ЕКОСИСТЕМНИ КОНСТЕЛАЦИИ

Ekosistemni integralni konstelacii

Екосистемните интегрални Констелации  се метод, при който се поставят и изследват колективни теми от общонационално и общочовешко значение, при което се изследва динамиката на колективно ниво – колективното съзнание, чийто съставни части са субективното съзнание на всеки един представител на човешкият род. Тези Констелации спомагат за изчистване на Кармата на колективно ниво. Поставят се теми от Его… до Етно, Еко и Космо ниво. 

  • Принципите, които определят динамиката на ниво Колективно съзнание и на Ниво Индивидуално съзнание са единтични – Системните принципи, които са валидни за всяка система.

Такива теми са:

  • от Его ниво: война; пандемия; теми от политически и икономически характер в национален и планетарен мащаб;
  • от Етно ниво: теми от етнически характер;
  • от Еко ниво: теми свързани с динамиката между различните екосистеми;
  • от Космо ниво:  вечната тема за Светлината и Тъмнината в различните измерения -„добро“ и „зло“, Христос и Антихриста…  Бог и Дявол;

Поставянето на Екосистемни констелации допринасят за осъзнаването на един от ключовите Системни принципи:  „Системата е винаги с приоритет пред Индивида„, като условие за еволюция, както на Системата, така и на Индивида. Динамиката на Енергиите и тяхното визуализиране в Констелацията спомагат за осъзнаване на Всемирните принципи в глобален и субективен аспект. 

На всяко Констелационно събитие се поставя по една Екоконстелация, като темата се съгласува със желанието на участниците в събитието.

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ