Херметични принципи

Основата на Херметичната философия е менталната трансмутация, чрез която обединяваме себе си с източника. Херметизмът учи, че ако човек придобие майсторство над собствените си ментални състояния, той става способен на „всичко“, тъй като самата Вселена е ментална. Успешната ментална трансмутация може да бъде проявена само когато индивидът усвои разбирането на седемте херметични принципа.

Херметичните принципи – източникът на всички духовни учения

„Принципите на Истината са Седем – този, който ги познава с разбиране, притежава Универсалния ключ, пред чието докосване всички Врати на Храма бързо се отварят. “ -Кибалион

1: ПРИНЦИПЪТ НА МЕНТАЛНОСТТА

ЦЯЛОТО е УМ < > Светът е Ментален.“

Този принцип гласи, че самата Вселена е ментална. Всички явления в нея са продукти на менталната/разумна сила на ЦЯЛОТО„, което не може да бъде дефинирано дори и от най-просветлените. Този принцип обяснява истинската природа на понятията „Енергия“, „Сила“ и „Материя“. Разбирането на принципа на менталността, ни позволява да схванем законите на Менталния свят и да ги приложи за собственото си благополучие.

2: ПРИНЦИПЪТ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

„Каквото горе – такова и долу, каквото долу – такова и горе.“

Принципът на Съответсвието  се използва и до ден днешен от тези, които търсят истината относно съществуващото зад завесата на физическия свят. Принципът гласи, че това, което е горе, съответства на това, което е долу, и обратното. Цялото сътворение, с всичките свои нива, се разгръща според идентични закони, а единствената разлика между „горе“ и „долу“ е броят на участващите елементи, които създават различни нива на сложност. Принципът на Съответствието следователно е ключът към докосването на непознаваемото, тъй като разбирайки това, което е долу, опознаваме и това, което е горе.

  • Ако опознаем това което е вътре, ще опознаем и това, което е отвън.

3: ПРИНЦИПЪТ НА ВИБРАЦИЯТА 

„Нищо не е в покой – всичко се движи, всичко вибрира.“

Принципът на вибрацията гласи, че всичко се движи и всички движения са продиктувани от менталната сила на ЦЯЛОТО. Тези движения/вибрации/ създават световете в Сътворението. От нашата човешка перспектива, всяко движение, всяко действие и всяка мисъл има своя съответстваща честота на вибрация. Mатерията в познатия за нас свят, също е продукт на вибрации, както и всички познати за нас явления и сили като топлина, светлина, звук, цвят…

4: ПРИНЦИПЪТ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ

„ВСИЧКО Е ДВОЙСТВЕНО:

всяко нещо притежава два полюса;

всяко нещо има своя противоположност и еднакво и различно са едно и също ;

противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен ;

противоположностите се привличат;

всички истини са полуистини;

всички парадокси могат да се помирят .

Противоположностите всъщност представляват две различни страни на една и съща монета. Познатите за нас двойки противоположности като светлина-мрак, любов-омраза, щастие-тъга, на пръв поглед изглеждат отделни ментални състояния на ума, но погледнати обективно те стоят на една и съща линия. В основата си и двете състояния са идентични по природа, но различни по степен. Разбирането на обективната истина е ключът към помиряването на всички парадокси.

5: ПРИНЦИПЪТ НА РИТЪМА

„Всичко тече навътре и навън – всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо; ритъмът на залюляването надясно е ритъмът на залюляването наляво и Ритъмът се уравновесява.“

Според този Принцип, съществува постоянно люлеене между всички противоположности и това люлеене винаги се проявява с равномерно и в двете посоки. В случая, човекът е махалото, което постоянно се люлее между противоположностите на различните емоции. Ако живеем живот изпълнен с малко моменти, които съдържат потенциала да ни направят щастливи ще изпитваме и малко моменти съдържащи потенциала да ни натъжат. Ако живеем живот изпълнен с интензивни моменти способни да ни донесат много щастие, неизбежно ще изпитаме и моменти способни да ни донесат и много тъга.

Макар и махалото на живота да създава еднакво интензивни противоположни изживявания, ние сме тези, които решаваме в какво да ги превърнем. Ние сме създателите на нашето щастие и тъга, на нашата любов и омраза. Нашите емоции и чувства не седят някъде там, чакайки правилния момент да навлязат в нас. Те съществуват вътре в нашия интелект, който ги създава чрез реакцията си към събитията около себе си.

6: ПРИНЦИПЪТ НА ПРИЧИНАТА И СЛЕДСТВИЕТО

„Всяка причина има свое Следствие, всяко Следствие има своя Причина; всяко нещо се случва в съответствие със Закона; случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не е познат.“

Принципът на Причината и Следствието ни учи, че „инциденти“ и „случайности“ не съществуват. Този Принцип, в епохата, в която живеем, може да бъде разбран до най-фундаменталното му ниво. Модерната наука, със своето задълбочаване в изследването на реалността, достигна до факта, че без наблюдател светът съществува само и единствено под формата на потенциал, а нашият акт на наблюдение превръща този потенциал в реалността, която наричаме „Вселена“. Присъствието на съзнание е причината да има реалност.

7: ПРИНЦИПЪТ НА РОДА

„Родът е във всичко – всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип. Родът се проявява на всички нива.“

Важно е да разберем, че в случая думата „род“ не трябва да бъде разбирана като „мъжественост“ или „женственост„, и да бъде асоциирана само и единствено с тях. Родът e проявление на ЦЯЛОТО, той представлява закон, който придава тези две различни характеристики на определени аспекти от Сътворението, които са предназначени да бъдат обединени. Мъжът и жената са едно от проявленията на Родът, протоните и неутроните са друго. Всички проявления на Родът се привличат с цел новосъздаване, това индуистите наричат „Тантра„. Когато например, Родът проявен в човека като мъж и жена се обединят, се създава ново същество, което носи качествата и на двама им. Когато електроните и йоните се обединят, нова частица бива създадена, носеща качествата и на двете; тази частица наричаме атом. Магнетизмът също е проявление на Родът, който съдържа качествата на „положително“ и „отрицателно„.

Устните на Мъдростта са затворени, освен за ушите на Разбирането.“ . Кибалион – от Тримата Посветени

8: СКРИТИЯТ ЗАКОН, който не бе познат

Стремежът към каквото и да е, се проявява едновременно с неговата противоположност (на същото това каквото и да е и на същият този стремеж) и единствено фокусът (върху някоя от противоположностите) определя характера на резултата. Ако няма фокус, всичко остава възможно.

ПОЗНАЙ ДРУГИТЕ, като променяш и работиш над себе си в Името на другите.

Източници: Кибалион -от Тримата посветени
Ютуб: Лекции на Мария Арабаджиева,
Ютуб: CHOKO

Вижте още:

Природата на цялото

Трансмутация

Космогония

Седемте долини на Познанието

Системни принципи

T0T Хермес Трисмегист

1 Comments

  1. Интересно и израстващо

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *