Космическо съзнание

Всяко измерение, трансцендира и включва предшестващото. Духът излиза отвъд всичко, така че включва всичко. Той е напълно отвъд този свят, но обгръща всеки и всичко – всеки отделен холон в него. Той е просмукан в цялото проявление, но не е просто проявление. Той вечно присъства на всяко равнище или измерение, но не е просто равнище или измерение. Трансцендира всичко, обгръща всичко и е Основата или Празнотата на цялото проявление.

Така, че Духът е едновременно най-високото „равнище“ в холарията и хартията, на която цялата холария е написана. Той е едновременно най-високата стълба и дървото, от коята цялата стълба е направена. Той е едновременно Цел и Основа на цялата последователност. Това ни води към Екологичната етика. Смисълът на истинската екоетика е трансцендиране и включване на всички холони в искрена прегръдка.

Тъй като компонентите на човешките същества съдържат материя, живот и разум, трябва да тачим всички тези холони не само заради тяхната вътрешна стойност, която е най-важната, но и защото те са компоненти на нашето същество. Не че навреждането на биосферата ще ни догони и навреди отвън. Въпросът е, че биосферата буквално е вътре в нас, тя е част от нашето същество, нашата съставна индивидуалност -увреждането на биосферата/природата е вътрешно самоубийство, а не просто някакъв външен проблем. Нуждаем се от подход, който преминава отвъд и включва екологията, точно както ноосферата преминава отвъд и включва биосферата, която надскача и включва физиосферата.

Много екофилософи и екофеминисти говорят за мистично единение с цялата природа, с нареченото от Бък „космическо съзнание“, в което всички същества се разглеждат в еднаква светлина… просто като Голямата мрежа на живота. Този тип мистично преживяване е често срещан на по-висшите етапи от човешкото съзнание.

Човешката идентичност наистина може да се разширява, за да включи всичко, достигайки Космическото съзнание. Индивидуалната идентичност се разширява до Духа. Но броят на хората, които наистина осъзнават тази висша идентичност, е много, много малък. С други думи, тази много голяма дълбочина има много малък обхват – което е втъкано в Космичния модел на еволюцията.

Източник: „Кратка история на всичко“, Кен Уилбър

Изображение: https://www.istockphoto.com/

Безплатна консултация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *