Integralno pytuvane

ИНТЕГРАЛНО ПЪТУВАНЕ

Ако търсите освобождение от привидно безкрайните битки на живота, вие сте на правилното място. Нека се впуснем в това Прикючение с вълнение, доверие и вдъхновение, докато заЕдно осъзнаваме: Как да повишим нивото си на съзнание и освободим блокираната в нас енергия. Как да „пускаме“ с благодарност и почитане онова, което вече не ни служи. Интегралните констелации и Интегралното консултиране спомагат за това.

Centyr za Integralno razvitie

ИНТЕГРАЛНИ ПЪТЕКИ

Нашите Интегрални Теми, именувани са Калеми. Те са Пътеките в Интегралната обител, които водят до сакралните ни пространства. За навигация предлагаме и Системна семейна констелация, За ориентиране -Интегрално консултиране, обикновено ползваме карта или компас. Покрай интегралната тактика – за баланс най е подходяща е TAI (енергийната практика)

Integralno konsultirane

ИНЕТЕГРАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

Цялостната рамка на Интегралнато консултиране е особено важна за почитане на света в цялата му сложност и дълбочина, както и за осветяване на пътя, който всеки от нас може да предприеме.

Integralni sistemni konstelacii

ИНТЕГРАЛНИ КОНСТЕЛАЦИИ

Интегралните системни констелации – фамилни/семейни представляват духовен път, който ни помага да се свържем с тази действителност, да изживеем състраданието и да проявим нашата сила. Силата на този вид констелации се крие във включването на физическото и духовното измерение, както и на трите основни сили -мисъл, чувство и воля. Именно на включването на тези три различни нива се дължи творческата мощ на нашата работа.

БИЗНЕС КОНСТЕЛАЦИИ

Бизнес /организационните констелации са модерен системен метод, който предоставя възможност за изследване на невидимата динамиката в организацията и осветляване на системните нарушения, които възпрепятстват ефективността на съответната система. Основните системни принципи, които определят динамиката в една система са общовалидни за различните видове системи, за  това и са наречени Системни.  Те поддържат целостта на системата и съдействат за нейната кохерентност и еволюция.

Semejni konstelacii

СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ

Констелациите са феноменален метод, който представя  и изследва родовата или друга системна динамика. По същество представлява външната проекция на вътрешния модел на общностната система. Методът Семейни /фамилни Констелации е завладяващ и уникален  процес, терапевтичен за всеки докоснал се до него. Ценните прозрения при Системната семейна/фамилна констелация и осъзнаване на Системните принципи допринасят за ново, разширено съзнание. Научно обяснение за метода Констелация намираме в квантовата физика и теорията за огледалните неврони,

Sistemni Ekokonstelacii

ЕКОСИСТЕМНИ КОНСТЕЛАЦИИ

Тези Констелации спомагат за изчистване на Кармата на колективно ниво. Поставят се теми от Его… до Етно, Еко и Космо ниво. Поставянето на Еокосистемни констелации допринасят за осъзнаването на един от ключовите Системни принципи:  „Системата е винаги с приоритет пред Индивида“, като условие за еволюция, както на Системата, така и на Индивида. 

УПРАВЛEНИЕ НА КОНФЛИКТИ

Конфликтите са нещо естествено и няма как да ги избегнем. Не е е нужно да са група хора, може да е само един човек,който води вътрешен конфликт със себе си.

Energiini praktiki

ЕНЕРГИЙНИ ПРАКТИКИ – (TAI)

Метода TAI е модалност от Енергийната психология. При съзнателното хармонизиране на енергиите се следва древния постулат на алхимиците „Solve et calugoa“/Разтваряй и концентрирай/.

Метафорични Асоциативни карти

МЕТАФОРИЧИ КАРТИ

Диалогът със себе си с помощта на Метафорични Асоциативни карти допринася за развитието на творческите способности, асоциативното мислене, интуицията и креативността .

1 2