Uchitelyat za peperudite i choveka -Lazite ili letie?

Лазите или летите?

Учителят за пеперудите и човека Онази гъсеница трябва да живее дотолкова, докато си образува условия да стане пеперуда. Щом образува условията за пеперуда да стане, тя не трябва да живее …