Цялото – Първи принцип

Целият атом е част от молекула, цялата молекула е част от цялата клетка, а цялата клетка е част от целия организъм и т.н. Всяка от тези дадености всъщност не е …

Духовната войната, която разкъсва Космоса

Според недуалистичните подходи, еволюцията е най-добре да се разглежда като Дух в действие, творящ Бог, при което Духът се разгръща на всеки етап от развитието, проявявайки по този начин повече …

Bog, Duh, Dusha - spored pionerite v modernata psihologiya

Бог, Дух и Душа… според пионерите на модерната психология

Густаф Фехнер е една от основните преломни фигури в основаването на модерната психология, за който се счита, че е измислил и приложил количествено измерване на психиката и най- накрая е …

1 2 3