Principyt na Roda -myjkiyat i jenskiyat princip

ПРИНЦИПЪТ НА РОДА – Мъжкият и Женски принцип – седми Херметичен принцип

VII “ Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип; Родът се проявява на всички нива.„ Кибалион Този Принцип е олицетворение на истината, че съществува РОД, …

Principyt na rityma ili Pulsyt na Vselenata

ПРИНЦИПЪТ на Ритъма или Пулсът на вселената – пети Херметичен принцип

V: „Всичко тече навътре и навън; всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо; ритъмът на залюляването надясно е ритъмът на залюляването на ляво; …

Principyt na protivopolojnostite

ПРИНЦИПЪТ на противоположностите -четвърти Херметичен принцип

IV: „Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни …

Principyt na vibraciyata -Kibalion

ПРИНЦИПЪТ НА ВИБРАЦИЯТА -трети Херметичен принцип

III „Нищо не е в покой; всичко вибрира, всичко се движи“ Кибалион Този принцип олицетворява истината, че „всичко е в движение“., „всичко вибрира“, „нищо не в в покой“ -факти, които …

Principyt na Syotvetstvieto -Hermeti`ni princiipi

ПРИНЦИПЪТ НА СЪОТВЕТСВИЕТО -втори Херметичен принцип

II „Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе“ – Кибалион ПРИНЦИПЪТ НА СЪОТВЕТСВИЕТО е вторият от Седемте Херметични принципа, върху които се основава цялата Херметична философия. Този …

Rincipyt na Mentalnostta

ПРИНЦИПЪТ НА МЕНТАЛНОСТТА -първи Херметичен принцип

I „Цялото е Ум. Светът е ментален“ -Кибалион, първи Херметичен принцип Този  Принцип е въплъщение на истината, че „Всичко е Ум“. Цялото е субстанционалната реалност, лежаща в основата на всички …