ГЕЩАЛТ ПОДХОД

Основната рамка на гещалт подхода е феноменологията, полето и експеримента, разбира се и диалогичното взаимоотношение. Това е изцяло преживелищен подход, който се съчетава гъвкаво с Интегралното и Дзен консултиране, Системните констелации и Енергийните практики, където се следват същите основни принципи и светоглед.

Точният превод на gestalt от немски език и означава „нещо, което е пред очите ни„. Това е вид Цялост, една фигура, единство между тяло, чувства и разум – между минало, настояще и бъдеще. Гещалтът съдържа и фигурата и фона. В ядрото на гещалт подхода са контактът, целостта, съставляваща Аз-а и другите, без които той няма как да съществува.

Подхода към Човека, е както като към триединството – тяло, душа и разум, така и в контекст на част от неговата среда. Цялостта продължава и в единството на „времето“ – минало, настояще и бъдеще. Всяко едно разделяне на съставните му части изкривява реалността и противоречи на естествения процес на развитие.

Основният принцип се съдържа в максимата „Цялото е повече от неговите съставни части“.
Гещалт подхода не търси готови отговори, а създава пространство за възникването им, следвайки принципа, че нищо в самия човек не е сбъркано, а е нужно само да бъде „видяно“, „докоснато“, осъзнато и интегрирано.

Идеята е да се създаде пространството, където личността да изрази истинския си Аз, своите мисли и чувства, без да изпитва вина или нужда да се оправдава. В резултат се постига себеизрастване, съзнаване и доверие в собствените креативни сили, а не във външните фактори или хора.

Гещалт подхода осъществява връзката между миналото с настоящето, показва как предходните събития в собствения ни и този на предците ни, се отразяват /проявяват в сегашните ни проблемни ситуации. Акцента винаги е настоящия момент. Важна част от процеса на промяна е контакта с вътрешния свят и осъзнаване за обективната ни реалност и фантазиите.

Какво се има предвид под фантазия – всичко, което не присъства в Днес и Сега? Всичко съществува реално единствено Сега. Миналото съществува и има значение само като част от настоящата реалност/неща,спомени/, които са в мислите ни. Идеята за бъдещето, и спомените за миналото са обусловени от настоящето ни.

Според думи на Курт Левин, „Особено необходимо е човек, който претендира да изучава цялостни явления, да се предпази от тенденцията да прави едно от тях като всеобхватно. Истинската задача е да се изследват структурните свойства на дадено цяло, да се установят взаимоотношенията с други цялости и да се определят границите на общата система, с която се работи. В психологията, както и във физиката, няма нещо по-вярно от това, че „всичко зависи от всичко останало“. 

Интегрален Консултант: Красимира Златева

Интегрален Консултант: Людмила Георгиева

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни ги зададете.
Първата консултация е подарък от нас за Вас.