ИМАГО КОНСУЛТИРАНЕ

 Какво означава думата „имаго“?

Имаго на латински език означава „образ”, огледален образ или идея. Имаго консултирането е интегрален модел за работа с двойки, при които е възникнал конфликт или дълбока криза.

Основна идея и ролята на имаго консултанта:

Всяка криза във взаимоотношенията е възможност за партньорите, да открият по-дълбоки нива на свързаност. В рамките на всяка една връзка, съществуват факторите, които са необходими, за да се преодолее кризата. Ролята на имаго консултанта е да направи достъпни точно тези ресурси, които са налични във взаимоотношенията в конкретната връзка; да помогне и на двамата партньори да изразят и преживеят емоциите си, изхождайки от разбирането, че няма правилно и грешно. Поддържайки позицията си на неосъждане по отношение и на двамата, основният фокус на имаго консултанта е насочен към динамиката, а не към личностите.

Интегралният метод е силно ритуализиран и стандартизиран. Той обучва партньорите в дисциплинирано слушане и повторение. Не са позволени интерпретации, обезценяване и обвинение. Фасилитатоторът обяснява метода, осигурява съгласието и на двамата партньори и следи за тяхното придържане към правилата по време на сесията. Той създава безопасно пространство, така че партньорите да могат да се отворят, помагайки им да намерят начин за задълбочаване на разбирането. Не взима страна и не предлага обяснения, а е по-скоро водещ в церемония или ритуал.

Имаго консултанта помага на двойката да култивира  различен поглед към различията, да  да преоткрие любовта, връзката и комуникацията.

Включва освобождаване на детските спомени и как това е оказало дълбоко въздействие върху комуникацията, поведенческите черти и как влияе върху връзката им в зряла възраст.

Според Имаго консултирането, конфликтите между партньорите се дължат 10% на самите тях и 90% на родителите им.

Личностов модел във връзките:

Ние не избираме партньорите си случайно. Влюбваме се в един определен тип, който съответства на вътрешния образ (имаго). Този образ комбинира всичките положителни и отрицателни преживявания, постижения и травми от миналото. Обичайно партньорът ни е имал подобни в своето минало, но се е справил с тях по различен начин, с други стратегии, което прави партньора привлекателен за нас. В дългосрочен план обаче, веднага щом стане ясно, че разрешаването на вътрешните проблеми не се гарантира от присъствието на другия – възниква конфликтът.

В ранното детство се създават различни „имаго“ – подсъзнателни и идеализирани образи на родителите, които по-късно влияят върху решенията и действията ни. В началото на връзката партньорът се възприема като „по-добрият баща“ или „по-добрата майка“. Конфликтите започват тогава, когато аспектите на сянката на партньора станат очевидни. Нашата история започва да се разиграва като филм, който е спрян на пауза, докато някоя случка не натисне бутона за старт.

Имаго диалогът е ключова техника при работа с двойки. Ние сме се научили да реагираме по определени начини, вследствие което сме създали емоционални модели. Тези модели се проектират върху партньора ни. Например – някой е получавал малко внимание от баща си. Тази нужда от внимание се проектира върху партньора ни ако има липса на такова,  се появява чувството на фрустрация и емоционално изоставяне. Реакцията спрямо партньора се подхранва от емоционалния модел от ранно детство.

Имаго консултирането е лесно приложимо и ефективно. Дори хора с по-ограничен достъп до емоциите си справят успешно с терапевтичните модели. Обикновено отнема по-малко сеанси от традиционната терапия, за да се достигне до източника на конфликта, от който произтичат повечето проблеми и отчуждението между партньорите.

Този тип консултиране на взаимоотношения позволява на двойките да преминат от реактивно усещане, което включва обвинение, към по-разбиращо и фокусирано върху съпричастността, така че хората да имат по-дълбока и по-интересна връзка помежду си. Целта е всеки да приведе в съответствие съзнателния ум, който имаме, с дневния ред в несъзнателния ум. Нашият съзнателен ум обикновено изпитва добрите чувства, които имаме, а несъзнателният ум обикновено иска изцеление и растеж, понякога не и в положителен смисъл. Искаме да изградим интимни, обвързани отношения в съзнателен смисъл. Преходът обаче не може да се направи с прозрение. Въпреки че можем да успеем да идентифицираме някои от тези негативни аспекти, всъщност трябва да изградим уменията.

Имаго консултирането  дава възможност на двойката и на партньорите поотделно да използват инструменти, умения и принципи, които могат да научат и да използват сами. Така ще намалят зависимостта си от консултанта.

Как работи Имаго консултирането?

Мъжът и жената в една двойка пребивават в различни „местообитания“. Да помолим партньора си временно да изостави своето и да навлезе в нашето, допринася за подобряването на взаимното разбирателство.

Естествено е двойките да не харесват определени черти един на друг, но критикуването и унизяването един на друг би причинило само повече проблеми. Такива негативни емоции ще доведат до повече конфликти. В Имаго консултирането двойките се обучават как да формулират положително промяната в поведението, която очакват от партньора си.

Например да кажете на партньора си, че презирате отношението му, е неясно и безчувствено. Вместо това можете да му кажете колко наранени и зле се чувствате, когато ви крещят. Думите имат силата да изградят или прекъснат връзка. При имаго терапията двойките са насочени към това как да разговарят помежду си с взаимно уважение.

Понижаването на вербалното взаимодействие понижава агресивността и стреса. Имаго диалога изисква умствена бдителност и усилва мозъчния контрол – т.е., умът започва да контролира емоциите. Отпускайки се, двамата партньори могат да използват своята социална интелигентност (умният вагус). Пространството на приемане нараства и емоционалните различия могат да бъдат уталожени. При емаго моделите на консултиране партньорите се връщат към корена на своята реакция от детството, изплуват чувствата на нараняване и болка, които се отразяват на партньора.

Имаго консултирането за физически лица

Въпреки че предназначено за двойки в ангажирана връзка, индивидуално също можете да ползвате този вид консултиране. Ще ви помогне да опознаете себе си по-добре, като идентифицирате всички нерешени проблеми от детството и неизпълнени желания. Като знаете какво ви засяга емоционално, ще можете да се справите по-добре с взаимоотношенията си.

КРАСИМИРА ЗЛАТЕВА- Интегрални констелации, Интегрално консултиране, Енергийни практики -TAI