ДЗЕН КОНСУЛТИРАНЕ

Дзен консултирането е духовна терапия с медитативен подход, разработена от Свагито Лийбермайстер.

Основен аспект в подхода е „наблюдаването на ума“, вътрешните състояния и присъствието в истината на момента. Наблюдаването означава способността за осъзнаване на собственото си тяло и ум, което е и същността на медитациите.

Употребата на „Дзен“ в името на подхода и името на книгата, изисква обяснение. Поради широкото използване на този термин, неговото съдържание се е отдалечило от същината си.

Дзен произлиза от санскритския корен „дхиан“ и означава медитация – дума, съдържаща смисъла на състоянието на осъзнаване отвъд дуалността и поради тази причина е трудна за описване.

Днес думата Дзен се използва свободно в западната култура, като се асоциира най-често с медитация, японска култура, определен стил рисуване и поезия… Свързваме думата с неподвижност, простота и ограничаване на нещо да самата му същност.

При името на метода Дзен консултиране, Дзен се използва за да подчертае връзката между терапия, консултиране и медитация, като подчертава факта, че медитацията е основен аспект на всяка терапия в посока себепознанието и духовно израстване.

„Силата на Дзен консултанта е не в това да съветва, а да бъде максимално автентичен със своя клиент, да стои зад достойнството и на двете страни, като не отнема нищо от отговорността на другия. Това е Дзен любовта„. Румен Янкулов, психолог
Източник: „Дзен консултиране“, Свагито Лийбермайстер

Описаната характеристика на Дзен консултанта е не само валидна, но и задължителна, както за Интегралния консултант, така и за фасилитаторите в Констелации и другите методи в сферата на Интегралното развитие.

В слуга на Вас:

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI