Lineinoto i spiralovidnoto mislene

Линейно и спираловидното мислене

Линейното мислене е мисловен процес, следващ известна прогресия стъпка по стъпка, при която трябва да бъде предизвикан отговор на дадена стъпка, преди да бъде предприета друга стъпка. (Стъпка 1, Стъпка …