КРЪСТОВДЕН И КРЪСТОВ ДЕН

На 22-ри септември – български Кръстопътен ден и честно наричане На 14-ти септември – Църковно Въздвижение на кръста Господен … От стари времена Кръстовден се именува тъй, защото денят и …