ГЕЩАЛТ ПОДХОД

Точният превод на gestalt от немски език и означава „нещо, което е пред очите ни„.

Това е вид Цялост, една фигура, единство между тяло, чувства и разум – между минало, настояще и бъдеще.

Гещалтът съдържа и фигурата и фона.

В ядрото на гещалт подхода са контактът, целостта, съставляваща Аз-а и другите, без които той няма как да съществува.

Един елементарен пример: Ако начертам избражение върху бял лист, то изображението няма как да съществува без листа. Когато четем, зрението ни освен, че е фиксирано точно в прочитания текст, то обхваща и цялата страница… както и множество предмети и детайли около нас.

Подхода към Човека, е както като към триединството – тяло, душа и разум, така и в контекст на част от неговата среда. Цялостта продължава и в единството на „времето“ – минало, настояще и бъдеще. Всяко едно разделяне на съставните му части изкривява реалността и противоречи на естествения процес на развитие.

Основният принцип се съдържа в максимата „Цялото е повече от неговите съставни части“.

Гещалт подхода не търси готови отговори, а създава пространство за възникването им, следвайки приципа, че нищо в самия човек не е сбъркано, а е нужно само да бъде „видяно“, „докоснато“, осъзнато и интегрирано.

Идеята е създаде пространството, където личността да изрази истинския си Аз, своите мисли и чувства, без да изпитва вина или нужда да се оправдава. В резултат се постига себеизрастване, съзнаване и доверие в собствените креативни сили, а не във външните фактори или хора.

Гещалт подхода осъществява връката между миналото с настоящето, показва как предходните събития в собствения ни и този на предците ни, се отразяват /проявяват в сегашните ни проблемни ситуации.

Акцента винаги е настоящия момент. Важна част от процеса на промяна е контакта с вътрешния свят и озъзнаване за обективната ни реалност и Фантазите.

Какво се има предвид под Фантазия – всичко, което не присъства в Днес и Сега? Всичко съществува реално единстевно Сега. Миналото съществува и има значение самото като част от настоящата реалност/неща,спомени/, които са в мислите ни.

Идеята за бъдещето, и спомените за миналото са обусловени от настоящето ни.

Гещалт подхода се съчетава гъвкаво с Интегралното и Дзен консултиране, Системните констелации и Енергийните практики, където се следват същите основни принципи и светоглед.

Гещалт молитвата на Фриц Пърлс:

Аз си гледам моята работа, а ти твоята.
Аз дойдох на този свят не за да живея според твоите очаквания,
а ти – не за да живееш според моите.
Аз съм си аз, а ти си ти.
Ако случайно се намерим, това е прекрасно, ако ли не – какво да се прави.

В услуга на Вас:

Красимира Д. Златева ИК

Людмила Георгиева ИК

Безплатна консултация

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ